JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opistoseurojen valmisteluja viimeistellään – varaa työvuoro

Uutiset
26.4.2024 10.45

Juttua muokattu:

26.4. 10:51
2024042610513020240426104500
Kuvassa puheenvuoroa pitävän Jämsän Kristillisen Kansanopiston rehtorin Jukka Palolan mielestä yhteistyö Iso Kirja -opiston kanssa on hyvä ja toimiva ratkaisu opistoseurojen mahdollistamiseksi.

Kuvassa puheenvuoroa pitävän Jämsän Kristillisen Kansanopiston rehtorin Jukka Palolan mielestä yhteistyö Iso Kirja -opiston kanssa on hyvä ja toimiva ratkaisu opistoseurojen mahdollistamiseksi.

Kuva: Johanna Lumijärvi

Kuvassa puheenvuoroa pitävän Jämsän Kristillisen Kansanopiston rehtorin Jukka Palolan mielestä yhteistyö Iso Kirja -opiston kanssa on hyvä ja toimiva ratkaisu opistoseurojen mahdollistamiseksi.

Kuvassa puheenvuoroa pitävän Jämsän Kristillisen Kansanopiston rehtorin Jukka Palolan mielestä yhteistyö Iso Kirja -opiston kanssa on hyvä ja toimiva ratkaisu opistoseurojen mahdollistamiseksi.

Kuva: Johanna Lumijärvi

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen 2024 toi­mi­kun­nat ko­koon­tui­vat 20. huh­ti­kuu­ta Keu­ruul­la Ison Kir­jan opis­tol­la. Lu­mi­myrs­ky an­toi oman sä­väyk­sen­sä bus­si- ja hen­ki­lö­au­to­mat­kus­ta­mi­seen, mut­ta päi­vä saa­tiin to­teu­tet­tua suun­ni­tel­lus­ti.

Päi­vän ai­ka­na eri toi­mi­kun­nat vii­meis­te­li­vät ke­sä­seu­ro­jen val­mis­te­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti tur­val­li­suus- ja vies­tin­tä­a­si­ois­ta kes­kus­tel­tiin yh­des­sä. Toi­mi­kun­nat vaih­toi­vat tie­to­ja kes­ke­nään ja vuo­den 2025 pää­toi­mi­kun­ta ja mui­ta vas­tuu­hen­ki­löi­tä oli pai­kal­la tu­tus­tu­mas­sa seu­ra­paik­kaan ja -or­ga­ni­saa­ti­oon.

Työ­vuo­ro­ja kaik­kiin opis­to­seu­roi­hin on vie­lä run­saas­ti tar­jol­la. Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen työ­voi­ma­toi­mi­kun­ta ja työ­voi­man ke­rää­jät in­nos­ta­vat jo­kais­ta tal­koi­siin mu­kaan:

– Isois­sa­seu­rois­sa on mah­ta­va mah­dol­li­suus pääs­tä ko­kei­le­maan eri­lai­sia työ­hom­mia ja sa­mal­la tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin. Oli­si­ko kiva ol­la kas­sal­la tai lait­taa ruo­kaa? Ko­kei­li­sit­ko asi­a­kas­pal­ve­lu­työ­tä sop­pa­kau­han var­res­sa tai lii­ken­tee­noh­jaa­ja­na?

– Mah­dol­lis­te­taan yh­des­sä opis­to­seu­ro­jen on­nis­tu­mi­nen! Nap­paat­han si­nä­kin vuo­ron tai kak­si? Yk­sin tai koko ka­ve­ri­po­ru­kan voi­min. Nyt on par­haat vuo­rot vie­lä tar­jol­la va­raus­lis­ta.fi-si­vus­tol­la, vink­kaa­vat työ­voi­man ke­ruus­ta vas­taa­vat.

Ke­sän 2024 Jäm­sän opis­to­seu­rois­ta ovat vas­tuus­sa Hel­sin­gin, Van­taan, Por­voon, Por­nais­ten ja Hy­vin­kään Rau­ha­nyh­dis­tyk­set.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys