JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tänään vietetetään kehitysvammaisten kirkkopäivää

Uutiset
13.9.2023 10.30

Juttua muokattu:

13.9. 10:39
2023091310395820230913103000

Kuvakaappaus Virtuaalikirkon kotisivuilta

Kuvakaappaus Virtuaalikirkon kotisivuilta

Päi­vä­mies

Val­ta­kun­nal­li­seen ta­pah­tu­maan voi osal­lis­tua pai­kan pääl­lä Kuo­pi­on tuo­mi­o­kir­kos­sa tai Vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta.

Kirk­ko­päi­vä al­kaa mes­sul­la kel­lo 13, jon­ka jäl­keen se jat­kuu juh­lan mer­keis­sä kel­lo 14.15–15.15.

Mo­lem­mat strii­ma­taan suo­ra­na Vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta. Ta­pah­tu­maan ei tar­vit­se il­moit­tau­tua.

– Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa val­ta­kun­nal­li­seen ke­hi­tys­vam­mais­ten kirk­ko­päi­vä SUUN­TAAN. Vie­te­tään yh­des­sä iloi­nen päi­vä, ote­taan SUUN­TA koh­ti Kuo­pi­o­ta ja SUUN­NA­TAAN juh­laan! vies­tit­tää Kuo­pi­on seu­ra­kun­ta.

Kirk­ko­päi­vän suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen osal­lis­tuu Hu­ma­nis­ti­sen am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opis­ke­li­joi­ta. Opis­ke­li­jat tulk­kaa­vat mes­sun ja juh­lan viit­to­ma­kie­lel­le sekä toi­mi­vat juh­laan osal­lis­tu­vien hen­ki­lö­koh­tai­si­na tulk­kei­na (ku­vin teh­ty tulk­kaus ja sel­ko­viit­to­ma­tulk­kaus). Osa opis­ke­li­jois­ta toi­mii ta­pah­tu­mas­sa saa­vu­tet­ta­vuu­sa­vus­ta­ji­na.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys