JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 12 13 14 15

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Rukous ja anteeksi­antamus ovat Jumalan lahjoja

Sana sunnuntaiksi31.10.2021 0.05

Ih­mi­nen pää­see tai­vaa­seen us­ko­mal­la evan­ke­liu­min. Lo­pul­li­nen pe­las­tus koit­taa kuo­le­man jäl­keen, mut­ta ar­moa saa tun­tea jo us­kon­kil­voi­tuk­sen kes­kel­lä.

Jaakko Koskelo

Jaakko Koskelo

Kristus on valo maailmassa

Sana sunnuntaiksi24.10.2021 6.15

Jo­kai­nen us­ko­vai­nen on kut­sut­tu pi­tä­mään esil­lä Ju­ma­lan sa­naa täs­sä maa­il­mas­sa pu­heel­laan ja elä­mäl­lään.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Yhteys Jumalaan syntyy Jeesuksen kautta

Sana sunnuntaiksi17.10.2021 6.00

Ruo­kai­lu on Raa­ma­tun mais­sa vä­hin­tään yh­tä voi­ma­kas sym­bo­li yh­tey­del­le kuin Suo­mes­sa. Su­ku­lai­set tai ys­tä­vät ruo­kai­le­vat yh­des­sä luo­des­saan ja vah­vis­ta­es­saan si­tei­tä toi­siin­sa.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Evankeliumi puhdistaa sydämen

Sana sunnuntaiksi10.10.2021 7.05

Us­ko ja epä­us­ko käy­vät kamp­pai­lua ih­mi­sen si­sim­mäs­sä. Syn­tien an­teek­si­an­ta­mus puh­dis­taa epä­us­koi­sen ja syn­ti­sen sy­dä­men.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Lasten kaltaisten on taivasten valtakunta

Sana sunnuntaiksi3.10.2021 6.00

Mik­ke­lin­päi­vä on omis­tet­tu pait­si en­ke­leil­le myös lap­sil­le. En­ke­lit ovat tai­vaas­sa ja nä­ky­mät­tö­mi­nä las­ten­sa kes­kel­lä. He aut­ta­vat, oh­jaa­vat ja var­je­le­vat.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Ei ole suuria tai pieniä syntejä

Sana sunnuntaiksi26.9.2021 6.00

Va­pau­den kä­sit­teel­lä on yleen­sä myön­tei­nen si­säl­tö. Sen ää­rim­mäi­nen vas­ta­koh­ta on or­juus, jos­sa ih­mi­nen on me­net­tä­nyt lä­hes kaik­ki oi­keu­ten­sa ja mah­dol­li­suu­det päät­tää elä­mäs­tään. Or­ja on täy­sin isän­tän­sä mää­rät­tä­vis­sä ja oh­jat­ta­vis­sa.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Evankeliumi herättää hengellisesti kuolleen eloon

Sana sunnuntaiksi19.9.2021 8.40

Ju­ma­la te­kee hen­gel­li­ses­ti kuol­leet elä­vik­si evan­ke­liu­min us­ko­mi­sen kaut­ta, ja hän an­taa lap­sil­leen ian­kaik­ki­sen elä­män po­jas­saan Jee­suk­ses­sa.

« 1 ... 12 13 14 15
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys