JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Runeberg oli merkittävä virsirunoilija

Uutiset
5.2.2024 14.00

Juttua muokattu:

5.2. 13:38
2024020513383220240205140000

Kuva Pixabay

Kuva Pixabay

Tä­nään vie­te­tään Jo­han Lud­vig Ru­ne­ber­gin päi­vää. Hän oli suo­ma­lai­nen ru­noi­li­ja, opet­ta­ja ja toi­mit­ta­ja. Hän syn­tyi 5. hel­mi­kuu­ta 1804 Pie­tar­saa­res­sa ja kuo­li 6. tou­ko­kuu­ta 1877 Por­voos­sa.

Ru­ne­berg oli mer­kit­tä­vä vir­si­ru­noi­li­ja. Hä­nen koot­tui­hin te­ok­siin on lii­tet­ty 62 virt­tä, jois­ta to­sin jo­ku­nen on hä­nen kään­tä­män­sä tai muok­kaa­man­sa. Vuo­den 1986 suo­men­kie­li­ses­sä vir­si­kir­jas­sa on edel­leen 16 Ru­ne­ber­gin kir­joit­ta­maa virt­tä, muun mu­as­sa Käy köy­hään sy­dä­mee­ni (VK 124), Mä sil­mät luon ylös tai­vaa­seen (VK 490), On meil­lä aar­re ver­ra­ton (VK 183) ja Sun kä­tes, Her­ra, voi­mak­kaan (VK 577).

Suo­men kan­sal­lis­ru­noi­li­ja­na pi­det­ty Ru­ne­berg loi yh­des­sä ai­ka­lai­sen­sa Eli­as Lön­n­ro­tin kans­sa mer­kit­tä­vän poh­jan suo­ma­lai­sel­le kult­tuu­ril­le ja kir­jal­li­suu­del­le, joka var­sin­kin al­kuun oli hy­vin kris­til­lis-isän­maal­lis­ta. Maam­me-lau­lun, jon­ka kah­des­ta sä­keis­tös­tä tuli myö­hem­min Paa­vo Ca­jan­de­rin suo­men­ta­ma­na ja Pa­ciuk­sen sä­vel­tä­mä­nä kan­sal­lis­lau­lum­me, Ru­ne­berg jul­kai­si Vän­rik­ki Stoo­lin ta­ri­noi­den al­ku­ru­no­na.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys