JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kun Jumalan sanan lohdutus ei tavoittanut

10.8.2023 9.00

Juttua muokattu:

10.8. 08:55
2023081008555220230810090000

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Lau­ra Vuor­ma

Yk­sis­sä Su­vi­seu­rois­sa olin kuor­mien al­la. Elä­män­ti­lan­tee­ni ah­dis­ti mi­nua. En koh­dan­nut sat­tu­mal­ta tut­tu­ja. Mo­nes­ti niis­tä iloi­sis­ta jäl­leen­nä­ke­mi­sis­tä tu­lee se ”su­vis­fii­lis”. Muu­ta­ma lä­hei­nen ys­tä­vä­ni ei ol­lut pääs­syt Su­vi­seu­roi­hin. Il­tai­sin olin yh­den ys­tä­vä­ni kans­sa.

Is­tuin isos­sa tel­tas­sa kuun­te­le­mas­sa pu­hei­ta. Nu­ri­sin ja na­pi­sin. Ei nuo pu­hu­jat puhu mul­le ol­len­kaan! Kuk­kaa ei koh­taa mua. Näk­kee­kö­hä Tai­vaan Isäk­kää tätä mun ahis­tus­ta? Ei­kö Ju­ma­la voi­si an­taa pu­hu­jal­le eri­tyi­siä sa­no­ja myös mie­len­ter­vey­den haas­tei­den kans­sa pai­ni­vil­le?

Sat­tu­pa vie­lä niin, et­tä mi­nut oli lä­he­tet­ty edus­ta­maan ko­ti­sii­o­ni­a­ni pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­seen. Siel­lä nou­si esil­le Ame­ri­kas­sa ta­pah­tu­neet vai­keu­det ja eri­mie­li­syy­det, jot­ka ah­dis­ti­vat. On­nek­si sain kui­ten­kin kes­kus­tel­la mo­nen ih­mi­sen kans­sa heti tuo­reel­taan vuo­si­ko­kouk­sen ta­pah­tu­mis­ta, vaik­ka suru, huo­li ja häm­men­nys Ame­ri­kan us­ko­vais­ten ti­lan­tees­ta jäi pin­taan.

Sun­nun­tain ju­ma­lan­pal­ve­lus­saar­nan al­la sain vas­taa­not­taa pie­nen läi­käh­dyk­sen Ju­ma­lan kal­li­sar­vois­ta ar­mo­e­van­ke­liu­mia ja het­kek­si epä­toi­vo väis­tyi. Sil­ti tun­sin, et­tä oma ah­dis­tuk­se­ni ei hel­pot­ta­nut. Ei evan­ke­liu­mi pois­ta mie­len haas­tei­ta.

Hei­nä­kuu meni, ja tuli Ra­nu­an opis­to­seu­rat. Siel­lä joku pu­hu­ja­vel­jis­tä pu­hui toi­vot­to­muu­des­ta. Kuin­ka ker­ta kaik­ki­aan kes­kel­tä Ju­ma­lan sana ja tuol­le vel­jel­le an­ne­tut sa­nat koh­ta­si­vat, hoi­ti­vat ja hi­ve­li­vät. Olin vai­pu­nut epä­toi­voon kuor­mien al­la ja mi­nut nos­tet­tiin siel­tä ylös! Pu­hu­jan kaut­ta Tai­vaan Isä muis­ti eri­tyi­ses­ti toi­vot­to­muu­teen vai­pu­nei­ta evan­ke­liu­mil­la. Voi sitä iloa ja ih­me­tys­tä, uut­ta va­loa! Sain uut­ta voi­maa us­kon tais­te­luun. Ai­van tosi iha­nal­ta tun­tui, et­tä Ju­ma­la muis­ti mi­nua näis­sä seu­rois­sa. Us­ko­ni sai vah­vis­tus­ta: Ju­ma­la oli sit­ten­kin näh­nyt mi­nun elä­mä­ni!

Jos­kus sitä me­nee us­ko­maan sie­lun­vi­hol­li­sen val­het­ta, et­tä ei se Ju­ma­la näi­tä mie­len­ter­veys­haas­tei­ta näe, kun nii­den kans­sa kamp­pai­le­via ei niin usein seu­ra­pu­hei­den yh­tey­des­sä muis­te­ta. Raa­ma­tus­sa­han niis­tä kyl­lä pu­hu­taan, jos py­säh­tyy Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le. Voi kuin­ka sitä yk­sin ol­les­saan unoh­taa hel­pos­ti sen­kin Raa­ma­tun lu­pauk­sen, et­tei hius­kar­va­kaan pu­toa pääs­tä­ni Ju­ma­lan sitä tie­tä­mät­tä. Sik­si tar­vit­sen toi­sia us­ko­vai­sia ja Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mis­ta, et­tä jak­san luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja huo­len­pi­toon elä­mäs­sä­ni.

Ne seu­rat me­ni­vät­kin mu­ka­vas­ti. Sain it­keä yh­den ys­tä­vän kai­na­los­sa na­ri­se­via tun­te­muk­sia. En ko­ke­nut yk­si­näi­syyt­tä muu­ten kuin ihan pie­ni­nä het­ki­nä vain. Koin yh­teyt­tä sis­ko­je­ni ja hei­dän las­ten­sa kans­sa sekä ys­tä­vie­ni kans­sa. Näis­sä seu­rois­sa oli myös hel­pom­pi ta­va­ta tut­tu­ja, kos­ka oli pie­nem­mät seu­rat. Sii­tä jäl­leen­nä­ke­mi­sen ilos­ta se seu­ra­tun­nel­ma tu­lee.

LauraVuorma
Elän tunteella. Talvisin ajelen turistien kanssa koiravaljakoilla. Opiskelen Rosen-terapiaa, joka on kokonaisvaltaista kehomieliterapiaa. Harrastan lorvimista, lentopallon pelaamista, luonnossa samoilua ja tunnesyömistä. Kuulen mielelläni palautetta teksteistäni: laura_vuorma(at)hotmail.com.
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys