JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seurakuntien hautaustoimen maksuja yhdenmukaistetaan

Uutiset
19.3.2024 7.00

Juttua muokattu:

18.3. 11:11
2024031811114120240319070000

Kuva: Jarmo Määttä

Kuva: Jarmo Määttä

Päi­vä­mies

Kirk­ko­hal­li­tus on ajan­ta­sais­ta­nut hau­taus­toi­men mak­su­jen pe­ri­aat­teis­ta an­net­tua oh­jeis­tus­ta. Kirk­ko­hal­li­tuk­sen yleis­kir­jeen mu­kaan oh­jeis­tuk­sen ta­voit­tee­na on mak­su­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen seu­ra­kun­nis­sa ja pa­rem­pi kus­tan­nus­vas­taa­vuus, vaik­ka seu­ra­kun­nat päät­tä­vät­kin mak­suis­ta it­se­näi­se­si.

Hau­taus­mai­den yl­lä­pi­tä­mi­nen ja hau­taa­mi­seen liit­ty­vien pal­ve­lu­jen tar­jo­a­mi­nen on hau­taus­toi­mi­lain pe­rus­teel­la evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon seu­ra­kun­tien ja seu­ra­kun­ta­yh­ty­mien teh­tä­vä, jota val­tio ra­hoit­taa. Val­ti­on­ra­hoi­tus ei kata hau­taus­mai­den yl­lä­pi­dos­ta ja hau­taa­mi­ses­ta syn­ty­viä ku­lu­ja ko­ko­nai­suu­des­saan. Uu­sien oh­jei­den mu­kaan mak­sut tu­lee pyr­kiä mää­rit­te­le­mään teh­tä­vien oma­kus­tan­nus­hin­toi­hin, jot­ta kus­tan­nuk­set voi­daan kat­taa val­ti­on­ra­hoi­tuk­sel­la ja mak­su­tuo­toil­la.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys