JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 »

Valtteri Saukko

Valtteri Saukko

Jeesus valmisti seuraajiaan uuteen aikaan

Sana sunnuntaiksi7.5.2023 6.00

Sun­nun­tain ai­hee­na on Tai­vaan kan­sa­lai­se­na maa­il­mas­sa. Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta elää ja kil­voit­te­lee maa­il­mas­sa koh­ti täy­del­lis­tä iloa tai­vaas­sa.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jumalan voimalla ikuiseen elämään

Sana sunnuntaiksi30.4.2023 6.00

Jee­sus ru­koi­lee, et­tä hä­nen oman­sa var­jel­tui­si­vat maa­il­mas­sa vai­kut­ta­vis­ta pa­ho­lai­sen hou­ku­tuk­sis­ta, ja jät­tää hei­dät Tai­vaan Isän var­je­luk­seen.

Pixabay/M.H.

Pixabay/M.H.

Jokainen tarvitsee Hyvän Paimenen hoitoa

Sana sunnuntaiksi23.4.2023 6.00

Hyvä Pai­me­nen hoi­dos­sa Ju­ma­lan las­ta ope­te­taan, neu­vo­taan, loh­du­te­taan ja en­nen kaik­kea roh­kais­taan us­ko­maan.

Päivi Martikainen

Päivi Martikainen

Jeesus palveli opetuslapsiaan

Sana sunnuntaiksi16.4.2023 7.00

Sa­nan­kuu­los­sa saa ol­la Hy­vän Pai­me­nen hoi­dos­sa il­man omia an­si­oi­ta. Tä­män sai­vat ko­kea myös ope­tus­lap­set Ti­be­ri­aan­jär­vel­lä.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Ylösnoussut Jeesus antoi omilleen tehtävän

Sana sunnuntaiksi10.4.2023 6.00

Jee­sus an­toi seu­raa­jil­leen val­tuu­den saar­na­ta syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta. Tämä teh­tä­vä kos­kee myös tä­män päi­vän Ju­ma­lan las­ta.

Jumalan poika on elämän ja kuoleman Herra

Sana sunnuntaiksi9.4.2023 6.00

Ope­tus­lap­set va­kuut­tui­vat Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta tyh­jän hau­dan li­säk­si myös Jee­suk­sen useis­ta il­mes­ty­mi­sis­tä.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jeesus kärsi ihmisten syntien tähden

Sana sunnuntaiksi7.4.2023 6.00

Jee­suk­sen vii­mei­set sa­nat, ”Se on täy­tet­ty”, mer­kit­se­vät, et­tä Jee­sus oli teh­nyt kai­ken ja hä­nel­le oli ta­pah­tu­nut kaik­ki, mitä Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­maan kuu­lui.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Usko synnyttää rakkauden

Sana sunnuntaiksi2.4.2023 6.00

Jee­suk­sen, Kun­ni­an ku­nin­kaan, alen­nus­tien vii­mei­nen osuus al­kaa Be­ta­ni­as­ta ja päät­tyy Je­ru­sa­le­miin. Täl­lä mat­kal­la kul­jet­tiin pal­mu­sun­nun­tain rie­mu­saa­tos­ta Get­se­ma­nen yö­hön ja siel­tä Gol­ga­tan su­ruun. Siel­tä al­koi Kris­tuk­sen ylen­tä­mi­sen tie pää­si­äi­sen iloon: kuo­le­man voit­ta­mi­nen, ylös­nou­se­mus, il­mes­ty­mi­nen omil­leen ja tai­vaa­seen as­tu­mi­nen.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Jumala vahvistaa luottamaan

Sana sunnuntaiksi26.3.2023 5.00

Min­ne Ma­ri­al­la oli kii­re? Tämä avau­tuu teks­tiä edel­tä­vis­tä ta­pah­tu­mis­ta. Nuo­ren vas­ta­kih­lau­tu­neen Ma­ri­an elä­mä oli mul­lis­tu­nut muu­ta­maa päi­vää en­nen koh­taa­mis­ta Eli­sa­be­tin kans­sa. Ma­ria odot­ti hää­juh­laa ja suun­nit­te­li yh­teis­tä tu­le­vai­suut­ta kih­lat­tun­sa Joo­se­fin kans­sa. Näi­den tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mien kes­kel­le En­ke­li Gab­riel tuli il­moit­ta­maan Ma­ri­al­le, et­tä hän tu­lee ras­kaak­si.

Gustave Doré, Jeesus tekee ruokkimisihmeen

Gustave Doré, Jeesus tekee ruokkimisihmeen

Jeesus on elämän leipä

Sana sunnuntaiksi19.3.2023 6.00

Jee­sus osoit­ti, et­tä on tär­ke­äm­pää et­siä hen­gel­lis­tä kuin ajal­lis­ta lei­pää. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, elä­män lei­pä­kau­pan, ovet ovat ai­na au­ki.

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 »
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys