JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 »
Julkistamistilaisuuteen SRK:n toimistolle saapui myös kirjan päähenkilö Pentti Kopperoinen (toinen vas.) vaimonsa Esterin kanssa. Kuvassa oikealta Ari-Pekka Palola sekä kirjan kirjoittajat Elina Heikkilä-Kopperoinen ja Samuel Kopperoinen.

Julkistamistilaisuuteen SRK:n toimistolle saapui myös kirjan päähenkilö Pentti Kopperoinen (toinen vas.) vaimonsa Esterin kanssa. Kuvassa oikealta Ari-Pekka Palola sekä kirjan kirjoittajat Elina Heikkilä-Kopperoinen ja Samuel Kopperoinen.

Juhani Ojalehto

Julkistamistilaisuuteen SRK:n toimistolle saapui myös kirjan päähenkilö Pentti Kopperoinen (toinen vas.) vaimonsa Esterin kanssa. Kuvassa oikealta Ari-Pekka Palola sekä kirjan kirjoittajat Elina Heikkilä-Kopperoinen ja Samuel Kopperoinen.

Julkistamistilaisuuteen SRK:n toimistolle saapui myös kirjan päähenkilö Pentti Kopperoinen (toinen vas.) vaimonsa Esterin kanssa. Kuvassa oikealta Ari-Pekka Palola sekä kirjan kirjoittajat Elina Heikkilä-Kopperoinen ja Samuel Kopperoinen.

Juhani Ojalehto

Sattumusten elämäkerta ja rauhan säveliä

Uutiset28.2.2024 13.00

Elä­mä­ker­ta­kir­ja piir­tää hen­ki­lö­ku­van ta­val­li­sen kris­ti­tyn elä­mäs­tä. Seu­ra­lau­lu­ää­nit­teen tee­ma tu­lee lä­hel­le ny­ky­päi­vää.

Suviseuramerkkimagneettia on painettu ensimmäinen 2000 kappaleen erä. Merkkiä myydään ennakkoon Suviseurojen järjestelyvastuussa olevilla rauhanyhdistyksillä.

Suviseuramerkkimagneettia on painettu ensimmäinen 2000 kappaleen erä. Merkkiä myydään ennakkoon Suviseurojen järjestelyvastuussa olevilla rauhanyhdistyksillä.

Eero Österberg

Suviseuramerkkimagneettia on painettu ensimmäinen 2000 kappaleen erä. Merkkiä myydään ennakkoon Suviseurojen järjestelyvastuussa olevilla rauhanyhdistyksillä.

Suviseuramerkkimagneettia on painettu ensimmäinen 2000 kappaleen erä. Merkkiä myydään ennakkoon Suviseurojen järjestelyvastuussa olevilla rauhanyhdistyksillä.

Eero Österberg

Magneettinen muisto Suviseuroista

Uutiset27.2.2024 6.00

Seu­ra­merk­ki­mag­neet­ti on myyn­nis­sä en­sim­mäis­tä ker­taa Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­rois­sa. Kiin­nos­ta­vuu­den sel­vit­tä­mi­sek­si ko­kei­lu­e­rää myy­dään jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­vil­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä.

Uudet kirkolliskokousedustajat on valittu

Uutiset26.2.2024 15.30

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous­vaa­lit käy­tiin tiis­tai­na 13. hel­mi­kuu­ta. Kir­kol­lis­ko­kouk­seen va­lit­tiin kau­del­le 1.5.2024–30.4.2028 hiip­pa­kun­nis­ta kaik­ki­aan 96 edus­ta­jaa; 64 maal­lik­ko- ja 32 pap­pi­se­dus­ta­jaa. Va­li­tuik­si tu­li­vat seu­raa­vat hen­ki­löt:

Toiveiden järjestyksen merkitys korostuu rippikouluun ilmoittautumisessa.

Toiveiden järjestyksen merkitys korostuu rippikouluun ilmoittautumisessa.

Lyydia Lastikka

Toiveiden järjestyksen merkitys korostuu rippikouluun ilmoittautumisessa.

Toiveiden järjestyksen merkitys korostuu rippikouluun ilmoittautumisessa.

Lyydia Lastikka

Muutoksia rippikoulutyöhön

Uutiset24.2.2024 8.00

Vuo­si 2024 tuo muu­tok­sia rip­pi­kou­lun vies­tin­tään ja il­moit­tau­tu­mi­siin. Tur­val­li­suu­teen pa­nos­te­taan.

Limingan Rauhanyhdistyksen 90-vuotisjuhlassa kuultiin useita kuoroesityksiä. Tässä ovat esiintymisvuorossa nuoret.

Limingan Rauhanyhdistyksen 90-vuotisjuhlassa kuultiin useita kuoroesityksiä. Tässä ovat esiintymisvuorossa nuoret.

Sami Kaikkonen

Limingan Rauhanyhdistyksen 90-vuotisjuhlassa kuultiin useita kuoroesityksiä. Tässä ovat esiintymisvuorossa nuoret.

Limingan Rauhanyhdistyksen 90-vuotisjuhlassa kuultiin useita kuoroesityksiä. Tässä ovat esiintymisvuorossa nuoret.

Sami Kaikkonen

Limingan Rauhanyhdistys täytti 90 vuotta – ”Muutos on ollut iso mutta oppi on pysynyt samana”

Uutiset22.2.2024 9.00

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen his­to­ri­aa on lei­man­nut jat­ku­va kas­vun ai­ka: alun pe­rin 50 jä­se­nen yh­dis­tyk­seen kuu­luu nyt 600 jä­sen­tä.

Jorma Hentilä (vas.) ja Jukka Palokangas ovat uuden opiston hankkeessa mukana myös henkilökohtaisista syistä. – Olemme kotona nähneet opistotyön merkityksen. Opisto on ollut meidän nuorille todella tärkeä asia, toteaa Hentilä. – Meidän lapsista muutama on hakenut opistoon, mutta ei ole päässyt. Samoin on lukemattomissa muissa perheissä, kertoo Jukka Palokangas.

Jorma Hentilä (vas.) ja Jukka Palokangas ovat uuden opiston hankkeessa mukana myös henkilökohtaisista syistä. – Olemme kotona nähneet opistotyön merkityksen. Opisto on ollut meidän nuorille todella tärkeä asia, toteaa Hentilä. – Meidän lapsista muutama on hakenut opistoon, mutta ei ole päässyt. Samoin on lukemattomissa muissa perheissä, kertoo Jukka Palokangas.

Jorma Kurtti

Jorma Hentilä (vas.) ja Jukka Palokangas ovat uuden opiston hankkeessa mukana myös henkilökohtaisista syistä. – Olemme kotona nähneet opistotyön merkityksen. Opisto on ollut meidän nuorille todella tärkeä asia, toteaa Hentilä. – Meidän lapsista muutama on hakenut opistoon, mutta ei ole päässyt. Samoin on lukemattomissa muissa perheissä, kertoo Jukka Palokangas.

Jorma Hentilä (vas.) ja Jukka Palokangas ovat uuden opiston hankkeessa mukana myös henkilökohtaisista syistä. – Olemme kotona nähneet opistotyön merkityksen. Opisto on ollut meidän nuorille todella tärkeä asia, toteaa Hentilä. – Meidän lapsista muutama on hakenut opistoon, mutta ei ole päässyt. Samoin on lukemattomissa muissa perheissä, kertoo Jukka Palokangas.

Jorma Kurtti

”Positiivisessa hengessä eteenpäin”

Uutiset21.2.2024 14.00

Opis­to­ky­se­lyn pe­rus­teel­la uu­del­le kan­sa­no­pis­tol­le on laa­ja tuki. Kan­na­tu­syh­dis­tys käy ra­ken­ta­vaa ja in­ten­sii­vis­tä kes­kus­te­lua päät­tä­jien kans­sa.

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Pekka Karjula

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Pekka Karjula

Ohjausryhmä huolehtii leiritoiminnasta

Uutiset20.2.2024 8.00

Vart­tu­nei­den oh­jaus­ryh­mä sai uu­den pu­heen­joh­ta­jan 23. tam­mi­kuu­ta pi­de­tys­sä ko­kouk­ses­sa. Toi­vo Mää­tän siir­ryt­tyä pois teh­tä­väs­tä va­lit­tiin hä­nen ti­lal­leen Al­po Oja­la.

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Mikko Hämäläinen

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Mikko Hämäläinen

Helsingin piispa vieraili Pornaisten rauhanyhdistyksellä

Uutiset19.2.2024 8.00

Näin ar­vi­oi Hel­sin­gin piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lo ter­veh­dys­pu­hees­saan Por­nais­ten rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 9. hel­mi­kuu­ta. Por­nais­ten seu­ra­kun­nas­sa oli piis­pan­tar­kas­tus, jon­ka yh­tey­des­sä piis­pa seu­ru­ei­neen vie­rai­li yri­tyk­sis­sä ja kou­luil­la, ja ha­lu­si käy­dä myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kuvakaappaus kansainvälisiltä verkkosivuilta

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kuvakaappaus kansainvälisiltä verkkosivuilta

Kansainvälisen lähetystyön verkkosivut on julkaistu

Uutiset14.2.2024 12.00

Kuu­kau­sit­tain kym­me­net­tu­han­net ih­mi­set ha­ke­vat in­ter­ne­tin ha­ku­ko­neis­ta tie­toa, mis­tä löy­tyy Ju­ma­lan val­ta­kun­ta, mitä tar­koit­taa pa­ran­nus ja mi­ten voi saa­da syn­nit an­teek­si. Uu­si si­vus­to vas­taa tä­hän tar­pee­seen.

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Raimo Ollila

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Raimo Ollila

Turvan kokemus on ihmiselle tärkeää

Uutiset13.2.2024 6.00

Yh­teis­kun­ta pyr­kii ta­kaa­maan tur­val­li­suut­ta, mut­ta syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi tuo ih­mi­sel­le sy­vin­tä tur­vaa.

« 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 »
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys