JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Samanikäistyvät miehet

6.8.2016 6.23

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160806062300

Tuli sil­loin pari tuu­le­tus­ta teh­tyä, kun si­sa­rus­sar­ja al­koi kart­tua myös vel­jil­lä. Jos­kus meil­lä on ol­lut ikä­e­ro­a­kin, mut­ta toi­saal­ta – en­nen olin ai­na­kin tup­lai­käi­nen, enää en ole. Tämä ma­te­maat­ti­nen to­si­a­sia on lem­pi­a­si­oi­ta­ni ai­kuis­tu­mi­ses­sa. Täs­sä iäs­sä al­kaa sa­ma­ni­käis­tyä.

Työ­pai­kal­le vir­taa täs­te­des ve­li­poi­kien ikä­luok­kia. Sop­pa­jo­nos­sa nä­kee vä­läh­dyk­siä hei­dän maa­il­mas­taan. Vä­lil­lä lei­kit­te­lee ja ku­vit­te­lee sii­li­päi­tä skeit­ti­puis­toon tai muu­al­le ai­to­jen ul­ko­puo­lel­le. Ku­vit­te­lee nä­ke­vän­sä sa­mo­ja elei­tä, il­mei­tä ja ää­nen­pai­no­ja kuin pik­ku­vel­jil­lä, jot­ka pis­tä­vät jut­tua tai heit­tä­vät trik­kiä. Ja pi­ris­tyy.

Aja­tus­lei­keis­sä vä­lil­lä myös py­säh­tyy. Jos­kus sil­mä­pa­rien jou­kos­sa saat­taa huo­ma­ta yk­sit­täi­sen häi­väh­dyk­sen, jon­ka mer­ki­tys­tä jää miet­ti­mään. Muis­taa ol­leen­sa jos­kus it­se se, joka nie­les­ke­lee hil­jaa pet­ty­mys­tään tai häm­men­nys­tään. Ti­lan­ne ohit­tuu, kun teh­tä­vää täy­tyy jat­kaa.

Tu­lee iloi­sek­si, kun ka­ve­ri puk­kaa tois­ta olal­le niin, et­tä var­si­ken­kä liik­kuu taas ke­vy­em­min. Ihai­len huu­mo­rin ai­tout­ta ja sitä, et­tei mies­läp­pä vaa­di ai­na ala­tyy­li­syyk­siä. Yk­si kö­hii rep­pua kai­va­es­saan ja lau­les­ke­lee Sai­ras kar­hun­poi­ka -lau­lua. Ipad-su­ku­pol­vi elää ai­tou­del­laan. Jos lip­pa­lak­kia ei muis­ta ai­na rii­sua, tu­lee spon­taa­ne­ja ys­tä­väl­li­syy­de­no­soi­tuk­sia usein. Tyk­kään ta­vas­ta, jol­la vel­mut saa­vat uju­tet­tua nii­tä käs­ket­ty­jen kaa­va­mai­suuk­sien se­kaan.

Tämä ikä­luok­ka on kas­va­nut sii­hen, et­tä läh­tö­koh­tai­ses­ti kaik­ki ovat mes­sis­sä: kaik­ki, jot­ka ovat tääl­lä, he­kin, jot­ka ei­vät ole ja mi­nä­kin, joka olen van­hem­pi ja kou­lu­tan. On­gel­mat al­ka­vat sii­tä, jos nämä mes­siin ot­ta­jat ei­vät tule it­se mes­siin ote­tuik­si. Har­ti­at ly­säh­tä­vät ja pil­ke ka­to­aa. Ter­ve­tu­loa sa­ma­ni­käis­ty­mään, kaik­ki uu­det mies­kol­le­gat. Teil­tä on mo­nel­la opit­ta­vaa.

Olli-AnttiH.
Olen 26-vuotias mies Tampereelta. Rakennan palapelejä vaimoni kanssa, tykkään nähdä ihmisiä, puuhailla kotona ja käydä kivoissa paikoissa. Työssäni koulutan hämäläisiä nuoria maastossa tai kasarmilla.
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys