JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Evankeliumin ydin on tärkein – SFC:n suviseurat pidettiin Taalainmaalla

Uutiset
15.5.2024 14.00

Juttua muokattu:

15.5. 13:22
2024051513220420240515140000

Satu Paa­na­nen, Mockf­järd

Jo­ka­vuo­ti­set SFC:n su­vi­seu­rat oli­vat Taa­lain­maal­la 10.–12. tou­ko­kuu­ta. Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se oli ”Mi­ten on­nel­li­sia ovat­kaan ne, jot­ka saa­vat asua si­nun huo­nees­sa­si” (Ps. 84:5). Seu­rois­sa kuul­tiin Ju­ma­lan tur­vas­ta, huo­len­pi­dos­ta ja rak­kau­des­ta.

Mockf­jär­din kou­lul­le ko­koon­tui en­nä­tys­mää­rä seu­ra­vie­rai­ta, ja park­ki­pai­kat täyt­tyi­vät lin­ja-au­tois­ta, hen­ki­lö­au­tois­ta ja asun­to­vau­nu­yh­dis­tel­mis­tä. Seu­ra­vie­rai­ta saa­pui Ruot­sin ja Nor­jan li­säk­si Suo­mes­ta, yh­teen­sä ar­vi­ol­ta noin 1 500 hen­keä.

Raa­mat­tu oh­jaa

Aat­to­seu­rat al­koi­vat per­jan­tai-il­ta­päi­nä. Erk­ki Vä­hä­söy­rin­ki ker­toi pu­hees­saan, kuin­ka au­to­mat­kan ai­ka­na kuu­lu­neet saar­na­tal­len­teet sai­vat hä­net ih­met­te­le­mään Raa­ma­tun vii­saut­ta.

– Se an­taa neu­vo­ja mei­dän­kin muut­tu­vaan ai­kaam­me, hän to­te­si.

Gag­ne­fin kau­nis kirk­ko kyl­pi il­ta-au­rin­gos­sa seu­ra­vä­en ko­koon­tu­es­sa mes­suun. Heik­ki Saa­ri­kos­ki pu­hui py­häs­tä kas­teen lii­tos­ta muis­tut­ta­en sii­tä, et­tä Ju­ma­la on lu­van­nut hoi­taa las­taan jo­kai­se­na päi­vä­nä. Sa­maa loh­dul­lis­ta sa­no­maa Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta ja rak­kau­des­ta kuul­tiin Ran­dy Haa­pa­lan il­ta­har­tau­des­sa.

Tur­vaa toi­sis­ta

Lau­an­tai­na kou­lu­ra­ken­nus he­rä­si va­ro­vas­ti eloon vir­kuim­pien yö­vie­rai­den hii­pies­sä aa­mu­pa­lal­le ja pe­sul­le, mut­ta koh­ta seu­ra­paik­ka jo ku­hi­si ih­mi­sis­tä. Saar­nat kai­kui­vat kuu­li­jan kor­viin seu­ra­sa­lis­sa, pi­ha­maal­la ja kah­vi­ti­lois­sa.

– Ku­ten lin­nun­kin on hel­pom­pi len­tää lau­mas­sa, on meil­lä­kin tur­va toi­sis­sam­me, Timo Löp­pö­nen sa­noi ter­veh­dys­pu­hees­saan.

Seu­ra­vie­raat sai­vat kuun­nel­la seu­ro­ja läm­pi­mäs­sä sääs­sä, suo­jas­sa pa­hal­ta maa­il­mal­ta, mut­ta toi­sin oli Vesa Juu­jär­ven teks­ti­koh­das­sa Paa­va­lin, Sii­laan ja van­gin­var­ti­jan lai­ta. Juu­jär­ven sa­nat van­ki­luo­lan kau­niis­ta seu­rois­ta kir­kas­ti­vat sitä, mi­ten lo­pul­ta vain se yk­sin­ker­tai­nen evan­ke­liu­min ydin on tär­ke­ää.

Koti-ikä­vän yl­lä­pi­toa

Lau­an­tai-il­ta­na Jyr­ki Pit­kä­lä piti alus­tuk­sen ai­hees­ta ”Mitä sy­dän on täyn­nä, sitä suu pu­huu”. Kuu­li­joi­ta muis­tu­tet­tiin muun mu­as­sa sii­tä, et­tä vies­ti­tel­les­sä myös ri­vien vä­lis­tä lu­et­ta­van sa­no­man pi­täi­si py­syä ra­ken­ta­va­na.

– Kaik­kein pa­ras tapa käyt­tää pu­heen lah­jaa on si­sa­rien ja vel­jien hoi­ta­mi­nen tai­vas­tiel­lä, to­te­si Pit­kä­lä.

– Nä­mä­kin seu­rat on sen vuok­si jär­jes­tet­ty, et­tei Sii­o­nin kan­san koti-ikä­vä lop­pui­si, pu­he­li Mark­ku Kan­ni­ai­nen saar­nas­saan sun­nun­tai­na.

Lue li­sää Ruot­sin su­vi­seu­rois­ta en­si vii­kon Päi­vä­mies-leh­des­tä.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys