JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »
– Lehtikuvan tehtävänä on kiteyttää jutun sanomaa ja kertoa tilanteesta tai henkilöstä jotain olennaista, työuransa valokuvaajana aloittanut Pekka Lassila sanoo. Kuvassa Lassila on Sotkamossa Hiukan pesäpallostadionilla. Pesäpallolla ja stadionilla on paikkakunnalla huomattavan suuri rooli ja stadionilla järjestetään monenlaisia tapahtumia.

– Lehtikuvan tehtävänä on kiteyttää jutun sanomaa ja kertoa tilanteesta tai henkilöstä jotain olennaista, työuransa valokuvaajana aloittanut Pekka Lassila sanoo. Kuvassa Lassila on Sotkamossa Hiukan pesäpallostadionilla. Pesäpallolla ja stadionilla on paikkakunnalla huomattavan suuri rooli ja stadionilla järjestetään monenlaisia tapahtumia.

Päivi Lassila

– Lehtikuvan tehtävänä on kiteyttää jutun sanomaa ja kertoa tilanteesta tai henkilöstä jotain olennaista, työuransa valokuvaajana aloittanut Pekka Lassila sanoo. Kuvassa Lassila on Sotkamossa Hiukan pesäpallostadionilla. Pesäpallolla ja stadionilla on paikkakunnalla huomattavan suuri rooli ja stadionilla järjestetään monenlaisia tapahtumia.

– Lehtikuvan tehtävänä on kiteyttää jutun sanomaa ja kertoa tilanteesta tai henkilöstä jotain olennaista, työuransa valokuvaajana aloittanut Pekka Lassila sanoo. Kuvassa Lassila on Sotkamossa Hiukan pesäpallostadionilla. Pesäpallolla ja stadionilla on paikkakunnalla huomattavan suuri rooli ja stadionilla järjestetään monenlaisia tapahtumia.

Päivi Lassila

”Jos lehdestä maksaa, siinä pitää olla lukemista” – Pekka Lassila puhuu mediaa käsittelevässä teemanumerossa asiallisen sisällön puolesta

Puhutaan maasta ja taivaasta14.6.2023 15.00

– Mi­nua on as­kar­rut­ta­nut se, kun tun­tuu et­tä on pal­jon ih­mi­siä, jot­ka seu­raa­vat pel­käs­tään some-vies­tin­tää. Sii­tä ei voi ol­la var­ma, mi­hin se poh­jau­tuu, to­te­aa Pek­ka Las­si­la, vas­ta eläk­keel­le siir­ty­nyt Sot­ka­mo-leh­den pää­toi­mit­ta­ja.

Puutarha-ala ei ole kaduttanut – kasvun ihme mykistää joka vuosi

Puhutaan maasta ja taivaasta3.6.2023 7.05

Koko ikän­sä puu­tar­han­hoi­toa har­ras­ta­nut van­taa­lai­nen Lau­ri Jääs­ke­läi­nen on viet­tä­nyt lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa maa­lais­ta­los­sa Nil­si­äl­lä vii­si­lap­si­ses­sa per­hees­sä.

Eric Jurmu Rockford seurakunnasta Minnesotasta palveli Tukholmassa järjestetyissä Ruotsin Suviseuroissa.  Eric Jurmu from Rockford congregation in Minnesota served at the Swedish Summer Services in Stockholm.

Eric Jurmu Rockford seurakunnasta Minnesotasta palveli Tukholmassa järjestetyissä Ruotsin Suviseuroissa. Eric Jurmu from Rockford congregation in Minnesota served at the Swedish Summer Services in Stockholm.

Anne-Marit Karhu

Eric Jurmu Rockford seurakunnasta Minnesotasta palveli Tukholmassa järjestetyissä Ruotsin Suviseuroissa.  Eric Jurmu from Rockford congregation in Minnesota served at the Swedish Summer Services in Stockholm.

Eric Jurmu Rockford seurakunnasta Minnesotasta palveli Tukholmassa järjestetyissä Ruotsin Suviseuroissa. Eric Jurmu from Rockford congregation in Minnesota served at the Swedish Summer Services in Stockholm.

Anne-Marit Karhu

Samaa sanaa on julistettu – lähetyspuhujana Ruotsin suviseuroissa

Puhutaan maasta ja taivaasta30.5.2023 15.00

On lau­an­tai-il­ta ja eh­tool­lis­ju­ma­lan­pal­ve­lus kau­niis­sa Sak­sa­lai­ses­sa kir­kos­sa Tuk­hol­man van­has­sa­kau­pun­gis­sa on al­ka­mas­sa. Eric Jur­mu, joka toi­mii pu­hu­ja­na Rock­for­din seu­ra­kun­nas­sa Min­ne­so­tas­sa, avus­taa eh­tool­li­sen ja­os­sa. Hän odot­te­lee ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen al­ka­mis­ta kir­kon etuo­sas­sa.

Lappajärvinen  Mikael Luoma  viihtyy metsässä  jämtlanninpysty­korvansa Valtin kanssa.

Lappajärvinen Mikael Luoma viihtyy metsässä jämtlanninpysty­korvansa Valtin kanssa.

Lappajärvinen  Mikael Luoma  viihtyy metsässä  jämtlanninpysty­korvansa Valtin kanssa.

Lappajärvinen Mikael Luoma viihtyy metsässä jämtlanninpysty­korvansa Valtin kanssa.

Kestävä luonnonvarojen käyttö palkitsee

Puhutaan maasta ja taivaasta27.5.2023 8.00

Olen Mi­ka­el Luo­ma Lap­pa­jär­vel­tä. Mi­nul­la on vai­mo ja kuu­si las­ta. Li­säk­si meil­lä on met­säs­tys­koi­ria.

MS-taudin oireet määrittävät Marika Mustajärven arjen kulkua. – Levolle on annettava aikaa, hän toteaa.

MS-taudin oireet määrittävät Marika Mustajärven arjen kulkua. – Levolle on annettava aikaa, hän toteaa.

Paulus Mustajärvi

MS-taudin oireet määrittävät Marika Mustajärven arjen kulkua. – Levolle on annettava aikaa, hän toteaa.

MS-taudin oireet määrittävät Marika Mustajärven arjen kulkua. – Levolle on annettava aikaa, hän toteaa.

Paulus Mustajärvi

Sairaus opetti elämään hetki kerrallaan

Puhutaan maasta ja taivaasta23.5.2023 8.35

Saa­vun Ma­ri­ka ja Pau­lus Mus­ta­jär­ven ko­tiin Vim­pe­lin Hal­la­pu­rol­le ko­le­an sään kes­kel­tä. Unoh­dan ta­ka­tal­ven har­min näh­des­sä­ni puu­tar­haan pää­syä odot­ta­vat kas­vit, jot­ka ovat Ma­ri­kan tai­ta­vis­sa kä­sis­sä ja au­rin­gon­va­lon hel­lies­sä ik­ku­nan ta­kaa saa­vut­ta­neet kau­niin veh­re­än muo­don. Is­tum­me kah­vi­pöy­tään kes­kus­te­le­maan MS-tau­dis­ta.

A.-L.S.

A.-L.S.

Äidin mietteet

Puhutaan maasta ja taivaasta14.5.2023 10.00

Tä­nään on äi­tien­päi­vä. Päi­vä­mies toi­vot­taa ohei­sen lu­ki­jan ru­non myö­tä äi­deil­le on­nea ja Ju­ma­lan run­sas­ta siu­naus­ta.

Oulussa ja sen ympäristökunnissa koulupoliiseina toimivat Merja Rasinkangas ja Jarkko Kähkönen ovat huolissaan lasten ja nuorten ruudulla viettämästä ajasta. ”Enemmän hikiä, vähemmän digiä”, on slogan, jota poliisit mielellään viljelevät.

Oulussa ja sen ympäristökunnissa koulupoliiseina toimivat Merja Rasinkangas ja Jarkko Kähkönen ovat huolissaan lasten ja nuorten ruudulla viettämästä ajasta. ”Enemmän hikiä, vähemmän digiä”, on slogan, jota poliisit mielellään viljelevät.

Juhani Ojalehto

Oulussa ja sen ympäristökunnissa koulupoliiseina toimivat Merja Rasinkangas ja Jarkko Kähkönen ovat huolissaan lasten ja nuorten ruudulla viettämästä ajasta. ”Enemmän hikiä, vähemmän digiä”, on slogan, jota poliisit mielellään viljelevät.

Oulussa ja sen ympäristökunnissa koulupoliiseina toimivat Merja Rasinkangas ja Jarkko Kähkönen ovat huolissaan lasten ja nuorten ruudulla viettämästä ajasta. ”Enemmän hikiä, vähemmän digiä”, on slogan, jota poliisit mielellään viljelevät.

Juhani Ojalehto

Some kutoo tiheäsilmäistä verkkoaan

Puhutaan maasta ja taivaasta10.5.2023 12.30

Ai­kui­nen pyy­tää vä­hä­pu­keis­ta ku­vaa. Koh­ta tu­lee toi­nen pyyn­tö uh­kauk­sel­la höys­tet­ty­nä: jos et lai­ta li­sää, pis­tän ku­van ja­ke­luun.

Kolumni: Voiko organisaatio olla kansalaistottelematon?

Puhutaan maasta ja taivaasta5.5.2023 11.00

Kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­del­la tar­koi­te­taan avoin­ta ja jul­ki­suus­ha­kuis­ta toi­min­taa, jos­sa eri­tyi­ses­ti mo­raa­li­sin pe­rus­tein ri­ko­taan tie­toi­ses­ti la­kia. Ta­voit­tee­na on vai­kut­taa sii­hen, et­tä epä­oi­keu­den­mu­kai­sek­si ko­et­tua la­kia muu­te­taan.

- Lintuharrastus on rentoa hommaa. Lintuharrastajan ei välttämättä tarvitse lähteä takapihaa kauemmaksi, todistaa torniolainen Markus Kinnunen.

- Lintuharrastus on rentoa hommaa. Lintuharrastajan ei välttämättä tarvitse lähteä takapihaa kauemmaksi, todistaa torniolainen Markus Kinnunen.

- Lintuharrastus on rentoa hommaa. Lintuharrastajan ei välttämättä tarvitse lähteä takapihaa kauemmaksi, todistaa torniolainen Markus Kinnunen.

- Lintuharrastus on rentoa hommaa. Lintuharrastajan ei välttämättä tarvitse lähteä takapihaa kauemmaksi, todistaa torniolainen Markus Kinnunen.

Kevät on lintuharrastajan joulu

Puhutaan maasta ja taivaasta5.5.2023 7.45

Olen Kin­nu­sen Mar­kus Tor­ni­os­ta. Per­hee­see­ni kuu­luu vai­mo Sir­pa sekä yh­dek­sän las­ta. Meil­le muut­ti myös juu­ri ly­hyt­kar­vai­nen sak­san­sei­so­jan pen­tu.

Hoitaja-Tyynen elämässä oli kaksi tärkeää Marttia

Puhutaan maasta ja taivaasta4.5.2023 9.00

– Vie­lä van­hoil­la päi­vil­lä­ni olen saa­nut iha­nan lah­jan, olen saa­nut pa­ran­nuk­sen ja pa­luun ar­mon lap­suu­te­ni us­koon ja Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Olin vä­lil­lä hu­kan­nut tär­keim­pä­ni elä­män ku­lu­es­sa. Olen on­nel­li­nen, ker­toi Tyy­ne Me­ri­läi­nen, joka sai nuk­kua van­hurs­kas­ten le­poon 95-vuo­ti­aa­na, 10. mar­ras­kuu­ta 2015. Me­ri­läi­sen elä­män­ta­ri­na on pu­hut­te­le­va:

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys