JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Merja Veteläinen

Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Soittaminen ja laulaminen on tuonut Mikko Kukolle iloa lapsuudesta saakka. – Olin seurasäestäjänä jo hyvin nuorena. Virsissä ja lauluissa on valmiiksi sanoitettuna se, mistä voin ammentaa, hän kertoo sylissään perheen kuopus Leon. Pianon päällä kehyksissä on Topi-isän kuva.

Merja Veteläinen

Usko ja toivo kantavat myös vakavan sairauden keskellä

Puhutaan maasta ja taivaasta30.5.2024 9.00

Mik­ko Kuk­ko ym­mär­si 18-vuo­ti­aa­na, et­tä kuo­le­ma voi tul­la koh­dal­le mil­loin ta­han­sa. Myö­hem­min oma, va­ka­va ter­veys­vai­va pa­kot­ti mie­hen poh­ti­maan jo 28-vuo­ti­aa­na asi­oi­ta, joi­ta moni koh­taa vas­ta ikään­ty­mi­sen myö­tä. Uu­den­lai­nen elä­män­ti­lan­ne on vaa­ti­nut so­peu­tu­mis­ta, mut­ta tyy­ty­väi­nen luon­ne ja ys­tä­vien ja su­vun tuki ovat aut­ta­neet.

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Päiviö Karttunen

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Heikki Ollila on kokenut luonnossa liikkuja. Kuvassa hän esittelee Haapajärven luontoreitin paikkoja huhtikuussa, kun metsässä oli vielä reilusti lunta.

Päiviö Karttunen

Luonnon ennallistaminen toteuttaa viljelyä ja varjelua

Puhutaan maasta ja taivaasta25.5.2024 7.00

Haa­pa­jär­vi­nen Heik­ki Ol­li­la on eläk­keel­lä met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­rin teh­tä­vis­tä, mut­ta ak­tii­vi­se­na luon­toih­mi­se­nä seu­rai­lee luon­toa ja siel­lä ta­pah­tu­via muu­tok­sia.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »

Ajan myötä surun tilalle tulee muistoja

Puhutaan maasta ja taivaasta9.9.2023 8.00

Jou­lu­lo­mal­le saa­pu­nut Sil­ja (hen­ki­löi­den ni­met muu­tet­tu) as­tui van­hem­pien­sa ko­ti­o­ves­ta si­sään ja kuu­li, et­tä Kaar­lo oli sinä päi­vä­nä ole­tet­ta­vas­ti huu­mep­sy­koo­sin seu­rauk­se­na hy­pän­nyt sil­lal­ta alas ja kuol­lut. Krii­si­työn­te­ki­jät kä­vi­vät ko­to­na, sa­moin us­ko­vai­nen pap­pi. Kai­ken ka­ruu­den kes­kel­lä lau­let­tiin Var­pu­nen jou­lu­aa­mu­na.

Raimo Katainen on keliakiasta huolimatta kiitollinen hyvästä terveydestään.

Raimo Katainen on keliakiasta huolimatta kiitollinen hyvästä terveydestään.

Raimo Katainen on keliakiasta huolimatta kiitollinen hyvästä terveydestään.

Raimo Katainen on keliakiasta huolimatta kiitollinen hyvästä terveydestään.

”Nykyään keliaakikot osataan huomioida todella hyvin”

Puhutaan maasta ja taivaasta31.8.2023 12.15

Rai­mo Ka­tai­nen sai­ras­tui ai­kui­si­äl­lä ke­li­a­ki­aan. So­peu­tu­mis­ta tau­din kans­sa elä­mi­seen hel­pot­ti tut­ta­va­pii­ri, jos­sa ke­li­a­kia oli tut­tua ja jol­ta saat­toi ky­syä neu­voa.

Annika Sivula käy Vaatepankilla talkoissa silloin, kun se sopii omiin aikatauluihin. – Vapaaehtoistyön yhdistäminen vuorotyöhön ja lapsiperhearkeen onnistuu sujuvasti; jokainen voi olla tässä mukana omista lähtökohdistaan.

Annika Sivula käy Vaatepankilla talkoissa silloin, kun se sopii omiin aikatauluihin. – Vapaaehtoistyön yhdistäminen vuorotyöhön ja lapsiperhearkeen onnistuu sujuvasti; jokainen voi olla tässä mukana omista lähtökohdistaan.

Suvi Hosionaho

Annika Sivula käy Vaatepankilla talkoissa silloin, kun se sopii omiin aikatauluihin. – Vapaaehtoistyön yhdistäminen vuorotyöhön ja lapsiperhearkeen onnistuu sujuvasti; jokainen voi olla tässä mukana omista lähtökohdistaan.

Annika Sivula käy Vaatepankilla talkoissa silloin, kun se sopii omiin aikatauluihin. – Vapaaehtoistyön yhdistäminen vuorotyöhön ja lapsiperhearkeen onnistuu sujuvasti; jokainen voi olla tässä mukana omista lähtökohdistaan.

Suvi Hosionaho

Vapaaehtoistyö on voimavara

Puhutaan maasta ja taivaasta29.8.2023 7.00

Ala­jär­ve­läi­nen An­ni­ka Si­vu­la löy­si va­paa­eh­tois­työn kaut­ta ta­van yh­dis­tää ha­lun­sa aut­taa mui­ta ja kier­rä­tys­har­ras­tuk­sen­sa.

Timo Määttä kotinsa ulkovaraston portailla, luotettava luontoystävä ja apulainen, Fanni-koira kainalossaan.

Timo Määttä kotinsa ulkovaraston portailla, luotettava luontoystävä ja apulainen, Fanni-koira kainalossaan.

Erja Määttä

Timo Määttä kotinsa ulkovaraston portailla, luotettava luontoystävä ja apulainen, Fanni-koira kainalossaan.

Timo Määttä kotinsa ulkovaraston portailla, luotettava luontoystävä ja apulainen, Fanni-koira kainalossaan.

Erja Määttä

Jylhien maisemien taidokasta taltiointia – luontokuvaaja näkee vahvasti Luojan kädenjäljen

Puhutaan maasta ja taivaasta25.8.2023 10.05

Va­lo­ku­vaa­mi­nen, maa­laa­mi­nen, luon­nos­sa liik­ku­mi­nen ja omien lah­jo­jen käyt­tö Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä ovat tär­kei­tä asi­oi­ta Timo Mää­täl­le.

Anne Similä pohti aihetta Jämsän opistoseurojen lomassa Keuruulla.

Anne Similä pohti aihetta Jämsän opistoseurojen lomassa Keuruulla.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Anne Similä pohti aihetta Jämsän opistoseurojen lomassa Keuruulla.

Anne Similä pohti aihetta Jämsän opistoseurojen lomassa Keuruulla.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Nykyihminen etsii rauhaa omasta itsestään

Puhutaan maasta ja taivaasta16.8.2023 12.00

Oma­eh­toi­nen hen­ki­syys ko­ros­tuu ajas­sam­me. Mikä on sen suh­de hen­gel­li­syy­teen? Haas­ta­tel­ta­va­na on psy­ki­at­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja An­ne Si­mi­lä Jäm­säs­tä.

Auli ja Markku Sakko kotipihallaan Merijärvellä seuramuistojen äärellä.

Auli ja Markku Sakko kotipihallaan Merijärvellä seuramuistojen äärellä.

Auli ja Markku Sakko kotipihallaan Merijärvellä seuramuistojen äärellä.

Auli ja Markku Sakko kotipihallaan Merijärvellä seuramuistojen äärellä.

Suuret seurat elävät mielissä

Puhutaan maasta ja taivaasta5.8.2023 8.00

Au­li ja Mark­ku Sak­ko vaa­li­vat rak­kai­ta ja haus­ko­ja seu­ra­muis­to­jaan, joi­ta on ker­ty­nyt jo vuo­si­kym­men­ten ta­kaa.

Serkukset Olga ja Ebba Ylikoski soittivat yhdessä vielä ennen nukkumaanmenoa.

Serkukset Olga ja Ebba Ylikoski soittivat yhdessä vielä ennen nukkumaanmenoa.

Leena Ylikoski

Serkukset Olga ja Ebba Ylikoski soittivat yhdessä vielä ennen nukkumaanmenoa.

Serkukset Olga ja Ebba Ylikoski soittivat yhdessä vielä ennen nukkumaanmenoa.

Leena Ylikoski

Iltavirkut serkukset unta hakemassa

Puhutaan maasta ja taivaasta27.7.2023 9.05

Ke­säi­se­nä hei­nä­kuun il­ta­na al­kaa ol­la jo au­rin­gon­las­kun ai­ka, kun ta­paan ser­kuk­set Eb­ba ja Ol­ga Yli­kos­ken pi­ha­maal­ta ki­saa­mas­sa nuo­rem­pien ka­ve­rei­den ja si­sa­rus­ten kans­sa. Ei mene kuin tovi, niin löy­dän hei­dät si­säl­tä mu­si­soi­mas­ta ym­pä­ril­lään sama tyt­tö­jouk­ko kuin ul­ko­na­kin.

​​Tutut laulut ja yhdessä laulaminen jättävät hienoja muistoja rippileiristä, kertoo kanttori Emmi Muhola.

​​Tutut laulut ja yhdessä laulaminen jättävät hienoja muistoja rippileiristä, kertoo kanttori Emmi Muhola.

Maria Hyväri

​​Tutut laulut ja yhdessä laulaminen jättävät hienoja muistoja rippileiristä, kertoo kanttori Emmi Muhola.

​​Tutut laulut ja yhdessä laulaminen jättävät hienoja muistoja rippileiristä, kertoo kanttori Emmi Muhola.

Maria Hyväri

Laulaminen yhdistää rippileirillä

Puhutaan maasta ja taivaasta22.7.2023 6.00

Raa­he­lai­nen kant­to­ri Em­mi Mu­ho­la on ol­lut rei­lut kym­me­nen ker­taa kant­to­ri­na SRK:n rip­pi­lei­reil­lä. En­sim­mäi­nen rip­pi­lei­ri­ko­ke­mus hen­ki­lö­kun­nan roo­lis­sa oli lei­ri-iso­se­na, ja myö­hem­min kant­to­ri­o­pin­to­jen myö­tä lei­ri­työ on to­teu­tu­nut kant­to­rin teh­tä­vis­sä.

Iikka Heikkala harrastaa lintujen tarkkailua. Tänä kesänä hän saa tarkkailla lintuja myös kesätöissään.

Iikka Heikkala harrastaa lintujen tarkkailua. Tänä kesänä hän saa tarkkailla lintuja myös kesätöissään.

Iikka Heikkala harrastaa lintujen tarkkailua. Tänä kesänä hän saa tarkkailla lintuja myös kesätöissään.

Iikka Heikkala harrastaa lintujen tarkkailua. Tänä kesänä hän saa tarkkailla lintuja myös kesätöissään.

Lintuharrastuksesta kesätyöksi

Puhutaan maasta ja taivaasta17.7.2023 15.30

Iik­ka Heik­ka­lan ke­sä­työ­päi­vät saat­ta­vat al­kaa jo aa­mu­yös­tä. Näin hän ku­vai­lee yh­den työ­päi­vän­sä al­kua:

– On niin hyvä olla yhdessä, toteavat suviseuramuistoistaan keskustelleet Helena Rimpiläinen (vas.), Ulla Konttila, Ullan kesävieras Milla ja Tuula Stång.

– On niin hyvä olla yhdessä, toteavat suviseuramuistoistaan keskustelleet Helena Rimpiläinen (vas.), Ulla Konttila, Ullan kesävieras Milla ja Tuula Stång.

Aili Pasanen

– On niin hyvä olla yhdessä, toteavat suviseuramuistoistaan keskustelleet Helena Rimpiläinen (vas.), Ulla Konttila, Ullan kesävieras Milla ja Tuula Stång.

– On niin hyvä olla yhdessä, toteavat suviseuramuistoistaan keskustelleet Helena Rimpiläinen (vas.), Ulla Konttila, Ullan kesävieras Milla ja Tuula Stång.

Aili Pasanen

Suviseuramietteitä kotona

Puhutaan maasta ja taivaasta8.7.2023 6.00

Su­vi­seu­rat ovat suu­ri ta­pah­tu­ma myös ko­tiin jää­neil­le. He ha­lu­a­vat ar­ki­siin päi­viin jo­tain poik­ke­a­vaa, juh­las­ta muis­tut­ta­vaa. Se voi ol­la ”su­vi­seu­ra­ruo­kaa”, lap­sil­la seu­ra­ken­tän ra­ken­ta­mis­ta tai ai­na­kin tur­hien töi­den jät­tä­mis­tä.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys