JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Epäilyksissä

20.12.2014 6.07

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141220060700

– Jee­sus on ih­meel­li­nen -- Mää en us­ko, et­tä Jee­sus on oi­kees­ti ole­mas­sa.

Jou­lu­kui­sen ar­jen kes­kel­lä 5-vuo­ti­aa­ni yl­lät­ti. Raa­ma­tun ker­to­muk­set jou­lun ajan ta­pah­tu­mis­ta ja ta­ri­nat jou­lu­pu­kis­ta mie­ti­tyt­ti­vät ty­tär­täm­me. Kun 5-vuo­ti­aam­me al­koi kau­pas­sa epäil­lä jou­lu­pu­kin ai­tout­ta – pu­nai­sen hii­pan al­ta pil­kot­ta­vien lenk­ka­rei­den ja far­kun lah­kei­den myö­tä – seu­ra­si täs­tä muu­ta­kin epäi­lyä. Syn­tyi epä­var­muus myös jou­lun ih­meen, Jee­sus-lap­sen, to­den­pe­räi­syy­des­tä.

Ker­roin, et­tä ai­kui­sis­ta­kin Jee­sus tun­tuu ih­meel­li­sel­tä asi­al­ta. Mah­toi­vat pai­me­net­kin ol­la ih­meis­sään! Jee­suk­sen ole­muk­seen liit­ty­vät poh­din­nat ei­vät vie­lä jät­tä­neet 5-vuo­ti­as­ta rau­haan. Il­lal­la nuk­ku­maan men­nes­sä kes­kus­te­lu jat­kui pik­ku­vel­jen kans­sa:

– Mi­ten se Jee­sus voi ol­la joka pai­kas­sa, mei­än huo­nees­sa ja joka pai­kas­sa?

– Rep­pii­kö­hän se it­teä? eh­dot­ti pik­ku­ve­li.

Las­ten poh­din­to­ja on mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta. Lap­set us­kal­ta­vat ”us­koa suu au­ki” niin kuin kaa­naan­kie­li­nen sa­non­ta kuu­luu. Lap­sil­le us­koon liit­ty­vä epäi­ly näyt­tää ole­van ke­vyt kan­taa. Mi­nua ai­kuis­ta las­ten esi­merk­ki roh­kai­see. Oma si­säi­nen pu­hee­ni ris­ti­rii­to­jen kes­kel­lä hel­pot­tui­si, kun sil­le an­tai­si de­si­be­le­jä al­leen. Elä­vään us­koon saa kuu­lua epä­var­muus, vies­tit­tä­vät lap­set. Epä­var­muu­den koh­taa­mi­nen voi joh­dat­taa vaik­ka­pa ra­ken­ta­vaan kes­kus­te­luun ja sy­vem­pään us­kon ko­ke­muk­seen.

Ju­ma­la kes­tää ih­mi­sen ih­met­te­lyt ja ky­sy­myk­set. Epäi­le­vää Tuo­mas­ta ylös­nous­sut Jee­sus vah­vis­ti osoit­ta­mal­la nau­lan­jäl­kiä ruu­miis­saan. Me­kin saam­me näh­dä epäi­lyk­sien yli kiin­nit­tä­es­säm­me kat­seem­me ris­tin­nau­lit­tuun ja ylös­nous­see­seen jou­lun lap­seen.

ElisaTuukkanen
Keittiön pöydän alla kuusikymmentä varvasta ja sänkyä piirittävät kirjaston kolmekymmentäkuusi lainateosta. Liitutahra hihansuussa ja sydämellä sinapinsiemenen verran lujaa luottamusta.
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys