JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Morkkis

10.12.2016 6.53

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161210065300

Kan­san­kie­leen on va­kiin­tu­nut uu­dis­sa­na mork­kis. Se tar­koit­taa mo­raa­lis­ta kra­pu­laa, ti­laa, jos­sa ih­mi­nen ko­kee epä­miel­lyt­tä­viä tun­tei­ta jon­kin te­ke­mi­sen­sä tai te­ke­mät­tä jät­tä­mi­sen­sä joh­dos­ta.

Jos­kus mork­kis voi tul­la sii­tä, et­tä te­kee omas­ta mie­les­tään jo­tain has­sua tai no­loa. Mut­ta mo­nes­ti mork­kis on mu­ka­vam­pi sana ki­pe­äl­le omal­le­tun­nol­le. Sel­lai­sel­le olol­le, joka syn­tyy vää­rin te­ke­mi­ses­tä. Me kaik­ki ih­mi­set olem­me tä­män ko­ke­neet. Apos­to­li Paa­va­li pu­huu Roo­ma­lais­kir­jees­sä sii­tä, mi­ten oma­tun­to on jo­kai­sen ih­mi­sen sy­dä­mes­sä, ei vain kris­tit­ty­jen. Esi­mer­kik­si toi­sen omai­suu­teen ka­jo­a­mi­nen – sitä sa­no­taan va­ras­ta­mi­sek­si – on ylei­ses­ti pa­hek­sut­ta­vaa. Tätä tai jo­ta­kin muu­ta uni­ver­saa­lia nor­mia rik­ko­vaa voi koh­da­ta mork­kis.

Maa­il­maa ih­me­tel­les­sä sar­kaa riit­tää. Kai­kel­ta kum­mas­te­lul­ta­ni olen ha­vain­nut, et­tä yh­teis­kun­taam­me yri­te­tään uut­te­ras­ti muut­taa si­ten, et­tei ke­nen­kään tar­vit­si­si ko­kea mo­raa­lis­ta huo­nout­ta. Ai­noa, mitä oi­ke­as­taan so­pii pa­hek­sua, on pa­hek­sun­ta. Hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta on muut­tu­mas­sa hy­vien fii­lis­ten yh­teis­kun­nak­si. Olen var­ma, et­tä nos­tet­ta­es­sa ta­voi­te­ti­lak­si rie­muk­kaas­ti ja riet­taas­ti it­se­ään to­teut­ta­va ih­mi­nen saa­vu­te­taan tila, jos­sa har­va osaa ol­la on­nel­li­nen.

Esi­merk­ke­jä on ko­sol­ti. Al­ko­ho­li­la­kiin aje­taan huo­jen­nuk­sia, joi­den mu­kaan vii­nit pi­täi­si saa­da ruo­ka­kaup­poi­hin. Mi­nus­ta olu­et­kin pi­täi­si vie­dä Al­koi­hin, sil­lä al­ko­ho­lin hai­tat ovat hyö­ty­jä ver­rat­to­mas­ti suu­rem­mat. Avi­o­liit­to­lais­ta tu­lee su­ku­puo­li­neut­raa­li, ja koko su­ku­puo­len kä­si­tet­tä pi­de­tään kiis­ta­na­lai­se­na. Huu­mau­sai­nei­den käy­tön va­paut­ta­mi­nen on eden­nyt mo­nis­sa mais­sa, on­nek­si ei sen­tään Suo­mes­sa.

En us­ko ih­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin ra­ken­taa on­nel­lis­ta maa­il­maa. Puo­li­hu­mo­ris­ti­ses­ti ni­mi­tän täl­lais­ta ajat­te­lua kyy­nis-dep­res­sii­vi­sek­si. Pa­ras lop­pu­tu­los saa­vu­tet­tai­siin muis­tut­ta­mal­la Raa­ma­tus­ta nou­se­vis­ta ar­vois­ta. Nii­tä ovat muun mu­as­sa lä­him­mäi­sen­rak­kaus, rait­tius, si­veel­li­syys ja it­se­hil­lin­tä. Jos sai­sin toi­voa muu­tos­ta maa­il­maan, niin noi­den asi­oi­den to­teu­tu­mis­ta toi­voi­sin, ja toi­von.

Ai­na­kin omas­ta mie­les­tä­ni kaik­kein kum­mal­li­sin­ta on se, et­tä täl­lai­ses­sa mur­heen maa­il­mas­sa on sen­tään rie­mul­lis­ta elää! Is­tut­taa ome­na­pui­ta, näh­dä las­ten kas­va­van, ra­kas­taa ja tul­la ra­kas­te­tuk­si, us­koa.

___

Vuo­ro­ni blo­gis­ti­na saa­puu pää­tök­seen­sä. Mat­ka on ol­lut mie­len­kiin­toi­nen ja opet­ta­vai­nen. Olen hy­vin kii­tol­li­nen kai­kil­le teil­le, jot­ka olet­te an­ta­neet roh­kai­se­vaa pa­lau­tet­ta koh­da­tes­sam­me. Mi­nut ta­voit­taa säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta jma­en­paa@luuk­ku.com.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys