JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Tien avaaminen jatkuu

Sana sunnuntaiksi22.6.2024 0.10

Oma lap­si on suu­ri Ju­ma­lan lah­ja ja kau­nis luo­mis­työn ih­me. Mo­nien nuor­ten nais­ten yk­si suu­rim­mis­ta toi­veis­ta on tä­nä­kin ai­ka­na saa­da tul­la äi­dik­si. Äi­din ja isän ru­kous on, et­tä Ju­ma­la joh­dat­tai­si ja var­je­li­si las­ta koko hä­nen elä­män­sä ajan.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Seuraa minua

Sana sunnuntaiksi16.6.2024 6.05

Jee­sus tuli maa­il­maan kut­su­maan ih­mi­siä seu­raa­jik­seen ja ope­tus­lap­sik­seen. Tätä sa­maa ar­mo­kut­sua kuu­lut­ta­vat yhä hä­nen seu­raa­jan­sa.

Heska Korhonen

Heska Korhonen

Jumala kutsuu valtakuntaansa

Sana sunnuntaiksi9.6.2024 6.00

En­nen tai­vaa­seen as­tu­mis­taan Jee­sus oli ope­tus­lap­si­neen mat­kal­la koh­ti Je­ru­sa­le­mia. Jee­suk­sen lä­het­tä­mät sa­nan­vie­jät sai­vat tor­ju­van vas­taa­no­ton sa­ma­ri­a­lai­ses­ta ky­läs­tä, jos­ta Jee­sus seu­ru­ei­neen oli­si ha­lun­nut saa­da yö­pai­kan. (Luuk. 9:51–54.)

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Katoamattomien aarteiden arvo paljastuu lopulta

Sana sunnuntaiksi2.6.2024 7.00

Ka­to­a­mat­to­mien aar­tei­den lo­pul­li­nen ar­vo pal­jas­tuu ja us­kol­le mak­se­taan palk­ka, kun Jee­sus saa­puu kirk­kau­des­sa en­ke­lien­sä kans­sa.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Evankeliumin vastaanottajasta tulee Jumalan lapsi

Sana sunnuntaiksi26.5.2024 6.00

Jee­suk­sen lä­he­tys­käs­kyn mu­kai­ses­ti hä­nen seu­raa­jien­sa teh­tä­vä­nä on vie­dä evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa kaik­ki­al­le maa­il­maan.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Helluntai on suuri juhlapäivä

Sana sunnuntaiksi19.5.2024 6.00

Hel­lun­tai on kir­kos­sam­me suu­ri juh­la­päi­vä. Jou­lu­jak­son ja pää­si­äis­jak­son li­säk­si kirk­ko­vuo­des­sa on hel­lun­tai­jak­so. Tämä al­kaa hel­lun­tais­ta ja päät­tyy tuo­mi­o­sun­nun­tai­hin.

Päivi Martikainen

Päivi Martikainen

Jeesus rukoilee omiensa puolesta

Sana sunnuntaiksi12.5.2024 7.00

Vii­mei­se­nä il­ta­na Jee­sus pi­tää ope­tus­lap­sil­leen jää­hy­väis­pu­heen. Pu­heen­sa lo­pus­sa hän nos­taa kat­seen­sa koh­ti tai­vas­ta ja pi­tää ru­kouk­sen, jota on myö­hem­min kut­sut­tu ylim­mäis­pa­pil­li­sek­si ru­kouk­sek­si.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jumala antaa ilman ansioita

Sana sunnuntaiksi5.5.2024 6.00

Elä­män tar­pei­den li­säk­si Ju­ma­la an­taa vie­lä enem­män: Py­hän Hen­gen lah­jan niil­le, jot­ka sitä pyy­tä­vät.

Minna Impola

Minna Impola

Jeesus valitsi seuraajansa

Sana sunnuntaiksi28.4.2024 6.00

Jee­sus piti Isän­sä käs­kyn ja py­syi hä­nen rak­kau­des­saan. Hän ke­hot­taa yhä py­sy­mään vah­va­na Ju­ma­lan rak­kau­des­sa.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Jeesus on tie, totuus ja elämä

Sana sunnuntaiksi21.4.2024 6.15

Jee­sus pu­huu tai­vaan ko­dis­ta. Hän val­mis­taa siel­lä asuin­si­jo­ja us­ko­vai­sil­le. Pää­si­äi­sen juh­laan liit­tyy voi­mal­li­nen vies­ti Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta.

1 2 3 4 ... 15 »
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys