JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 10 11 12 13 14 15 »

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Jeesuksen sanat rauhoittavat

Sana sunnuntaiksi24.4.2022 7.00

Jee­sus koh­ta­si ylös­nous­see­na vain omia ope­tus­lap­sia ja seu­raa­jia. Hän ei näyt­täy­ty­nyt muil­le ylös­nous­see­na, ja sii­hen oli var­mas­ti omat syyn­sä. Us­ko­vat to­dis­ti­vat Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta oma­koh­tai­sil­la ker­to­muk­sil­la ja yrit­ti­vät va­kuut­taa kuu­li­joil­leen kai­ken ol­leen tot­ta. Kuu­li­joi­den va­lit­ta­va­na oli joko us­koa ker­to­mus­ten to­den­pe­räi­syy­teen tai ol­la us­ko­mat­ta sii­hen.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Kahden opetuslapsen pääsiäinen

Sana sunnuntaiksi18.4.2022 7.00

Toi­sen pää­si­äis­päi­vän ai­hee­na on Ylös­nous­seen koh­taa­mi­nen. Päi­vän evan­ke­liu­mi ker­too Jee­suk­sen il­mes­ty­mi­ses­tä kah­del­le ope­tus­lap­sel­le, jot­ka oli­vat pois­tu­mas­sa Je­ru­sa­le­min pää­si­äis­juh­lil­ta. Ope­tus­lap­set oli­vat su­ruis­saan opet­ta­jan­sa kuo­le­mas­ta ja häm­men­ty­nei­tä sii­tä, mitä oli­vat kuul­leet ta­pah­tu­neen hä­nen kuo­le­man­sa jäl­keen.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Tyhjällä haudalla kuultiin ilosanoma

Sana sunnuntaiksi17.4.2022 7.00

Oli var­hai­nen aa­mu. Sa­pat­ti oli juu­ri päät­ty­nyt. Jee­suk­sen kuo­le­mas­ta ja hau­taa­mi­ses­ta oli ku­lu­nut kol­me päi­vää. Mag­da­lan Ma­ria, Jo­han­na, Jaa­ko­bin äi­ti Ma­ria sekä muu­ta­mia mui­ta nai­sia saa­pui toi­mit­ta­maan vii­meis­tä rak­kau­den pal­ve­lus­ta Jee­suk­sel­le.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jeesus kantoi syntitaakan

Sana sunnuntaiksi15.4.2022 7.00

Jee­sus voit­ti tus­kal­li­sel­la ris­tin­kuo­le­mal­laan syn­nin ja kuo­le­man val­lan ja ava­si us­ko­vil­le tien ian­kaik­ki­seen elä­mään. Kaik­ki ta­pah­tui Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan.

Tytti Kärkölä

Tytti Kärkölä

Jeesus toteutti Jumalan tahdon

Sana sunnuntaiksi10.4.2022 6.00

Jee­sus, pal­mu­sun­nun­tain Her­ra, saa­puu vii­meis­tä ker­taa Je­ru­sa­le­miin ope­tus­las­ten kans­sa rat­sas­ta­en aa­sil­la. Juh­lil­le on tul­lut suu­ri kan­san­jouk­ko, joka pal­mu­nok­sat kä­sis­sään lau­laa Hoo­si­an­naa Is­ra­e­lin ku­nin­kaal­le.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jumalan armon rikkaus

Sana sunnuntaiksi27.3.2022 7.10

Ma­ri­an­päi­vän teks­tit ker­to­vat Raa­ma­tun suu­res­ta ih­mees­tä. Niis­sä on tuu­lah­dus jou­lun ajas­ta; ma­ri­an­päi­väs­tä on yh­dek­sän kuu­kaut­ta jou­luun, Jee­suk­sen syn­ty­mään.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jeesus on voittanut pahan vallan

Sana sunnuntaiksi20.3.2022 6.00

Maa­il­mas­sa ovat jat­ku­vas­ti vas­tak­kain Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­saan tar­jo­a­ma rau­ha ja sie­lun­vi­hol­li­sen paha tah­to, joka ei ha­lu­ai­si ke­nen­kään pää­se­vän tai­vaa­seen.

Jeesus voitti kaikki kiusaukset

Sana sunnuntaiksi6.3.2022 8.00

Jee­sus tun­tee kaik­kien kiu­sauk­set, sil­lä hän on ko­ke­nut ne it­se­kin. Kiu­saa­ja pyr­ki saa­maan Jee­suk­sen lan­ke­a­maan teh­tä­väs­tään Ju­ma­lan Poi­ka­na.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Sokean miehen silmät avautuivat

Sana sunnuntaiksi27.2.2022 6.00

Raa­ma­tun sa­no­ma ei au­kea il­man us­koa. Sen vuok­si evan­ke­liu­mi kut­suu us­ko­maan ja si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Hyvä maaperä avaa korvat kuulemaan

Sana sunnuntaiksi20.2.2022 6.00

Kyl­vä­jä­ver­taus opet­taa, et­tä sa­nan sie­men­tä kuu­luu kyl­vää kaik­ki­al­le. Ju­ma­la tie­tää, mil­lai­seen sy­dä­men maa­han sie­men pää­tyy.

« 1 ... 10 11 12 13 14 15 »
24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys