JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 »
​​Tutut laulut ja yhdessä laulaminen jättävät hienoja muistoja rippileiristä, kertoo kanttori Emmi Muhola.

​​Tutut laulut ja yhdessä laulaminen jättävät hienoja muistoja rippileiristä, kertoo kanttori Emmi Muhola.

Maria Hyväri

​​Tutut laulut ja yhdessä laulaminen jättävät hienoja muistoja rippileiristä, kertoo kanttori Emmi Muhola.

​​Tutut laulut ja yhdessä laulaminen jättävät hienoja muistoja rippileiristä, kertoo kanttori Emmi Muhola.

Maria Hyväri

Laulaminen yhdistää rippileirillä

Puhutaan maasta ja taivaasta22.7.2023 6.00

Raa­he­lai­nen kant­to­ri Em­mi Mu­ho­la on ol­lut rei­lut kym­me­nen ker­taa kant­to­ri­na SRK:n rip­pi­lei­reil­lä. En­sim­mäi­nen rip­pi­lei­ri­ko­ke­mus hen­ki­lö­kun­nan roo­lis­sa oli lei­ri-iso­se­na, ja myö­hem­min kant­to­ri­o­pin­to­jen myö­tä lei­ri­työ on to­teu­tu­nut kant­to­rin teh­tä­vis­sä.

Iikka Heikkala harrastaa lintujen tarkkailua. Tänä kesänä hän saa tarkkailla lintuja myös kesätöissään.

Iikka Heikkala harrastaa lintujen tarkkailua. Tänä kesänä hän saa tarkkailla lintuja myös kesätöissään.

Iikka Heikkala harrastaa lintujen tarkkailua. Tänä kesänä hän saa tarkkailla lintuja myös kesätöissään.

Iikka Heikkala harrastaa lintujen tarkkailua. Tänä kesänä hän saa tarkkailla lintuja myös kesätöissään.

Lintuharrastuksesta kesätyöksi

Puhutaan maasta ja taivaasta17.7.2023 15.30

Iik­ka Heik­ka­lan ke­sä­työ­päi­vät saat­ta­vat al­kaa jo aa­mu­yös­tä. Näin hän ku­vai­lee yh­den työ­päi­vän­sä al­kua:

– On niin hyvä olla yhdessä, toteavat suviseuramuistoistaan keskustelleet Helena Rimpiläinen (vas.), Ulla Konttila, Ullan kesävieras Milla ja Tuula Stång.

– On niin hyvä olla yhdessä, toteavat suviseuramuistoistaan keskustelleet Helena Rimpiläinen (vas.), Ulla Konttila, Ullan kesävieras Milla ja Tuula Stång.

Aili Pasanen

– On niin hyvä olla yhdessä, toteavat suviseuramuistoistaan keskustelleet Helena Rimpiläinen (vas.), Ulla Konttila, Ullan kesävieras Milla ja Tuula Stång.

– On niin hyvä olla yhdessä, toteavat suviseuramuistoistaan keskustelleet Helena Rimpiläinen (vas.), Ulla Konttila, Ullan kesävieras Milla ja Tuula Stång.

Aili Pasanen

Suviseuramietteitä kotona

Puhutaan maasta ja taivaasta8.7.2023 6.00

Su­vi­seu­rat ovat suu­ri ta­pah­tu­ma myös ko­tiin jää­neil­le. He ha­lu­a­vat ar­ki­siin päi­viin jo­tain poik­ke­a­vaa, juh­las­ta muis­tut­ta­vaa. Se voi ol­la ”su­vi­seu­ra­ruo­kaa”, lap­sil­la seu­ra­ken­tän ra­ken­ta­mis­ta tai ai­na­kin tur­hien töi­den jät­tä­mis­tä.

Lapset ovat Suviseurojen löytötavaratoimiston suurin asiakaskunta; he sekä kadottavat että löytävät Suviseuroissa tavaroita eniten. Löytötavaratoimiston työntekijät toivovat, että vanhemmat laittaisivat lastensa puhelimien taustakuvaksi oman puhelinnumeronsa ja nimikoisivat ja puhelinnumeroisivat näiden lompakot. Se nopeuttaisi kadonneiden tavaroiden palauttamista omistajilleen.

Lapset ovat Suviseurojen löytötavaratoimiston suurin asiakaskunta; he sekä kadottavat että löytävät Suviseuroissa tavaroita eniten. Löytötavaratoimiston työntekijät toivovat, että vanhemmat laittaisivat lastensa puhelimien taustakuvaksi oman puhelinnumeronsa ja nimikoisivat ja puhelinnumeroisivat näiden lompakot. Se nopeuttaisi kadonneiden tavaroiden palauttamista omistajilleen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Lapset ovat Suviseurojen löytötavaratoimiston suurin asiakaskunta; he sekä kadottavat että löytävät Suviseuroissa tavaroita eniten. Löytötavaratoimiston työntekijät toivovat, että vanhemmat laittaisivat lastensa puhelimien taustakuvaksi oman puhelinnumeronsa ja nimikoisivat ja puhelinnumeroisivat näiden lompakot. Se nopeuttaisi kadonneiden tavaroiden palauttamista omistajilleen.

Lapset ovat Suviseurojen löytötavaratoimiston suurin asiakaskunta; he sekä kadottavat että löytävät Suviseuroissa tavaroita eniten. Löytötavaratoimiston työntekijät toivovat, että vanhemmat laittaisivat lastensa puhelimien taustakuvaksi oman puhelinnumeronsa ja nimikoisivat ja puhelinnumeroisivat näiden lompakot. Se nopeuttaisi kadonneiden tavaroiden palauttamista omistajilleen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen löytötavaratoimisto on monien iloisten ilmeiden kohtaamispaikka

Puhutaan maasta ja taivaasta4.7.2023 13.00

Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­jen löy­tö­ta­va­ra­toi­mis­ton luu­kul­la kävi jat­ku­va asi­a­kas­vir­ta, kun ih­mi­set, pää­a­si­as­sa lap­set, ky­se­li­vät ka­don­nei­ta lom­pa­koi­taan, lauk­ku­jaan ja pank­ki­kort­te­jaan. Osa asi­ak­kais­ta taas toi toi­mis­toon seu­ra­ken­täl­tä löy­tä­mi­ään ta­va­roi­ta. Löy­tä­jän ilo va­lai­si Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na mo­net kas­vot.

Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtajan Jussi Rentolan urakka alkoi sunnuntaina olla loppusuoralla. Vaimonsa Arja Rentolan kanssa seurakentällä kuvattu vastuunkantaja tunsi kiitollisuutta siitä, miten Jumala siunasi Kauhavan Suviseurat.

Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtajan Jussi Rentolan urakka alkoi sunnuntaina olla loppusuoralla. Vaimonsa Arja Rentolan kanssa seurakentällä kuvattu vastuunkantaja tunsi kiitollisuutta siitä, miten Jumala siunasi Kauhavan Suviseurat.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtajan Jussi Rentolan urakka alkoi sunnuntaina olla loppusuoralla. Vaimonsa Arja Rentolan kanssa seurakentällä kuvattu vastuunkantaja tunsi kiitollisuutta siitä, miten Jumala siunasi Kauhavan Suviseurat.

Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtajan Jussi Rentolan urakka alkoi sunnuntaina olla loppusuoralla. Vaimonsa Arja Rentolan kanssa seurakentällä kuvattu vastuunkantaja tunsi kiitollisuutta siitä, miten Jumala siunasi Kauhavan Suviseurat.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen järjestely sujui ilolla ja ammattitaidolla

Puhutaan maasta ja taivaasta3.7.2023 6.00

Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jus­si Ren­to­la on lii­kut­tu­neel­la ja kii­tol­li­sel­la mie­lel­lä sii­tä, mi­ten Ju­ma­la on siu­nan­nut seu­ra­jär­jes­te­lyt ja seu­ro­jen ku­lun.

Yhdeksänneltä luokalta päässeet Riina Haho, Otto Säily ja Marian Stewart osallistuivat Päivämiehen jutuntekoon keskustelemalla WhatsApp-ryhmässä lauantai-iltana.

Yhdeksänneltä luokalta päässeet Riina Haho, Otto Säily ja Marian Stewart osallistuivat Päivämiehen jutuntekoon keskustelemalla WhatsApp-ryhmässä lauantai-iltana.

KATARIINA YLIMAKI

Yhdeksänneltä luokalta päässeet Riina Haho, Otto Säily ja Marian Stewart osallistuivat Päivämiehen jutuntekoon keskustelemalla WhatsApp-ryhmässä lauantai-iltana.

Yhdeksänneltä luokalta päässeet Riina Haho, Otto Säily ja Marian Stewart osallistuivat Päivämiehen jutuntekoon keskustelemalla WhatsApp-ryhmässä lauantai-iltana.

KATARIINA YLIMAKI

”Uskon tietä ei ole tehty esteradaksi” – nuoret kokoontuivat telttaan lauantai-illaksi

Puhutaan maasta ja taivaasta2.7.2023 20.00

Lau­an­tai-il­lan nuo­ril­le suun­na­tun pu­heen­vuo­ron ai­hee­na oli Säi­ly­tä us­ko ja hyvä oma­tun­to. Alus­tuk­sen jäl­keen nuo­ril­le jär­jes­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa il­ta­ky­lä tel­tas­sa.

Vaikka Sanni Kallunkia hieman jännitti etukäteen, osaisiko hän toimia Suviseurojen ehtoollisella oikein, kaikki meni hyvin. Ehtoollisella kävijöitä opastaneet näyttivät selkeästi, minne milloinkin piti mennä.

Vaikka Sanni Kallunkia hieman jännitti etukäteen, osaisiko hän toimia Suviseurojen ehtoollisella oikein, kaikki meni hyvin. Ehtoollisella kävijöitä opastaneet näyttivät selkeästi, minne milloinkin piti mennä.

Kuva: Sanni Kallungilta

Vaikka Sanni Kallunkia hieman jännitti etukäteen, osaisiko hän toimia Suviseurojen ehtoollisella oikein, kaikki meni hyvin. Ehtoollisella kävijöitä opastaneet näyttivät selkeästi, minne milloinkin piti mennä.

Vaikka Sanni Kallunkia hieman jännitti etukäteen, osaisiko hän toimia Suviseurojen ehtoollisella oikein, kaikki meni hyvin. Ehtoollisella kävijöitä opastaneet näyttivät selkeästi, minne milloinkin piti mennä.

Kuva: Sanni Kallungilta

Ensimmäinen suviseura­ehtoollinen oli juhlallinen kokemus

Puhutaan maasta ja taivaasta2.7.2023 17.15

Su­vi­seu­ro­jen lau­an­tai-il­ta tar­jo­si sei­nä­jo­ki­sel­le San­ni Kal­lun­gil­le ai­nut­laa­tui­sen ko­ke­muk­sen: hän osal­lis­tui eh­tool­li­sel­le en­sim­mäis­tä ker­taa pait­si Su­vi­seu­rois­sa, myös en­sim­mäis­tä ker­taa rip­pi­lei­rin­sä jäl­keen.

Antti ja Mari Turpeinen pitävät yhteistyötä toisten seurajärjestäjien kanssa yhtenä talkootyön merkittävimmistä eduista. Koskaan ei tiedä, kuinka pitkäikäisiä tuttavuuksia työn touhussa muodostuu.

Antti ja Mari Turpeinen pitävät yhteistyötä toisten seurajärjestäjien kanssa yhtenä talkootyön merkittävimmistä eduista. Koskaan ei tiedä, kuinka pitkäikäisiä tuttavuuksia työn touhussa muodostuu.

Antti ja Mari Turpeinen pitävät yhteistyötä toisten seurajärjestäjien kanssa yhtenä talkootyön merkittävimmistä eduista. Koskaan ei tiedä, kuinka pitkäikäisiä tuttavuuksia työn touhussa muodostuu.

Antti ja Mari Turpeinen pitävät yhteistyötä toisten seurajärjestäjien kanssa yhtenä talkootyön merkittävimmistä eduista. Koskaan ei tiedä, kuinka pitkäikäisiä tuttavuuksia työn touhussa muodostuu.

Yhteismajoituksen takana on vuosien työ

Puhutaan maasta ja taivaasta29.6.2023 8.00

Kau­ha­val­la jär­jes­tet­tä­viin Su­vi­seu­roi­hin tu­lee vie­rai­ta, joil­la ei ole omaa asun­to­vau­nua, -au­toa tai telt­taa seu­ra-alu­eel­la. Sil­ti he ovat seu­rois­sa vaik­ka­pa nel­jä päi­vää. Mis­sä he yö­py­vät?

Kuvateksti

Kuvateksti

Petteri Löppönen

Kuvateksti

Kuvateksti

Petteri Löppönen

Pappiskutsumus hahmottui Raamatun sanoman äärellä

Puhutaan maasta ja taivaasta23.6.2023 9.00

Mik­ko Pi­si­lä sai pap­pis­vih­ki­myk­sen­sä Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa 11. ke­sä­kuu­ta. Hän on seu­ra­kun­ta­pas­to­rin vi­ran­si­jai­se­na ko­ti­seu­ra­kun­nas­saan Ro­va­nie­mel­lä. Si­jai­suu­den on mää­rä jat­kua lop­pu­vuo­den ajan.

Mika Ylikärppä suhtautuu tulevaisuuteen valoisasti ja luottaen: – Luoja on luvannut pitää huolen omistaan.

Mika Ylikärppä suhtautuu tulevaisuuteen valoisasti ja luottaen: – Luoja on luvannut pitää huolen omistaan.

Eeva Lauri

Mika Ylikärppä suhtautuu tulevaisuuteen valoisasti ja luottaen: – Luoja on luvannut pitää huolen omistaan.

Mika Ylikärppä suhtautuu tulevaisuuteen valoisasti ja luottaen: – Luoja on luvannut pitää huolen omistaan.

Eeva Lauri

”Joka aamu on mukava lähteä töihin”

Puhutaan maasta ja taivaasta20.6.2023 10.05

Yli­kii­min­ki­läi­nen Mika Yli­kärp­pä on ikäih­mis­ten ja ke­hi­tys­vam­mais­ten vi­ri­ke­pal­ve­lu­ja tuot­ta­va yrit­tä­jä ja ison per­heen isä. Hä­nen työs­ken­nel­les­sään ai­em­min lä­hi­hoi­ta­ja­na – ja toi­saal­ta lä­hi­pii­rin eri­tyis­las­ten ja van­hus­ten ar­kea ha­vain­noi­des­saan – al­koi kyp­syä aja­tus oman yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta.

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 »
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys