JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vapahtaja tuo sydämeen joulun

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
21.12.2017 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:21
2020010111213320171221070000

Raa­ma­tun il­moit­ta­ma jou­lun sa­no­ma on va­loa, iloa ja rau­haa. Juu­ri sitä maa­il­mam­me ja jo­kai­nen ih­mi­nen kai­paa.

Me ih­mi­set eläm­me kuo­le­man var­jon maas­sa, jos­sa syn­ti tur­me­lee par­hain­ta­kin elä­mää ja voi vie­dä elä­mäs­tä to­del­li­sen ilon ja rau­han. Syn­ti ja syn­nin tur­me­le­ma maa­il­ma on kuin synk­kä pi­meys, joka es­tää nä­ke­mäs­tä elä­män to­del­lis­ta tar­koi­tus­ta ja pää­mää­rää.

Sy­dä­mes­sä ole­vaa pi­meyt­tä, pel­koa ja rau­hat­to­muut­ta voi yrit­tää kar­kot­taa ul­ko­nai­sil­la asi­oil­la, joi­ta myös jou­lun viet­toon pal­jon liit­tyy. Niil­lä­kin on mer­ki­tys­tä, mut­ta ih­mi­sen sy­dän kai­paa kui­ten­kin enem­män, to­del­li­sem­paa ja kes­tä­väm­pää. Sitä tar­jo­aa jou­lun sa­no­ma: si­nul­le on syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja.

Va­pah­ta­ja voi tuo­da ih­mi­sen sy­dä­meen jou­lun rau­han, va­lon ja ilon. Jou­lu­e­van­ke­liu­min ydin­vies­ti on syn­tien an­teek­si­an­ta­mus Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä. Va­pah­ta­jam­me syn­tyi tän­ne maa­il­maan si­nun ja mi­nun täh­den, jot­ta meil­lä kai­kil­la oli­si rau­ha sy­dä­mes­sä ja to­del­li­nen jou­lun ilo.

Va­pah­ta­jas­tam­me lois­taa pi­me­ään maa­il­maan jou­lun valo. Hä­nes­sä sana on tul­lut li­hak­si ja me saam­me us­kos­sa kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan. Va­pah­ta­jam­me on täyn­nä ar­moa ja to­tuut­ta.

Han­nu Kal­lun­ki

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 20.12.2017

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys