JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »

Evankeliumissa näkyy Kristuksen kirkkaus

Sana sunnuntaiksi4.11.2023 6.00

Lä­hei­sen me­net­tä­mi­seen liit­ty­vät suru, kyy­ne­leet, hil­jai­suus, yk­si­näi­syys ja ru­kouk­set mut­ta myös ih­mis­ten osa­not­to ja loh­du­tus. Ju­ma­lan sa­nan an­ta­ma to­dis­tus hei­dän osas­taan loh­dut­taa kaik­kein eni­ten.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Tärkeintä on usko

Sana sunnuntaiksi29.10.2023 6.00

Ih­mi­sen omat teot tai an­si­ot ei­vät mer­kit­se mi­tään Ju­ma­lan edes­sä; tär­kein­tä on ot­taa vas­taan kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Evankeliumin julistaminen on Jumalan antama tehtävä

Sana sunnuntaiksi22.10.2023 6.00

Evan­ke­liu­min työs­sä kuu­lu­te­taan kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja roh­kais­taan us­ko­maan omat syn­nit an­teek­si.

H.H.

H.H.

Jeesus osoittaa jumalallisen voimansa

Sana sunnuntaiksi15.10.2023 7.00

Jee­sus pa­ran­si jul­ki­sen toi­min­tan­sa ai­ka­na sai­rai­ta, he­rät­ti kuol­lei­ta ja hal­lit­si luon­non­voi­mia. Näil­lä te­oil­la Jee­sus osoit­ti ju­ma­lal­li­sen voi­man­sa. Tär­kein­tä oli kui­ten­kin kut­sua epä­us­koi­nen ih­mi­nen suu­rim­man ih­meen eli evan­ke­liu­min ilo­sa­no­man us­ko­jak­si.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Kaikkein tärkein käsky

Sana sunnuntaiksi8.10.2023 6.00

Rak­kau­den kak­sois­käs­ky tii­vis­tää lain vaa­ti­muk­set ja edel­lyt­tää Ju­ma­lan ja lä­him­mäi­sen täy­del­lis­tä ra­kas­ta­mis­ta.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Usko on suostumista Jumalan tahtoon

Sana sunnuntaiksi1.10.2023 6.00

Oi­kea us­ko on sitä, et­tä ih­mi­nen luo­puu omas­ta vii­sau­des­taan, tur­vaa Ju­ma­laan ja suos­tuu hä­nen tah­toon­sa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Uskovan ei tarvitse pelätä kuolemaa

Sana sunnuntaiksi24.9.2023 6.15

Jee­sus so­vit­ti koko maa­il­man syn­nit, jot­ta ih­mi­set voi­si­vat saa­da kuo­le­man­sa jäl­keen ian­kaik­ki­sen elä­män.

H.H.

H.H.

Jumalan sana hoitaa

Sana sunnuntaiksi17.9.2023 7.00

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä on tär­keä muis­taa vas­tuun ja­ka­mi­nen, jot­tei ku­kaan vä­syi­si. Ma­ri­an osa on tär­kein.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Jeesus on lähellä sairaita

Sana sunnuntaiksi10.9.2023 6.00

Jee­sus koh­ta­si päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tin mu­kaan Be­tes­dan al­taal­la mie­hen, joka oli ol­lut sai­raa­na 38 vuot­ta. Hä­nel­lä oli seu­ra­naan so­kei­ta, ram­po­ja ja hal­vaan­tu­nei­ta. Mie­hen on­gel­ma oli, et­tä hä­nel­lä ei ol­lut ke­tään, joka oli­si aut­ta­nut hän­tä pa­ran­ta­vak­si us­ko­tun ve­den luo. Her­ran en­ke­li ni­mit­täin pani ai­ka ajoin ve­den liik­ku­maan. Mies ei ol­lut kui­ten­kaan me­net­tä­nyt toi­vo­aan. Lo­pul­ta Jee­sus tuli ja pa­ran­si hä­net.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Teidät on kutsuttu siunaamaan

Sana sunnuntaiksi3.9.2023 6.00

Us­ko kään­tää mie­len sii­hen rak­kau­teen, joka ei oh­jaa vas­taa­maan her­jauk­seen her­jauk­sel­la, vaan nos­ta­maan kä­den siu­nauk­seen.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys