JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Evankeliumi pelastaa pahan kierteestä

Matkaevääksi
29.3.2023 5.00

Juttua muokattu:

27.3. 10:31
2023032710315420230329050000

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Ilk­ka Ma­ju­ri

”Minä it­se ha­lu­an va­li­ta ys­tä­väni, tuon kans­sa en vä­lit­täi­si ol­la.” ”Toi­vot­ta­vas­ti tuo toi­nen mar­ja­mies ei löy­dä tätä mar­ja-apa­jaa­ni.” ”Saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta em­me luo­vu.” Ih­mis­mie­les­tä nou­see jat­ku­vas­ti sel­lais­ta, mikä ei ole Kris­tuk­sen miel­tä.

Paa­va­li lu­et­te­lee Kris­tuk­sen mie­len vas­tai­sia li­han ai­kaan­saan­nok­sia: ”Nii­tä ovat si­veet­tö­myys, saas­tai­suus, irs­taus, epä­ju­ma­lien pal­ve­le­mi­nen, noi­tuus, vi­ha­mie­li­syys, rii­dat, kiih­koi­lu, juo­nit­te­lu, eri­pu­rai­suus, lah­ko­lai­suus, ka­teus, juo­min­git, re­mu­a­mi­nen ja muu sel­lai­nen” (Room. 8:19–20). Ih­mis­mie­len mu­kai­nen pa­huu­den kier­re on lo­pu­ton. Se on kaik­kea sitä, mikä joh­taa Ju­ma­las­ta eroon.

”Ol­koon teil­lä­kin sel­lai­nen mie­li kuin Kris­tuk­sel­la oli” (Fil. 2:5). Kris­tus opet­taa kai­kes­sa kuu­li­ai­suu­teen Ju­ma­lan tah­dol­le. Kris­tus opet­taa kai­kes­sa mie­len­sä mu­kai­seen elä­mään.

”Kris­tus oli täyn­nä kä­sit­tä­mät­tö­män suur­ta ar­moa ja to­tuut­ta. Hen­gen he­del­mää taas ovat rak­kaus, ilo, rau­ha, kär­si­väl­li­syys, ys­tä­väl­li­syys, hy­vyys, us­kol­li­suus.” (Gal. 5:22.) Nämä he­del­mät tu­le­vat siis it­se Kris­tuk­ses­ta, Kris­tus-puun run­gos­ta. Tämä puu kan­taa he­del­mää las­ten­sa eli ok­sien­sa kaut­ta. Her­ran pel­ko on sitä, et­tei ha­lua Ju­ma­lan rak­kau­des­ta eroon.

Kris­tus osoit­ti suu­rin­ta rak­kaut­ta kaik­kia syn­ti­siä koh­taan. Hän luo­pui oi­keu­des­taan ol­la Ju­ma­lan ase­mas­sa ja ot­ti alim­man pal­ve­li­jan osan. Hän oli kuu­li­ai­nen ai­na hal­vim­paan ris­tin­kuo­le­maan as­ti. Syn­tien so­vi­tus ta­pah­tui Ju­ma­lan sa­la­tun vii­sau­den vuok­si näin al­hai­ses­sa uh­ri­kuo­le­mas­sa. Tä­män vuok­si Kris­tus ko­ro­tet­tiin yli kai­ken.

Hä­nen ylös­nou­se­muk­ses­saan on toi­vo. Kris­tuk­sel­la on huo­li jo­kai­sen sie­lus­ta. Tär­kein teh­tä­väm­me on tar­jo­ta täy­del­lis­tä pe­las­tus­ta.

Kris­tuk­sen miel­tä tar­vi­taan myös lä­hes­tyt­tä­es­sä vi­kaan jou­tu­nut­ta. Tär­ke­ää on aut­taa ar­mol­li­ses­ti sa­mal­ta ta­sol­ta. Kris­tus an­toi tä­hän esi­mer­kin lä­hes­ty­en tois­ta rin­nal­ta, ih­mi­se­nä. Hän opet­ti pe­se­mäl­lä ope­tus­las­ten jal­ko­ja. Sa­mal­la ta­val­la mei­dän­kin tu­li­si ar­mol­la hoi­taa toi­si­am­me. Ih­mis­mie­len tai­pu­mus pa­haan kul­kee mu­ka­nam­me, sik­si tar­vit­sem­me jat­ku­vas­ti evan­ke­liu­mia Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta.

Kris­ti­nop­pi to­te­aa: ”Kun Ju­ma­la ar­mos­ta an­taa meil­le syn­tim­me an­teek­si, se syn­nyt­tää sy­dä­mis­säm­me rak­kaut­ta, kii­tol­li­suut­ta ja us­kon kuu­li­ai­suut­ta. Nämä saa­vat mei­dät pal­ve­le­maan Ju­ma­laa ja lä­him­mäi­si­äm­me.” (KO 85.) Us­kon lah­jas­ta seu­raa halu kuul­la Sa­naa ja tah­to elää kai­kes­sa Kris­tuk­sen esi­mer­kin mu­kaan. Us­ko Kris­tuk­seen vie us­ko­jan­sa pe­ril­le. Siel­lä ei ih­mis­mie­li pai­na vaan ilo on ikui­nen.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys