JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Seurat Titanicilla – haaksirikosta pelastuneiden kertomaa

Puhutaan maasta ja taivaasta
9.10.2021 8.00

Juttua muokattu:

8.10. 17:02
2021100817023420211009080000
Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

SRK:n arkisto

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

Kaksi Titanicin matkustajaa olivat vanhoillislestadiolainen saarnaaja William Lahtinen ja hänen vaimonsa Anna.

SRK:n arkisto

Ari-Pek­ka Pa­lo­la

Ti­ta­ni­cin mat­kus­ta­jien jou­kos­sa oli pal­jon suo­ma­lai­sia, sil­lä 1900-lu­vun al­ku­vuo­si­na mo­net muut­ti­vat Suo­mes­ta siir­to­lai­sik­si Ame­rik­kaan pa­rem­man toi­meen­tu­lon toi­vos­sa. Yk­si mat­kus­ta­jis­ta oli van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen saar­naa­ja Wil­li­am Lah­ti­nen vai­mon­sa An­nan kans­sa.

Wil­li­am Lah­ti­nen oli muut­ta­nut Ame­rik­kaan vuon­na 1902 ja aset­tu­nut asu­maan Co­ka­toon Min­ne­so­tan osa­val­ti­oon. Vuon­na 1911 Lah­ti­set mat­kus­ti­vat Suo­meen tar­koi­tuk­se­naan muut­taa ta­kai­sin ko­ti­maa­han. Ne­li­vuo­ti­aan Mart­ha-tyt­tä­ren kuo­le­ma sai hei­dät kui­ten­kin toi­siin aja­tuk­siin, ja he päät­ti­vät pa­la­ta Ame­rik­kaan. Hei­dän mu­kaan­sa läh­ti An­na Lah­ti­sen 18-vuo­ti­as su­ku­lais­tyt­tö Lyy­li Silvén, joka ai­koi et­siä töi­tä val­ta­me­ren ta­kaa.

Titanic upposi neitsytmatkallaan huhtikuussa 1912.

Titanic upposi neitsytmatkallaan huhtikuussa 1912.

Wikipedia

Lah­ti­set mat­kus­ti­vat Suo­mes­ta en­sin Sout­hamp­to­niin, jos­sa he nou­si­vat Ti­ta­ni­ciin. Lai­van tör­mät­tyä jää­vuo­reen An­na Lah­ti­sel­le tar­jot­tiin paik­kaa pe­las­tus­ve­nees­sä, mut­ta hän kiel­täy­tyi ja luo­vut­ti pai­kan su­ku­lais­ty­töl­leen. Wil­li­am Lah­ti­nen ei oli­si mah­tu­nut ve­nee­seen. Lyy­li Silvé­nin nous­tes­sa ve­nee­seen Lah­ti­set saar­na­si­vat hä­nel­le vie­lä evan­ke­liu­mia. Lyy­li pe­las­tui ja eli vuo­teen 1974 as­ti.

Titanic-laivan ensimmäisen luokan hytti.

Titanic-laivan ensimmäisen luokan hytti.

Wikipedia

Haak­si­ri­kos­ta pe­las­tau­tu­neet mat­kus­ta­jat ker­toi­vat, et­tä Wil­li­am Lah­ti­nen saar­na­si pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta Ti­ta­ni­cin kan­nel­la kak­si ja puo­li tun­tia yh­teen me­noon lai­van va­jo­tes­sa. Mo­net kuu­li­jois­ta ot­ti­vat evan­ke­liu­min vas­taan. Lai­van upo­tes­sa An­na Lah­ti­nen ta­ker­tui mie­hen­sä kau­laan, ja yh­des­sä he vai­pui­vat Ti­ta­ni­cin mu­ka­na me­ren sy­vyy­teen.

Titanicin pelastusvene kuvattuna avuksi tulleesta Carpathia-laivasta.

Titanicin pelastusvene kuvattuna avuksi tulleesta Carpathia-laivasta.

Wikipedia

Läh­de: Eli­sa Tuuk­ka­nen: Kal­li­ol­le olem­me ra­ken­ta­neet. Ke­min Rau­ha­nyh­dis­tys 120 vuot­ta 1889–2009.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä myös Mar­ja-Tert­tu Ko­mu­lai­sen kir­joit­ta­ma teks­ti "Muis­ti­ku­via suu­ren val­ta­me­ri­lai­van koh­ta­los­ta".

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys