JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Merja Veteläinen

Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Merja Veteläinen

Usko ja toivo kantavat myös vakavan sairauden keskellä

Puhutaan maasta ja taivaasta30.5.2024 9.00

Mik­ko Kuk­ko ym­mär­si 18-vuo­ti­aa­na, et­tä kuo­le­ma voi tul­la koh­dal­le mil­loin ta­han­sa. Myö­hem­min oma, va­ka­va ter­veys­vai­va pa­kot­ti mie­hen poh­ti­maan jo 28-vuo­ti­aa­na asi­oi­ta, joi­ta moni koh­taa vas­ta ikään­ty­mi­sen myö­tä. Uu­den­lai­nen elä­män­ti­lan­ne on vaa­ti­nut so­peu­tu­mis­ta, mut­ta tyy­ty­väi­nen luon­ne ja ys­tä­vien ja su­vun tuki ovat aut­ta­neet.

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Päiviö Karttunen

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Päiviö Karttunen

Luonnon ennallistaminen toteuttaa viljelyä ja varjelua

Puhutaan maasta ja taivaasta25.5.2024 7.00

Haa­pa­jär­vi­nen Heik­ki Ol­li­la on eläk­keel­lä met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­rin teh­tä­vis­tä, mut­ta ak­tii­vi­se­na luon­toih­mi­se­nä seu­rai­lee luon­toa ja siel­lä ta­pah­tu­via muu­tok­sia.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Mauri Penninkangas

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Mauri Penninkangas

Suuria seuroja järjestämässä: Paineensietokyky koetuksella

Puhutaan maasta ja taivaasta13.11.2023 12.30

Kun seu­ra­vä­ki jo­not­taa ja ko­ko­aa tar­jot­ti­mel­leen her­kul­li­sel­ta tuok­su­vaa keit­toa ke­sä­seu­rois­sa, on moni hen­ki­lö teh­nyt eri­lai­sia työ­vuo­ro­ja, jot­ta tuo ruo­kai­lu­het­ki oli­si mah­dol­li­sim­man hy­vin toi­mi­va, ra­vit­se­va ja miel­lyt­tä­vä.

Harri Syrjälä rohkaisee nuoria perustamaan perheitä ja ottamaan lapset vastaan Jumalan lahjana. Isän syliin ovat päässeet lapsista Eelis ja Viljam-vauva.

Harri Syrjälä rohkaisee nuoria perustamaan perheitä ja ottamaan lapset vastaan Jumalan lahjana. Isän syliin ovat päässeet lapsista Eelis ja Viljam-vauva.

Virpi Mäkinen

Harri Syrjälä rohkaisee nuoria perustamaan perheitä ja ottamaan lapset vastaan Jumalan lahjana. Isän syliin ovat päässeet lapsista Eelis ja Viljam-vauva.

Harri Syrjälä rohkaisee nuoria perustamaan perheitä ja ottamaan lapset vastaan Jumalan lahjana. Isän syliin ovat päässeet lapsista Eelis ja Viljam-vauva.

Virpi Mäkinen

Harri kokee jokaisen lapsen tärkeäksi ja rakkaaksi

Puhutaan maasta ja taivaasta11.11.2023 6.00

Sei­nä­jo­ki­nen 11 lap­sen isä Har­ri Syr­jä­lä to­tea, et­tei nuo­rem­pa­na isä­nä oi­kein ym­mär­tä­nyt, mi­ten tär­ke­ää on viet­tää pal­jon ai­kaa las­ten kans­sa. Nyt hän on jää­mäs­sä use­am­mak­si kuu­kau­dek­si ko­tiin hoi­ta­maan lap­sia yh­des­sä puo­li­son­sa Tui­ja Syr­jä­län kans­sa.

 – Taivas on ihmeellinen. Se menee ymmärryksemme yläpuolelle. Taivas on pyhä todellisuus, joka ylittää tämän luodun maailman. Sinne haluan olla matkalla, teologi Mikko Kinnunen pohtii Raamatun kuvauksia taivaasta.

– Taivas on ihmeellinen. Se menee ymmärryksemme yläpuolelle. Taivas on pyhä todellisuus, joka ylittää tämän luodun maailman. Sinne haluan olla matkalla, teologi Mikko Kinnunen pohtii Raamatun kuvauksia taivaasta.

Paula Ahola

 – Taivas on ihmeellinen. Se menee ymmärryksemme yläpuolelle. Taivas on pyhä todellisuus, joka ylittää tämän luodun maailman. Sinne haluan olla matkalla, teologi Mikko Kinnunen pohtii Raamatun kuvauksia taivaasta.

– Taivas on ihmeellinen. Se menee ymmärryksemme yläpuolelle. Taivas on pyhä todellisuus, joka ylittää tämän luodun maailman. Sinne haluan olla matkalla, teologi Mikko Kinnunen pohtii Raamatun kuvauksia taivaasta.

Paula Ahola

Taivas – uskon päämäärä

Puhutaan maasta ja taivaasta4.11.2023 10.00

–Py­häin­päi­vä muis­tut­taa mei­tä ka­to­a­vai­suu­des­ta ja elä­män hau­rau­des­ta. Elä­män­lan­ka on ohut. Sik­si on hyvä miet­tiä ian­kaik­ki­suu­teen liit­ty­viä asi­oi­ta ai­van ta­val­li­sen elä­män kes­kel­lä. Läh­dön het­ki voi tul­la meil­le it­se kul­le­kin mil­loin ta­han­sa, te­o­lo­gi Mik­ko Kin­nu­nen muis­tut­taa.

Satu Leinonen luuli pitkään, että lestadiolaiseksi ei voi päästä. Rauhanyhdistyksellä hän tunsi tulleensa kotiin. Koirat Harpo ja Ursula pitävät Leinosen liikkeellä.

Satu Leinonen luuli pitkään, että lestadiolaiseksi ei voi päästä. Rauhanyhdistyksellä hän tunsi tulleensa kotiin. Koirat Harpo ja Ursula pitävät Leinosen liikkeellä.

Satu Leinonen luuli pitkään, että lestadiolaiseksi ei voi päästä. Rauhanyhdistyksellä hän tunsi tulleensa kotiin. Koirat Harpo ja Ursula pitävät Leinosen liikkeellä.

Satu Leinonen luuli pitkään, että lestadiolaiseksi ei voi päästä. Rauhanyhdistyksellä hän tunsi tulleensa kotiin. Koirat Harpo ja Ursula pitävät Leinosen liikkeellä.

”Mistä voisin sen löytää?”

Puhutaan maasta ja taivaasta28.10.2023 6.00

Olen ko­to­na, ajat­te­li Satu Lei­no­nen en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la, kun pää­si rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le. Ko­ti­paik­ka­kun­nan us­ko­vais­ten si­sa­rien tuki on hä­nel­le eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­lis­tä.

– Olemme molemmat kiinni tässä työssä, kertoo Ari Kalliokoski, joka pyörittää perhekotia omassa kodissaan yhdessä Soili-vaimonsa kanssa.

– Olemme molemmat kiinni tässä työssä, kertoo Ari Kalliokoski, joka pyörittää perhekotia omassa kodissaan yhdessä Soili-vaimonsa kanssa.

Sanna Hillberg / Ylöjärven uutiset

– Olemme molemmat kiinni tässä työssä, kertoo Ari Kalliokoski, joka pyörittää perhekotia omassa kodissaan yhdessä Soili-vaimonsa kanssa.

– Olemme molemmat kiinni tässä työssä, kertoo Ari Kalliokoski, joka pyörittää perhekotia omassa kodissaan yhdessä Soili-vaimonsa kanssa.

Sanna Hillberg / Ylöjärven uutiset

Parasta mahdollista hoivaa

Puhutaan maasta ja taivaasta7.10.2023 9.00

Per­he­ko­dit tar­jo­a­vat ko­di­no­mais­ta, ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoi­vaa ja huo­len­pi­toa hoi­det­ta­van tar­pei­ta ja luon­tais­ta ryt­miä kuun­nel­len.

Hilkka Moisio ja islanninhevonen Mütur kotipihassa Pihtiputaan Muurasjärvellä. Nuorena Moisio ajatteli, ettei ikinä palaa maalle asumaan.

Hilkka Moisio ja islanninhevonen Mütur kotipihassa Pihtiputaan Muurasjärvellä. Nuorena Moisio ajatteli, ettei ikinä palaa maalle asumaan.

Armiida Moisio

Hilkka Moisio ja islanninhevonen Mütur kotipihassa Pihtiputaan Muurasjärvellä. Nuorena Moisio ajatteli, ettei ikinä palaa maalle asumaan.

Hilkka Moisio ja islanninhevonen Mütur kotipihassa Pihtiputaan Muurasjärvellä. Nuorena Moisio ajatteli, ettei ikinä palaa maalle asumaan.

Armiida Moisio

”Päätettiin, että myö lähetään maalle”

Puhutaan maasta ja taivaasta3.10.2023 12.00

Maa­il­man eli­nym­pä­ris­tö­jen päi­vää vie­te­tään huo­men­na 4. lo­ka­kuu­ta. Ur­ba­ni­soi­tu­va maa­il­mam­me muut­tuu ym­pä­ril­läm­me usein huo­maa­mat­tam­me. Kau­pun­kim­me kas­va­vat ja maa­seu­tu au­ti­oi­tuu.

Yhdysvalloissa, New Yorkin osavaltiossa syntyneen Keith Kosolan koti oli Ulster Parkissa, jossa oli pienehkö joukko uskovaisia. – Uskovaisia oli myös idässä, muun muassa Connecticutissa ja Massachusettsissa. Useimmilla heistä oli juuret Suomessa. Myös minun esivanhempani tulivat Tornionjokilaaksosta, Karungista ja Arpelasta, Kosola kertoo.

Yhdysvalloissa, New Yorkin osavaltiossa syntyneen Keith Kosolan koti oli Ulster Parkissa, jossa oli pienehkö joukko uskovaisia. – Uskovaisia oli myös idässä, muun muassa Connecticutissa ja Massachusettsissa. Useimmilla heistä oli juuret Suomessa. Myös minun esivanhempani tulivat Tornionjokilaaksosta, Karungista ja Arpelasta, Kosola kertoo.

Maire Kosola

Yhdysvalloissa, New Yorkin osavaltiossa syntyneen Keith Kosolan koti oli Ulster Parkissa, jossa oli pienehkö joukko uskovaisia. – Uskovaisia oli myös idässä, muun muassa Connecticutissa ja Massachusettsissa. Useimmilla heistä oli juuret Suomessa. Myös minun esivanhempani tulivat Tornionjokilaaksosta, Karungista ja Arpelasta, Kosola kertoo.

Yhdysvalloissa, New Yorkin osavaltiossa syntyneen Keith Kosolan koti oli Ulster Parkissa, jossa oli pienehkö joukko uskovaisia. – Uskovaisia oli myös idässä, muun muassa Connecticutissa ja Massachusettsissa. Useimmilla heistä oli juuret Suomessa. Myös minun esivanhempani tulivat Tornionjokilaaksosta, Karungista ja Arpelasta, Kosola kertoo.

Maire Kosola

Kansainvälinen kääntäjienpäivä, 30. syyskuuta – ”Henki on sama suomeksi ja englanniksi”

Puhutaan maasta ja taivaasta30.9.2023 6.00

Yh­dys­val­lois­sa syn­ty­neen Keith Ko­so­lan mie­les­tä seu­ra­pu­hei­den tulk­kaa­mi­ses­sa olen­nai­sin­ta on se, et­tä pu­hu­ja ja tulk­ki ovat sa­mas­sa hen­ges­sä. – Se hel­pot­taa tul­kin työ­tä, hän to­te­aa.

Olli Katainen on koulutukseltaan puualan artesaani, mutta hän tekee puutöitä nykyään harrastuksena silloin kun muilta kiireiltä ehtii. Kuvassa itse veistetty hirsisauna.

Olli Katainen on koulutukseltaan puualan artesaani, mutta hän tekee puutöitä nykyään harrastuksena silloin kun muilta kiireiltä ehtii. Kuvassa itse veistetty hirsisauna.

Kuvaaja

Olli Katainen on koulutukseltaan puualan artesaani, mutta hän tekee puutöitä nykyään harrastuksena silloin kun muilta kiireiltä ehtii. Kuvassa itse veistetty hirsisauna.

Olli Katainen on koulutukseltaan puualan artesaani, mutta hän tekee puutöitä nykyään harrastuksena silloin kun muilta kiireiltä ehtii. Kuvassa itse veistetty hirsisauna.

Kuvaaja

Aivan tavallinen ihminen – viittomakielinen toivoo rohkeutta kohtaamiseen

Puhutaan maasta ja taivaasta19.9.2023 10.40

Jouk­koon kuu­lu­mi­nen on ih­mi­sil­le tär­ke­ää äi­din­kie­les­tä riip­pu­mat­ta. Äi­din­kie­lel­tään viit­to­ma­kie­li­nen Ol­li Ka­tai­nen toi­voo roh­keut­ta kuu­ro­jen koh­taa­mi­seen ja hei­dän kans­saan kes­kus­te­luun: – Riit­tää, et­tä opet­te­lee muu­ta­man viit­to­man, sil­lä pää­see al­kuun.

Hannu Janhunen (vas.), Juha Luokkala ja Isaac Okwany (edessä) kuuluivat Keniassa 14.–19. elokuuta pidetyn rippileirin henkilökuntaan.

Hannu Janhunen (vas.), Juha Luokkala ja Isaac Okwany (edessä) kuuluivat Keniassa 14.–19. elokuuta pidetyn rippileirin henkilökuntaan.

Kuva: Juha Luokkalalta

Hannu Janhunen (vas.), Juha Luokkala ja Isaac Okwany (edessä) kuuluivat Keniassa 14.–19. elokuuta pidetyn rippileirin henkilökuntaan.

Hannu Janhunen (vas.), Juha Luokkala ja Isaac Okwany (edessä) kuuluivat Keniassa 14.–19. elokuuta pidetyn rippileirin henkilökuntaan.

Kuva: Juha Luokkalalta

Uskovaisen elämä on kilvoittelua joka maassa

Puhutaan maasta ja taivaasta15.9.2023 10.30

Han­nu Jan­hu­nen toi­mi opet­ta­ja­na keni­a­lais­ten nuor­ten rip­pi­lei­rillä Uy­o­ma Ma­ny­wan­das­sa Si­ay­an alu­eel­la 14.–19. elo­kuu­ta. Lei­ri oli Ke­ni­an les­ta­di­o­lais-lu­te­ri­lai­sen yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Pettymyksen tunne kertoo tavoitellun asian tärkeydestä

Puhutaan maasta ja taivaasta12.9.2023 14.30

Kou­lu­pai­kas­ta tuli il­moi­tus, et­tä pis­teet ei­vät ai­van riit­tä­neet si­sään­pää­syyn, lo­ma­reis­su pe­ruun­tui sai­ras­tu­mi­sen ta­kia, unel­mien työ­paik­ka jäi saa­mat­ta tai seu­rus­te­lu­kump­pa­ni ei ol­lut­kaan se oi­kea.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys