JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Helsingin piispa vieraili Pornaisten rauhanyhdistyksellä

Uutiset
19.2.2024 8.00

Juttua muokattu:

16.2. 11:12
2024021611124720240219080000
Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Mikko Hämäläinen

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Pertti Pietarinen muistutti 9. helmikuuta seurojen alkuhartaudessa Pornaisten rauhanyhdistyksellä, kuinka olemme uskomassa yksin armosta, Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kuvassa Timo Pietarinen (vas.), Pertti Pietarinen ja rauhanyhdistyksellä vieraillut piispa Teemu Laajasalo.

Mikko Hämäläinen

Mik­ko Hä­mä­läi­nen

Por­nai­nen

– Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heis­sa on juu­re­vuut­ta, ydi­na­si­aa. Sik­si tääl­lä on tär­ke­ää ja hyvä käy­dä.

Näin ar­vi­oi Hel­sin­gin piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lo ter­veh­dys­pu­hees­saan Por­nais­ten rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 9. hel­mi­kuu­ta. Por­nais­ten seu­ra­kun­nas­sa oli piis­pan­tar­kas­tus, jon­ka yh­tey­des­sä piis­pa seu­ru­ei­neen vie­rai­li yri­tyk­sis­sä ja kou­luil­la, ja ha­lu­si käy­dä myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Laa­ja­sa­lo iloit­si lap­sis­ta, joi­ta per­jan­tai-il­lan seu­rois­sa oli run­saas­ti.

– Se muis­tut­taa mei­tä, kuin­ka olen­nais­ta lap­si on Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä ja mi­ten to­dek­si se tääl­lä tu­lee.

Ti­lai­suu­den aluk­si lau­let­tiin piis­pan lem­pi­vir­si 490, Ru­ne­ber­gin kir­joit­ta­ma lau­lu.

Laa­ja­sa­lon mie­les­tä lau­lu tai runo on tär­keä, kos­ka se ker­too Ju­ma­lan lap­sis­ta.

– Mei­dän yh­tei­nen teh­tä­väm­me on tuo­da Ju­ma­lan ar­mo tä­hän ai­kaan, sa­noi piis­pa.

Seu­ro­jen yh­tey­des­sä ker­rot­tiin Por­nais­ten Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen his­to­ri­as­ta ja yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta ny­ky­ään.

Piis­pa Laa­ja­sa­lo iloit­si sii­tä, kuin­ka rau­ha­nyh­dis­tys on ra­ken­ta­val­la, vii­saal­la ta­val­la läs­nä Por­nais­ten seu­ra­kun­nan ar­jes­sa, mo­nis­sa eri teh­tä­vis­sä ja toi­mis­sa.

– Tämä on tuo­mas­sa sel­lais­ta eri­lais­ta sie­men­vil­jaa mo­neen, mo­neen toi­min­taan. Liik­keen kau­neus ja hie­nous tu­lee to­dek­si, kun se myös ra­vit­see pai­kal­lis­ta seu­ra­kun­taa, Laa­ja­sa­lo ar­vi­oi.

Lo­puk­si piis­pa toi­vot­ti voi­mia, va­loa ja Ju­ma­lan var­je­lus­ta, ko­deis­sa kas­va­tus­työ­hön ja sii­hen yh­tei­seen kas­va­tus­työ­hön, mikä kris­tit­ty­jen kes­ken to­teu­tuu.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys