JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »

Jumalan poika on elämän ja kuoleman Herra

Sana sunnuntaiksi9.4.2023 6.00

Ope­tus­lap­set va­kuut­tui­vat Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta tyh­jän hau­dan li­säk­si myös Jee­suk­sen useis­ta il­mes­ty­mi­sis­tä.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jeesus kärsi ihmisten syntien tähden

Sana sunnuntaiksi7.4.2023 6.00

Jee­suk­sen vii­mei­set sa­nat, ”Se on täy­tet­ty”, mer­kit­se­vät, et­tä Jee­sus oli teh­nyt kai­ken ja hä­nel­le oli ta­pah­tu­nut kaik­ki, mitä Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­maan kuu­lui.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Usko synnyttää rakkauden

Sana sunnuntaiksi2.4.2023 6.00

Jee­suk­sen, Kun­ni­an ku­nin­kaan, alen­nus­tien vii­mei­nen osuus al­kaa Be­ta­ni­as­ta ja päät­tyy Je­ru­sa­le­miin. Täl­lä mat­kal­la kul­jet­tiin pal­mu­sun­nun­tain rie­mu­saa­tos­ta Get­se­ma­nen yö­hön ja siel­tä Gol­ga­tan su­ruun. Siel­tä al­koi Kris­tuk­sen ylen­tä­mi­sen tie pää­si­äi­sen iloon: kuo­le­man voit­ta­mi­nen, ylös­nou­se­mus, il­mes­ty­mi­nen omil­leen ja tai­vaa­seen as­tu­mi­nen.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Jumala vahvistaa luottamaan

Sana sunnuntaiksi26.3.2023 5.00

Min­ne Ma­ri­al­la oli kii­re? Tämä avau­tuu teks­tiä edel­tä­vis­tä ta­pah­tu­mis­ta. Nuo­ren vas­ta­kih­lau­tu­neen Ma­ri­an elä­mä oli mul­lis­tu­nut muu­ta­maa päi­vää en­nen koh­taa­mis­ta Eli­sa­be­tin kans­sa. Ma­ria odot­ti hää­juh­laa ja suun­nit­te­li yh­teis­tä tu­le­vai­suut­ta kih­lat­tun­sa Joo­se­fin kans­sa. Näi­den tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mien kes­kel­le En­ke­li Gab­riel tuli il­moit­ta­maan Ma­ri­al­le, et­tä hän tu­lee ras­kaak­si.

Gustave Doré, Jeesus tekee ruokkimisihmeen

Gustave Doré, Jeesus tekee ruokkimisihmeen

Jeesus on elämän leipä

Sana sunnuntaiksi19.3.2023 6.00

Jee­sus osoit­ti, et­tä on tär­ke­äm­pää et­siä hen­gel­lis­tä kuin ajal­lis­ta lei­pää. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, elä­män lei­pä­kau­pan, ovet ovat ai­na au­ki.

A.-L.S.

A.-L.S.

”Kuka uskoo meidän sanomamme?”

Sana sunnuntaiksi12.3.2023 7.00

Vaik­ka Jee­sus oli teh­nyt eri­lai­sia tun­nus­te­ko­ja ih­mis­ten näh­den ja ju­lis­ta­nut evan­ke­liu­mia, mo­net ei­vät kui­ten­kaan us­ko­neet hä­neen.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Uskon voima tulee Jumalalta

Sana sunnuntaiksi5.3.2023 6.05

Ko­et­te­le­muk­sis­sa tun­tee mo­nes­ti us­kon ja epä­us­kon tais­te­lun, mut­ta Jee­sus ei pois­tu kär­si­vän vie­rel­tä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jeesus on tänäänkin kiusatun apu

Sana sunnuntaiksi26.2.2023 5.00

Jee­sus voit­ti kiu­saa­jan ja mah­dol­lis­ti ris­tin­kuo­le­mal­laan hä­neen us­ko­vil­le syn­tien an­teek­si­saa­mi­sen ja ian­kaik­ki­sen elä­män.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Uskovainen on osallinen rististä

Sana sunnuntaiksi19.2.2023 5.55

Jee­suk­sen seu­raa­jal­le kuu­luu osal­li­suus hä­nen ris­tis­tään, mut­ta vaik­ka har­teil­la saat­taa tun­tua ris­tin pai­no, ei omaa­tun­toa vai­vaa syn­nin taak­ka.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Jumala antaa siunauksen ja viisauden kylväjän tehtävään

Sana sunnuntaiksi12.2.2023 6.00

Elon­kor­juun ai­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­nan asuk­kaat iloit­se­vat sii­tä, et­tä Ju­ma­lan sa­nan sie­men on al­ka­nut kas­vaa ja tuot­taa sa­toa.

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys