JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kansanopistoilla mahdollisuus hakea lisäpaikkoja Opistovuosi-koulutukseen

Uutiset
14.6.2024 14.30

Juttua muokattu:

17.6. 10:49
2024061710492420240614143000

Päi­vä­mies

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö avaa elo­kuus­sa 2024 haun, jol­la kaik­ki täl­lä het­kel­lä toi­mi­vat kan­sa­no­pis­tot pys­ty­vät ha­ke­maan li­sä­o­pis­ke­li­ja­paik­ko­ja op­pi­vel­vol­lis­ten Opis­to­vuo­si-kou­lu­tuk­seen lu­ku­vuo­dek­si 2025-2026.

Opis­to­vuo­si-kou­lu­tus al­koi kan­sa­no­pis­tois­sa vuon­na 2021 ja ha­ki­joi­ta Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­to­jen Opis­to­vuo­si-kou­lu­tuk­siin on vuo­sit­tain ol­lut yli kak­sin­ker­tai­nen mää­rä opis­ke­li­ja­paik­koi­hin ver­rat­tu­na. Ku­kin kris­til­li­syy­den opis­tois­ta sel­vit­tää mää­rä­ai­kaan men­nes­sä, kuin­ka mon­ta li­sä­o­pis­ke­li­ja­paik­kaa se pys­tyy ha­ke­maan, ja te­kee oman ha­ke­muk­sen­sa sen pe­rus­teel­la.

Jäm­sän Kris­til­li­nen Kan­sa­no­pis­to ry:n ja Uu­den­maan Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton kan­na­tu­syh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nat pi­ti­vät yh­tei­sen etä­ko­kouk­sen 13.6.2024 ja kes­kus­te­li­vat yh­des­sä Jäm­sän opis­tol­le ha­et­ta­vis­ta li­sä­o­pis­ke­li­ja­pai­kois­ta. Uu­den­maan Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton kan­na­tu­syh­dis­tys jat­kaa pon­nis­te­lu­ja nel­jän­nen opis­ton saa­mi­sek­si Ete­lä-Suo­meen.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys