JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 »

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jumala siunasi Johanneksen vanhempia

Sana sunnuntaiksi25.6.2022 6.00

Jo­han­nek­sen syn­ty­mään liit­ty­vät ih­meet pu­hut­te­li­vat ai­ka­lai­sia, jot­ka tun­nis­ti­vat sii­nä Ju­ma­lan teot.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Evankeliumi lupaa iankaikkisen elämän

Sana sunnuntaiksi19.6.2022 6.00

Jee­sus oh­ja­si ker­to­muk­sel­laan rik­kaas­ta mie­hes­tä ja La­sa­ruk­ses­ta kuu­li­jan­sa elä­män ra­jal­li­suu­den ää­rel­le. Hän ku­va­si kak­si hy­vin eri­lais­ta elä­mää ja kuo­le­maa sekä poik­keuk­sel­li­sel­la ta­val­la ra­ot­ti ajan ja ian­kaik­ki­suu­den vä­li­ver­hoa.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Salattu Jumala avautuu uskon kautta

Sana sunnuntaiksi12.6.2022 7.00

Jee­sus oli val­mis kes­kus­te­le­maan elä­män tär­keim­mäs­tä asi­as­ta, Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mi­ses­tä, kun juu­ta­lai­sen neu­vos­ton jä­sen Ni­ko­de­mos tuli yöl­lä ta­paa­maan hän­tä.

Pyhä Henki vaikuttaa uskovassa

Sana sunnuntaiksi5.6.2022 6.15

Pyhä Hen­ki toi­mii ak­tii­vi­ses­ti ja saa ai­kaan hy­viä asi­oi­ta: Hen­ki muun mu­as­sa lah­joit­taa us­ko­val­le py­sy­vän rau­han ja roh­keu­den saar­na­ta syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta.

Pyhä Henki karkottaa pelon ja epäilykset

Sana sunnuntaiksi29.5.2022 7.15

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta kuu­luu Py­hän Hen­gen ää­ni, joka an­taa voi­maa us­ko­mi­seen tä­män maa­il­man kes­kel­lä.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Sydämen usko pelastaa

Sana sunnuntaiksi26.5.2022 7.15

He­la­tors­tain evan­ke­liu­mis­sa nä­kyy Ju­ma­lan suu­ri rak­kaus ih­mi­siä koh­taan. Tuos­ta rak­kau­des­ta ker­to­vaa ilo­sa­no­maa Jee­sus käs­ki saar­na­ta kai­kil­le.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Rukous vie lähelle Jumalaa

Sana sunnuntaiksi22.5.2022 6.00

Ru­kouk­ses­sa voi pyy­tää Ju­ma­lal­ta apua vai­kei­siin ti­lan­tei­siin sekä us­kon ja hy­vän oman­tun­non säi­lyt­tä­mi­seen.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Matkalla taivaaseen

Sana sunnuntaiksi15.5.2022 7.10

Kris­tuk­sen pyhä seu­ra­kun­ta kul­kee koh­ti täy­del­lis­tä iloa tai­vaas­sa. Py­hän Hen­gen joh­ta­mi­na kris­ti­tyt saa­vat elää tai­vaan kan­sa­lai­si­na maa­il­mas­sa.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Taivaassa odottaa iankaikkinen ilo

Sana sunnuntaiksi8.5.2022 8.10

Maan pääl­lä moni ko­kee mur­hei­ta ja vas­toin­käy­mi­siä, mut­ta evan­ke­liu­mi an­taa voi­maa kul­kea koh­ti tai­vaan ko­tia.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Paimen ja lampaat tuntevat toisensa

Sana sunnuntaiksi1.5.2022 5.00

Ver­taus Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta on Jee­suk­sen tun­ne­tuim­pia. Oi­kea pai­men pu­huu lam­pail­leen, ja ne op­pi­vat tun­te­maan pai­me­nen. ”Poi­kaa ei tun­ne ku­kaan muu kuin Isä ei­kä Isää ku­kaan muu kuin Poi­ka ja se, jol­le Poi­ka tah­too hä­net il­moit­taa” (Matt. 11:27).

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 »
24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys