JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

KARI VENGASAHO

KARI VENGASAHO

Kristukseen uskoville kuuluu siunaus

Sana sunnuntaiksi17.3.2024 7.00

Ma­ri­an il­mes­tys­päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti roh­kai­see luot­ta­maan Ju­ma­lan ar­mon suu­reen rik­kau­teen: ne, joil­la on us­ko, saa­vat siu­nauk­sen.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Kaikki, mitä meillä on, on lahjaa Jumalalta

Sana sunnuntaiksi10.3.2024 6.00

Ajal­li­nen lei­pä sam­mut­taa nä­län vä­häk­si ai­kaa. Evan­ke­liu­min kaut­ta saa­tu hen­gel­li­nen lei­pä ra­vit­see sie­lua ai­na pe­ril­le tai­vaan ko­tiin saak­ka.

H.H.

H.H.

Jeesus voitti pahan vallan

Sana sunnuntaiksi3.3.2024 6.00

Ju­ma­lan sa­nan teh­tä­vä­nä on ha­vah­dut­taa ja opet­taa tun­te­maan syn­nin ole­mus ja eri­tyi­ses­ti sen val­taa pi­tä­vä mah­ti ih­mi­sen sy­dä­mes­sä.

Hannele Puhakka

Hannele Puhakka

Anteeksiantamus synnyttää rakkauden

Sana sunnuntaiksi25.2.2024 6.00

Jee­sus jou­tui jos­kus ti­lan­tei­siin, jois­sa taka-aja­tuk­se­na saat­toi ol­la jo­kin muu kuin se, et­tä ol­tai­siin kiin­nos­tu­nei­ta hä­nen ope­tuk­ses­taan ja sa­no­mas­taan: teh­kää pa­ran­nus ja us­ko­kaa evan­ke­liu­mi. Useim­mi­ten ha­lut­tiin näh­dä ih­me­te­ko­ja tai sit­ten yri­tet­tiin saa­da Jee­sus sol­mit­tua sa­nois­taan.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Jeesus voitti erämaassa kiusaukset

Sana sunnuntaiksi18.2.2024 6.00

Pa­ho­lai­nen pii­rit­tää us­ko­vai­sia ih­mi­siä yhä sa­moin kuin se kiu­sa­si Jee­sus­ta. Jee­sus on kui­ten­kin so­vit­ta­nut syn­tim­me ja an­sain­nut meil­le ikui­sen elä­män.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Tasapäisenä joukkona kohti Jerusalemia

Sana sunnuntaiksi11.2.2024 6.00

”Las­ki­ai­nen las­ke­taan, paas­ton ai­ka al­kaa.” Raa­ma­tun mu­kai­nen paas­to on val­mis­tau­tu­mis­ta kris­ti­kun­nan tär­keim­pään juh­laan. Sor­re­tut va­pau­te­taan, ikeen­hih­nat ir­ro­te­taan, näl­käi­sel­le mur­re­taan lei­pää ei­kä apua tar­vit­se­vaa vel­jeä kar­tel­la. (Jes. 58:6–7.)

Hannele Puhakka

Hannele Puhakka

Kristuksen kirkkaus valaisee uskovaisen tietä

Sana sunnuntaiksi4.2.2024 7.00

Si­me­on siu­na­si Jee­sus-las­ta ja hä­nen van­hem­pi­aan. Hän us­koi Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja ylis­ti Ju­ma­laa Va­pah­ta­jas­ta.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Luotettava palvelija saa palkan

Sana sunnuntaiksi28.1.2024 6.00

Kris­ti­no­pin mu­kaan elä­män tär­kein asia on Ju­ma­lan ja Va­pah­ta­jam­me, Jee­suk­sen Kris­tuk­sen, tun­te­mi­nen ja Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mi­nen. On evan­ke­liu­min työn ai­ka. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­no­ma ja ar­mo­kut­su kuu­luu täl­lä het­kel­lä laa­jem­min kuin kos­kaan ai­em­min. Lä­he­tys­työ­tä teh­dään ko­ti­maan li­säk­si mo­nis­sa mais­sa ja maa­no­sis­sa, seu­ra­pu­hei­ta lä­he­te­tään mo­nil­la kie­lil­lä ja in­ter­net mah­dol­lis­taa lä­hes ai­na seu­roi­hin osal­lis­tu­mi­sen.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Hyvää sanomaa kaikille kansoille

Sana sunnuntaiksi21.1.2024 6.00

Jee­suk­sen pu­heet ja sai­rai­den pa­ran­ta­mi­nen sai­vat ai­kaan lii­keh­din­tää. Hän teki ih­mei­tä, jot­ta ih­mi­set us­koi­si­vat hä­nen ole­van Ju­ma­lan poi­ka.

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Anteeksiantamuksen sanoma on totta tänäänkin

Sana sunnuntaiksi14.1.2024 6.00

Pro­fee­tan en­nus­tus Mes­si­aas­ta to­teu­tui, ja sik­si ih­mi­sil­lä on myös tänä päi­vä­nä mah­dol­li­suus us­koa Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta saar­na­tun evan­ke­liu­min kaut­ta omat syn­tin­sä an­teek­si.

1 2 3 4 ... 15 »
14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys