JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Viimeinen päivä kokoaa kaikki Tuomarin eteen

Matkaevääksi
22.11.2023 9.20

Juttua muokattu:

21.11. 10:43
2023112110431820231122092000

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Aa­po Mä­en­pää

Vii­mei­se­nä päi­vä­nä va­sa­ran lyön­ti jää kes­ken ja mar­ke­tin mu­siik­ki lop­puu kuin veit­sel­lä lei­ka­ten. Kaik­kien kat­seet kään­ty­vät idän tai­vaal­le, joka lois­taa kirk­kaam­pa­na kuin yk­si­kään au­rin­ko. Ku­kaan ei eh­di ky­sy­mään, mitä tämä on, ei­kä ku­kaan enää saar­naa syn­te­jä an­teek­si. Hau­dat au­ke­a­vat, tuu­leen ri­po­tel­lut tuh­kat ke­rä­tään ko­koon ja me­ri­kin an­taa oman­sa.

Meil­lä on omia mie­li­ku­vi­am­me tuos­ta maa­il­man­kaik­keu­den vii­mei­ses­tä päi­väs­tä. Mie­li­ku­vien si­jaan se asia on var­ma, et­tä tuo päi­vä tu­lee ja et­tä sen tu­le­mi­nen on ar­vaa­ma­ton. Pro­feet­ta Ma­la­kia kir­joit­taa: ”Kat­so, se päi­vä tu­lee lie­keh­ti­vä­nä kuin tu­li­nen uu­ni. Kaik­ki röyh­ke­ät ja pa­han­te­ki­jät ovat sil­loin ol­jen­kor­sia.” (Mal. 3:19.)

Tuo­na päi­vä­nä Ju­ma­lan Poi­ka saa­puu toi­sen ker­ran maan pääl­le. Hän ei enää tule sii­nä muo­dos­sa, jol­lai­se­na hä­net jou­lu­lau­lus­sa ku­va­taan: ”al­hais­na, ai­van nöy­rä­nä”, vaan toi­ses­sa tu­le­mi­ses­saan Ju­ma­lan Poi­ka tu­lee tuo­ma­ri­na – ei enää ar­mah­ta­ja­na. Hän tu­lee sen tuo­mi­o­val­lan edus­ta­ja­na, jon­ka tai­vaal­li­nen Isä on hä­nel­le an­ta­nut, ja ko­ko­aa kaik­ki ih­mi­set val­tais­tui­men­sa eteen.

Ku­ten täs­sä ajas­sa, myös vii­mei­sel­lä tuo­mi­ol­la on vain kak­si jouk­koa: Ju­ma­lan lap­set ja ne, joil­la ei ole pe­las­ta­vaa us­koa tur­va­naan. Us­kos­ta osat­to­mat ovat vii­mei­se­nä päi­vä­nä val­tais­tui­men va­sem­mal­la puo­lel­la. He kuu­le­vat Tuo­ma­rin sa­nat: ”Men­kää pois mi­nun luo­ta­ni, te ki­ro­tut, ikui­seen tu­leen.” (Matt. 25:41). Tuos­ta pää­tök­ses­tä ei voi va­lit­taa.

Toi­sel­la puo­lel­la val­tais­tuin­ta ovat he, joil­le sa­no­taan: ”Tul­kaa mi­nun Isä­ni siu­na­tut ja omis­ta­kaa se val­ta­kun­ta, joka teil­le on val­mis­tet­tu maa­il­man alus­ta” (Matt. 25:34). Siu­na­tun osa täy­tyy saa­da tääl­lä ajas­sa, maal­li­sel­la va­el­luk­sel­la. Ajan ra­jan ta­ka­na ei enää kuu­lu­te­ta syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mia. Ju­ma­lan kut­su tu­lee ot­taa vas­taan sil­loin, kun kut­su esi­te­tään.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa kuu­luu vie­lä tä­nään kut­su ja an­teek­si­an­ta­muk­sen saar­na. Ar­mos­ta osal­li­set saa­vat sii­tä voi­man kil­voi­tuk­sen mat­kal­leen. Sen voi­mal­la siir­re­tään myös ar­mos­ta osa­ton ih­mi­nen pi­mey­den val­ta­kun­nas­ta Ju­ma­lan rak­kaan Po­jan val­ta­kun­taan, kun hä­nel­le saar­na­taan tuo syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi. Ju­ma­lan kut­sul­le kan­nat­taa ol­la kuu­li­ai­nen.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys