JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »

H.H.

H.H.

Jumalan sana hoitaa

Sana sunnuntaiksi17.9.2023 7.00

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä on tär­keä muis­taa vas­tuun ja­ka­mi­nen, jot­tei ku­kaan vä­syi­si. Ma­ri­an osa on tär­kein.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Jeesus on lähellä sairaita

Sana sunnuntaiksi10.9.2023 6.00

Jee­sus koh­ta­si päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tin mu­kaan Be­tes­dan al­taal­la mie­hen, joka oli ol­lut sai­raa­na 38 vuot­ta. Hä­nel­lä oli seu­ra­naan so­kei­ta, ram­po­ja ja hal­vaan­tu­nei­ta. Mie­hen on­gel­ma oli, et­tä hä­nel­lä ei ol­lut ke­tään, joka oli­si aut­ta­nut hän­tä pa­ran­ta­vak­si us­ko­tun ve­den luo. Her­ran en­ke­li ni­mit­täin pani ai­ka ajoin ve­den liik­ku­maan. Mies ei ol­lut kui­ten­kaan me­net­tä­nyt toi­vo­aan. Lo­pul­ta Jee­sus tuli ja pa­ran­si hä­net.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Teidät on kutsuttu siunaamaan

Sana sunnuntaiksi3.9.2023 6.00

Us­ko kään­tää mie­len sii­hen rak­kau­teen, joka ei oh­jaa vas­taa­maan her­jauk­seen her­jauk­sel­la, vaan nos­ta­maan kä­den siu­nauk­seen.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jumalan lapsen kieli ei kiroa vaan siunaa

Sana sunnuntaiksi27.8.2023 6.20

Py­hä­päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tin ai­he Jee­sus pa­ran­ta­jam­me vie mei­dät Raa­ma­tun ih­mis­kä­si­tyk­sen ää­rel­le. Sen mu­kaan ih­mi­nen on te­ko­jen­sa, aja­tus­ten­sa ja pe­ri­syn­nin tur­me­le­man luon­ton­sa puo­lel­ta Ju­ma­lan edes­sä kel­paa­ma­ton ei­kä kes­tä tuo­mi­o­ta.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Usko avaa tien Jumalan valtakuntaan

Sana sunnuntaiksi20.8.2023 7.00

Evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä Jee­sus pu­hut­te­lee yli­pap­pe­ja ja kan­san van­him­pia suo­raan, mut­ta ei tuo­mit­se­vas­ti.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Jeesus sai osakseen halveksuntaa

Sana sunnuntaiksi13.8.2023 6.05

Päi­vän evan­ke­liu­mis­sa Jee­sus osal­lis­tui ta­pan­sa mu­kaan ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen, täl­lä ker­taa ko­ti­kau­pun­gis­saan Na­sa­re­tis­sa. Hän toi­mi siel­lä teks­tin­lu­ki­ja­na ja pu­hu­ja­na tul­ki­ten lu­ke­man­sa Van­han tes­ta­men­tin koh­dan täyt­ty­neek­si. Hän oli saa­nut jo mai­net­ta ju­lis­tuk­ses­taan ja te­ke­mis­tään pa­ran­ta­mi­sih­meis­tä Ka­per­nau­mis­sa, jon­ne hän oli muut­ta­nut asu­maan. Na­sa­re­ti­lai­set­kin odot­ti­vat nä­ke­vän­sä jon­kin ih­meen.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Valvokaa ja toimikaa

Sana sunnuntaiksi6.8.2023 6.00

Ju­ma­la on an­ta­nut jo­kai­sel­le juu­ri so­pi­vat lah­jat ja riit­tä­vän vii­sau­den käyt­tää nii­tä oman us­kon ja seu­ra­kun­nan ra­ken­nuk­sek­si.

Kaksi tietä ja kaksi porttia

Sana sunnuntaiksi30.7.2023 6.00

Jee­sus pu­hui kah­des­ta por­tis­ta. Hän pyy­tää käy­mään ah­taas­ta por­tis­ta si­säl­le Ju­ma­lan ar­mo­huo­nee­seen, kai­dal­le tiel­le.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kirkastusvuoren tapahtumat rohkaisivat lähetystehtävään

Sana sunnuntaiksi23.7.2023 6.00

Kir­kas­tus­vuo­ren ta­pah­tu­mat kään­si­vät Jee­suk­sen elä­män koh­ti kär­si­mys­tie­tä ja pe­las­tus­suun­ni­tel­man to­teut­ta­mis­ta.

H. H.

H. H.

Iankaikkinen elämä on Jumalan lahja

Sana sunnuntaiksi16.7.2023 7.05

Ih­mi­nen voi pe­las­tua ja saa­da ian­kaik­ki­sen elä­män vain us­ko­mal­la omat syn­tin­sä an­teek­si Ju­ma­lan Po­jan so­vi­tus­työn kaut­ta.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys