JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sillä, miten kohtaamme, on merkitystä

14.3.2024 6.00

Juttua muokattu:

13.3. 13:56
2024031313565220240314060000

Koh­taa­mi­sia

Jou­duin yl­lät­tä­en no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la toi­men­pi­tee­seen sai­raa­laan. Hiih­to­len­kil­le tul­lut tie­to seu­raa­van päi­vän leik­kauk­ses­ta jän­nit­ti. Olin kui­ten­kin iloi­nen sii­tä, et­tä leik­kaus hoi­tui­si pian, kun se ker­ran oli edes­sä joka ta­pauk­ses­sa.

Olen jou­tu­nut asi­oi­maan las­te­ni kans­sa erit­täin han­ka­lis­sa asi­ois­sa ter­vey­den­huol­los­sa. Mat­kal­le on mah­tu­nut pal­jon ki­pua ja kyy­ne­lei­tä vai­kei­den sai­rauk­sien ja sai­raan lap­sen kuo­le­man­kin kaut­ta. Nämä muis­tot toi­vat omat vä­rin­sä jän­ni­tyk­seen ja toi­men­pi­de­päi­vään.

Leik­kau­so­sas­tol­le men­nes­sä­ni mi­nut otet­tiin läm­pi­mäs­ti vas­taan. Hoi­ta­ja kat­soi mi­nua sil­miin, ym­mär­si kur­kus­sa ole­van pa­lan ja mie­li­ha­lu­ni pa­e­ta pai­kal­ta. ”Kai­ken­lai­set tun­teet ovat nor­maa­le­ja ja sal­lit­tu­ja. An­na nii­den tul­la. Älä pel­kää.” Niin se hoi­ta­ja mi­nua rau­hoit­te­li ys­tä­väl­li­sel­lä ää­nel­lä. Myös leik­kaa­va lää­kä­ri kat­soi suo­raan sil­miin ja se­lit­ti kai­ken sel­ke­äs­ti ja ym­mär­ret­tä­väs­ti. Sil­ti leik­kaus­sa­lis­sa jän­nit­ti ai­van kau­he­as­ti. Lää­kä­ri ta­put­ti ol­ka­pääl­le ja to­te­si, et­tä si­nun pi­täi­si ha­keu­tua hoi­toon, jos et yh­tään sii­nä jän­nit­täi­si.

He­rää­mös­sä sama meno jat­kui. Mi­nua kat­sot­tiin sil­miin, kuun­nel­tiin, tu­et­tiin ja roh­kais­tiin. Mi­nul­la oli hyvä ja kii­tol­li­nen mie­li sii­tä koh­te­lus­ta, kai­ken sen kes­kel­lä.

Sem­moi­nen on koh­taa­mi­sen voi­ma. Sil­lä, mi­ten me tois­tem­me ää­rel­le py­säh­dym­me, on mer­ki­tys­tä joka ker­ta. Voim­me teh­dä va­lin­to­ja jo­kai­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa. Sil­miin kat­so­mi­nen, ai­to kun­ni­oit­ta­mi­nen ja toi­sen kuu­le­mi­nen vai­kut­ta­vat koh­taa­mi­sis­sa vah­vas­ti.

Meil­lä kai­kil­la on pal­jon val­taa päät­tää sii­tä, mi­ten it­se toi­mim­me. Vai­ke­at­kin asi­at ovat ke­ve­äm­piä, kun nii­tä kä­si­tel­lään kun­ni­oit­ta­vas­sa il­ma­pii­ris­sä. Ja niin­hän mei­tä ope­te­taan, et­tä koh­te­le lä­him­mäis­tä niin kuin toi­voi­sit it­se­ä­si koh­del­ta­van.

Kohtaamisia
Olen 36-vuotias neljän lapsen äiti. Työskentelen ja opiskelen sosiaalialalla, ja siksi sovimme Päivämiehen toimituksen kanssa, että kirjoitan blogia nimimerkillä. Vapaa-ajallani pyöräilen ja juoksen, mieluiten pitkin metsiä. Elämä on opettanut olennaiseen keskittymistä, mutta toisinaan suorittaminen meinaa viedä mennessään. Blogissani tarkastelen maailmaan kohtaamisten näkökulmasta. Niiden pohjalta haluan jakaa kanssanne ajatuksiani ja oivalluksiani omasta arjestani, työstäni ja opiskelumaailmasta.
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys