JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Tutussa laumassa, oikealla tiellä

Matkaevääksi
19.4.2023 6.00

Juttua muokattu:

18.4. 08:55
2023041808550020230419060000

Valtteri Saukko

Valtteri Saukko

Aa­po Mä­en­pää

Hy­vän Pai­me­nen ään­tä on tur­val­lis­ta kuun­nel­la ja seu­ra­ta nii­den jäl­kiä, jot­ka ovat sitä ään­tä kuun­nel­leet.

Raa­ma­tus­sa pu­hu­taan hir­mui­sis­ta su­sis­ta, jot­ka ei­vät lau­maa sääs­tä (Ap. t. 20:29). Näil­lä pe­doil­la oli ja on pyr­ki­myk­se­nä vain oman etun­sa ta­voit­te­lu ja omien lam­pai­den ko­ko­a­mi­nen uu­dek­si lau­mak­si.

Näin syn­ty­vät eri­seu­rat. Pro­feet­ta Je­re­mia va­roit­ti: ”Voi pai­me­nia, jot­ka hä­vit­tä­vät ja ha­jot­ta­vat mi­nun lai­tu­me­ni lam­paat” (Jer. 23:1). Mitä tuo ha­jot­ta­mi­nen mer­kit­see? Voi­si­ko se tar­koit­taa sel­lais­ta pu­het­ta ja toi­min­taa, joka ei ole­kaan enää tur­val­lis­ta Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­vaa ope­tus­ta? Sel­lai­ses­sa ope­tuk­ses­sa ei kuu­lu Hy­vän Pai­me­nen ää­ni. Je­re­mia pu­huu kir­jas­saan säik­ky­vis­tä lam­pais­ta, jot­ka pel­kää­vät (Jer. 23:4).

On­ko si­nun mie­lee­si hii­pi­nyt jos­kus sa­la­ka­va­las­ti pel­ko omas­ta jak­sa­mi­ses­ta­si us­kon tiel­lä? Olet eh­kä kuul­lut su­rul­li­sia vies­te­jä niis­tä rak­kais­ta, jot­ka ovat us­kon­sa kiel­tä­neet. On­ko sie­lun­vi­hol­li­nen tuo­nut jos­kus tum­mia pil­viä sil­mie­si eteen? On­ko oma jär­ke­si läh­te­nyt seu­raa­maan epäi­lyk­sen saar­naa? Tur­mel­tu­nut mie­li on tuol­le saar­nal­le otol­li­nen maa­pe­rä.

Mitä ään­tä sit­ten pi­täi­si kuun­nel­la? ”Jol­la on kor­vat, se kuul­koon, mitä Hen­ki sa­noo seu­ra­kun­nil­le” (Ilm. 1:29). Tä­nä­kin ai­ka­na Ju­ma­la pu­huu val­ta­kun­nas­saan Poi­kan­sa kaut­ta Py­hän Hen­gen joh­dat­ta­ma­na (Hepr. 1:1).

Ke­nen­kään ei kan­na­ta läh­teä seu­raa­maan sel­lais­ta ope­tus­ta, jos­sa on vie­ras kai­ku. On tur­val­lis­ta kul­kea en­tis­ten lam­mas­ten jäl­jil­lä ja muis­tut­taa it­se­ään vir­si­ru­noi­li­jan sa­noil­la: ”Sii­on, apus’ ai­no­as­taan on vain Her­ra Ju­ma­la” (VK 179:1).

Her­ran Jee­suk­sen val­mis­ta­ma lah­ja­van­hurs­kaus on ai­noa tur­va, jon­ka jo­kai­nen saa us­kon kaut­ta omis­taa. Vie­lä­kin Hyvä Pai­men hoi­taa lam­pai­taan syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mil­la täs­sä lam­mas­huo­nees­sa.

On vain yk­si Pai­men ja yk­si lau­ma, jon­ka tur­vis­sa ih­mi­nen pe­rii ian­kaik­ki­sen elä­män. Kun us­koo oma­koh­tai­ses­ti syn­tin­sä an­teek­si ja osoit­taa kuu­li­ai­suut­ta Py­hän Hen­gen ää­nel­le, var­jel­tuu täs­sä kal­liis­sa, tai­vaa­seen me­ne­väs­sä lau­mas­sa. ”Kuu­li­ai­suus on pa­rem­pi kuin uh­ri, tot­te­le­mi­nen pa­rem­pi kuin oi­nas­ten ras­va” (1. Sam. 15:22).

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys