JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 15 »
Margaretha Koiviston kodissa vierailee edelleen pääsiäiskukko, mikäli Koiviston lapsia ja lastenlapsia on viettämässä pääsiäistä hänen kanssaan. Påsktuppen besöker fortfarande Margaretha Koivistos hem om Koivistos barn och barnbarn firar påsk med henne.

Margaretha Koiviston kodissa vierailee edelleen pääsiäiskukko, mikäli Koiviston lapsia ja lastenlapsia on viettämässä pääsiäistä hänen kanssaan. Påsktuppen besöker fortfarande Margaretha Koivistos hem om Koivistos barn och barnbarn firar påsk med henne.

Rauni Hentilä

Margaretha Koiviston kodissa vierailee edelleen pääsiäiskukko, mikäli Koiviston lapsia ja lastenlapsia on viettämässä pääsiäistä hänen kanssaan. Påsktuppen besöker fortfarande Margaretha Koivistos hem om Koivistos barn och barnbarn firar påsk med henne.

Margaretha Koiviston kodissa vierailee edelleen pääsiäiskukko, mikäli Koiviston lapsia ja lastenlapsia on viettämässä pääsiäistä hänen kanssaan. Påsktuppen besöker fortfarande Margaretha Koivistos hem om Koivistos barn och barnbarn firar påsk med henne.

Rauni Hentilä

Ylösnousemusjuhlaan kuuluu myös pääsiäiskukon vierailu

Puhutaan maasta ja taivaasta28.3.2024 9.00

Ruot­sin Haa­pa­ran­nal­la asu­va Mar­ga­ret­ha Koi­vis­to on eläk­keel­lä ole­va esi­kou­lu­no­pet­ta­ja. Koi­vis­tol­la ja hä­nen edes­men­neel­lä Kaar­lo-puo­li­sol­laan on 12 las­ta ja 15 las­ten­las­ta.

Teuvo Pulkkinen iloitsee siitä, että kotisiionista on löytynyt läheisiä saattomiehiä.

Teuvo Pulkkinen iloitsee siitä, että kotisiionista on löytynyt läheisiä saattomiehiä.

Helena Pulkkinen

Teuvo Pulkkinen iloitsee siitä, että kotisiionista on löytynyt läheisiä saattomiehiä.

Teuvo Pulkkinen iloitsee siitä, että kotisiionista on löytynyt läheisiä saattomiehiä.

Helena Pulkkinen

Pienessä yhdistyksessä jokaisella on tehtäviä

Puhutaan maasta ja taivaasta24.3.2024 8.00

Ve­te­li­läi­nen Teu­vo Pulk­ki­nen kuu­luu Hal­su­an ja sen ym­pä­ris­tön Rau­ha­nyh­dis­tyk­seen, joka toi­mii Hal­su­an, Kaus­ti­sen ja Ve­te­lin alu­eel­la.

Ira Koivisto näkee somessa hyviä ja huonoja puolia.

Ira Koivisto näkee somessa hyviä ja huonoja puolia.

Milka Koivisto

Ira Koivisto näkee somessa hyviä ja huonoja puolia.

Ira Koivisto näkee somessa hyviä ja huonoja puolia.

Milka Koivisto

"Välillä suljen kaikki kanavat"

Puhutaan maasta ja taivaasta22.3.2024 7.00

Eni­ten ai­kaa vie­tän so­si­aa­li­sis­sa me­di­ois­sa, Ins­tag­ra­mis­sa ja Snapc­ha­tis­sa. Uu­tis­me­di­ois­ta seu­raan pää­o­sin Hel­sin­gin sa­no­mia ja Yleä. Seu­raan myös Ins­tag­ra­mis­sa esi­mer­kik­si Hel­sin­gin sa­no­mien käyt­tä­jää, jon­ne jul­kais­taan myös pal­jon koos­tei­ta päi­vän uu­ti­sis­ta.

Hannu Heikkilä sanoo, että metsä on tarkoitettu ihmisen hyödynnettäväksi, koska Jumala antoi ihmisille käskyn viljellä ja varjella maata.

Hannu Heikkilä sanoo, että metsä on tarkoitettu ihmisen hyödynnettäväksi, koska Jumala antoi ihmisille käskyn viljellä ja varjella maata.

Kimmo Heikkilä

Hannu Heikkilä sanoo, että metsä on tarkoitettu ihmisen hyödynnettäväksi, koska Jumala antoi ihmisille käskyn viljellä ja varjella maata.

Hannu Heikkilä sanoo, että metsä on tarkoitettu ihmisen hyödynnettäväksi, koska Jumala antoi ihmisille käskyn viljellä ja varjella maata.

Kimmo Heikkilä

Merkityksellinen metsä

Puhutaan maasta ja taivaasta21.3.2024 6.00

Yli­vies­ka­lai­sel­le Han­nu Heik­ki­läl­le met­sä on ol­lut ai­na mer­kit­tä­vä ym­pä­ris­tö. Maa­ta­lon poi­ka­na met­säs­sä ole­mi­nen ja siel­lä työs­ken­te­le­mi­nen tuli jo lap­suu­des­sa tu­tuk­si. Myö­hem­min met­säs­tä tuli hä­nel­le am­mat­ti. Met­sä­tek­ni­kon, sit­tem­min met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­rin tut­kin­to an­toi mah­dol­li­suu­den vuo­si­kym­me­nien työ­u­raan.

Aila Linna on puhunut unettomuudestaan avoimesti. – Kun on oikein hankala vaihe, kaikki puheet unen tärkeydestä ärsyttävät. Taivaan Isä tietää meidän jokaisen tilanteen, hän toteaa.

Aila Linna on puhunut unettomuudestaan avoimesti. – Kun on oikein hankala vaihe, kaikki puheet unen tärkeydestä ärsyttävät. Taivaan Isä tietää meidän jokaisen tilanteen, hän toteaa.

Vuokko Kämäräinen

Aila Linna on puhunut unettomuudestaan avoimesti. – Kun on oikein hankala vaihe, kaikki puheet unen tärkeydestä ärsyttävät. Taivaan Isä tietää meidän jokaisen tilanteen, hän toteaa.

Aila Linna on puhunut unettomuudestaan avoimesti. – Kun on oikein hankala vaihe, kaikki puheet unen tärkeydestä ärsyttävät. Taivaan Isä tietää meidän jokaisen tilanteen, hän toteaa.

Vuokko Kämäräinen

”Uni ei tule, jos ei ole tullakseen”

Puhutaan maasta ja taivaasta15.3.2024 9.00

Unet­to­muut­ta ko­ke­nut Ai­la Lin­na ker­too, et­tä unet voi­vat ka­do­ta mo­nes­ta syys­tä: jos elä­mäs­sä sat­tuu jo­tain ikä­vää, töis­sä on lii­kaa kuor­maa tai tai­vaan­kap­pa­leet ovat tie­tys­sä asen­nos­sa.

 – Luonnossa kävellessä on helppoa kokea kiitollisuutta, kertoo eläkkeellä oleva SInikka Honkonen.

– Luonnossa kävellessä on helppoa kokea kiitollisuutta, kertoo eläkkeellä oleva SInikka Honkonen.

Olavi Honkonen

 – Luonnossa kävellessä on helppoa kokea kiitollisuutta, kertoo eläkkeellä oleva SInikka Honkonen.

– Luonnossa kävellessä on helppoa kokea kiitollisuutta, kertoo eläkkeellä oleva SInikka Honkonen.

Olavi Honkonen

Kiitollisuuden kokeminen voi vaatia näkökulman kääntämistä

Puhutaan maasta ja taivaasta13.3.2024 15.30

Kii­tol­li­suu­den opet­te­le­mi­nen voi li­sä­tä elä­män mie­lek­kyyt­tä. Vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa ole­val­le sitä ei pidä kui­ten­kaan tu­put­taa.

Venla Ristolainen on hurahtanut hapanjuurileivontaan. Harrastus antaa vastapainoa abiturientin arkeen.

Venla Ristolainen on hurahtanut hapanjuurileivontaan. Harrastus antaa vastapainoa abiturientin arkeen.

Kuva: Suvi Ristolainen

Venla Ristolainen on hurahtanut hapanjuurileivontaan. Harrastus antaa vastapainoa abiturientin arkeen.

Venla Ristolainen on hurahtanut hapanjuurileivontaan. Harrastus antaa vastapainoa abiturientin arkeen.

Kuva: Suvi Ristolainen

Herkullisen juurileivän taitaja

Puhutaan maasta ja taivaasta9.3.2024 8.00

Pe­rin­tei­nen, juu­reen lei­vot­tu ruis­lei­pä on tut­tu jo­kai­sel­le suo­ma­lai­sel­le. Mut­ta kaik­ki ei­vät tie­dä, et­tä myös vaa­le­an lei­vän voi lei­poa juu­rel­la.

Elämä on ollut vaiherikasta ja Jumalan siunaamaa, Saara ja Eero Puolitaival toteavat.

Elämä on ollut vaiherikasta ja Jumalan siunaamaa, Saara ja Eero Puolitaival toteavat.

Kuvat: Taina Kosola

Elämä on ollut vaiherikasta ja Jumalan siunaamaa, Saara ja Eero Puolitaival toteavat.

Elämä on ollut vaiherikasta ja Jumalan siunaamaa, Saara ja Eero Puolitaival toteavat.

Kuvat: Taina Kosola

”Elämä on ollut hyvä”

Puhutaan maasta ja taivaasta5.3.2024 10.00

Saa­ra ja Ee­ro Puo­li­tai­pa­leen elä­mä on ol­lut ri­kas­ta. Sitä ovat vä­rit­tä­neet so­ta­lap­suus, Saa­ran evak­ko­reis­su sekä nuo­ruus­vuo­det toi­ses­sa per­hees­sä, per­he-elä­mä, työ, us­ko­vien yh­teys ja mu­ka­vat har­ras­tuk­set.

Päivi Kamula toivoo, että kohtaisimme hädänalaiset Raamatun ohjeen mukaan. – Raamattu ottaa mielestäni tähän suoraan kantaa, hän toteaa.

Päivi Kamula toivoo, että kohtaisimme hädänalaiset Raamatun ohjeen mukaan. – Raamattu ottaa mielestäni tähän suoraan kantaa, hän toteaa.

Timo Olli

Päivi Kamula toivoo, että kohtaisimme hädänalaiset Raamatun ohjeen mukaan. – Raamattu ottaa mielestäni tähän suoraan kantaa, hän toteaa.

Päivi Kamula toivoo, että kohtaisimme hädänalaiset Raamatun ohjeen mukaan. – Raamattu ottaa mielestäni tähän suoraan kantaa, hän toteaa.

Timo Olli

”Kaivataan ihmisyyttä, luottamusta ja huumoria”

Puhutaan maasta ja taivaasta2.3.2024 6.00

Päi­vi Ka­mu­lan asi­ak­kaat toi­vo­vat ta­val­li­sia tur­vaa tuo­via asi­oi­ta. Hän an­taa heil­le ai­kaan­sa ja tar­jo­aa konk­reet­tis­ta apua huo­lien ja me­ne­tys­ten kes­kel­le.

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Alli Kaski

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Alli Kaski

Puhdasta ruokaa omasta maasta

Puhutaan maasta ja taivaasta23.2.2024 8.00

Mar­ja ja Mat­ti Kois­ti­na­ho asu­vat pir­tin, keit­ti­ön ja ka­ma­rin muo­dos­ta­mas­sa mö­kis­sä Yli­kii­min­gin Ve­sa­lan­ky­läs­sä. He vil­je­le­vät pel­to­pa­loil­laan ruis­ta, oh­raa ja veh­nää. Li­säk­si pe­ru­na­maa ja kas­vi­maa an­ta­vat uu­ras­tuk­sen pal­kak­si run­saas­ti mau­kas­ta ruo­kaa pöy­tään.

1 2 3 4 ... 15 »
14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys