JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 12 13 14 15
Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Samuli Saraste

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Samuli Saraste

Pyhän Hengen kompassi ohjaa oikeaan suuntaan

Uutiset14.9.2023 11.55

Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan neu­vo­ja kan­nat­taa kuun­nel­la, vaik­ka se ei oli­si muo­di­kas­ta­kaan, to­det­tiin seu­ra­kun­ta­päi­väs­sä.

Kuvakaappaus Virtuaalikirkon kotisivuilta

Kuvakaappaus Virtuaalikirkon kotisivuilta

Tänään vietetetään kehitysvammaisten kirkkopäivää

Uutiset13.9.2023 10.30

Val­ta­kun­nal­li­seen ta­pah­tu­maan voi osal­lis­tua pai­kan pääl­lä Kuo­pi­on tuo­mi­o­kir­kos­sa tai Vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Lokakuussa luvassa piispainkirje rukouksesta

Uutiset11.9.2023 9.00

Ru­kou­se­lä­män vah­vis­ta­mis­ta kos­ke­va pu­heen­vuo­ro on jär­jes­tyk­ses­sä toi­nen piis­pain­kir­je. Edel­li­nen kos­ki Raa­mat­tua ja kirk­koa.

Pudasjärven Suviseurojen 2024 seuramerkki julkaistiin

Uutiset9.9.2023 20.20

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) en­si ke­sän Su­vi­seu­ro­jen merk­ki ja vi­su­aa­li­nen il­me jul­kais­tiin tä­nään Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­ses­sa pi­de­tyl­lä tie­don­siir­to­lei­ril­lä. Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään, jos Ju­ma­la suo, vuon­na 2024 Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä 28.6.–1.7.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Huomio perheiden tuen tarpeeseen – tavoitteena lapsiystävällinen Suomi

Uutiset9.9.2023 16.00

Per­hei­den jak­sa­mi­nen ja hy­vin­voin­ti Suo­mes­sa on Vä­es­tö­lii­ton mu­kaan vii­me vuo­si­na kär­si­nyt. Hei­dän pal­ve­lui­hin­sa on ha­keu­tu­nut yhä use­am­pi van­hem­pi, joka kär­sii yk­si­näi­syy­des­tä tai kei­not­to­muu­des­ta. Lii­ton mu­kaan nuo­ret ih­mi­set em­pi­vät per­heel­lis­ty­mis­tä. Myös pa­ri­suh­tei­den haas­tei­siin ja elä­män kuor­mit­tu­mi­seen tar­vi­taan apua.

Seattlen seurakunnan kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa 25. elokuuta. Kuvassa rakennus ennen paloa.

Seattlen seurakunnan kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa 25. elokuuta. Kuvassa rakennus ennen paloa.

John Stewart

Seattlen seurakunnan kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa 25. elokuuta. Kuvassa rakennus ennen paloa.

Seattlen seurakunnan kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa 25. elokuuta. Kuvassa rakennus ennen paloa.

John Stewart

Seattlen kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa

Uutiset8.9.2023 16.00

Se­at­t­len seu­ra­kun­nan kirk­ko tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa var­hain aa­mul­la 25. elo­kuu­ta Yh­dys­val­lois­sa Was­hing­to­nin osa­val­ti­os­sa. Pa­los­sa ei ta­pah­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja.

« 1 ... 12 13 14 15
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys