JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Tervetuloa Lopen Suviseuroihin

Pääkirjoitukset
8.6.2022 7.00

Juttua muokattu:

3.6. 10:11
2022060310111820220608070000

Val­de Pa­lo­la

SRK:n joh­to­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Vii­me vuo­sien ai­ka­na maa­il­man­laa­jui­nen pan­de­mia on ra­joit­ta­nut mo­nel­la ta­paa elä­määm­me. Se on ra­joit­ta­nut jopa lä­hi­su­ku­lais­ten kes­ki­näis­tä kans­sa­käy­mis­tä. Myös seu­roi­hin ko­koon­tu­mi­nen on ol­lut ra­jal­lis­ta. Tämä ai­ka on opet­ta­nut, et­tä kaik­ki asi­at ovat Ju­ma­lan kä­des­sä. Hän an­taa ko­et­te­le­muk­sen ja myö­tä­käy­mi­sen ai­ko­ja. Hän tie­tää, mitä me kul­loin­kin tar­vit­sem­me.

Saam­me luot­taa Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Pro­feet­ta Je­sa­ja ke­hot­ti: ”Ajas­ta ai­kaan luot­ta­kaa Her­raan, sil­lä Her­ras­sa on tur­va, Her­ra on ikui­nen kal­lio” (Jes 26:4).

Saam­me ol­la kii­tol­li­sia, et­tä voim­me tänä ke­sä­nä ko­koon­tua jäl­leen Su­vi­seu­roi­hin, jot­ka to­teu­te­taan pe­rin­tei­si­nä kent­tä­seu­roi­na. Tätä on moni odot­ta­nut.

Tä­män ke­sän Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­see­na on ”Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta”. Jee­sus neu­voi ope­tus­lap­si­aan: ”Sal­li­kaa las­ten tul­la mi­nun luok­se­ni, äl­kää es­tä­kö hei­tä. Hei­dän kal­tais­ten­sa on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta.” (Mark 10:14.)

Pie­ni lap­si on us­ko­vai­sen esi­ku­va. Hän on esi­merk­ki­nä sii­tä, kuin­ka us­ko­mi­sen asia on lo­pul­ta hy­vin yk­sin­ker­tai­nen. Kun ky­sym­me lap­sel­ta, mik­si olem­me us­ko­mas­sa, saam­me vas­tauk­sen: ”Sik­si, et­tä pää­sem­me tai­vaa­seen”. Näin me ai­kui­set­kin saam­me vas­ta­ta.

Su­vi­seu­rois­sa saam­me kuul­la, et­tä meil­lä on hyvä Ju­ma­la. Hän pi­tää omas­ta lap­si­lau­mas­taan huo­len. Hän on Po­jas­saan Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa lu­nas­ta­nut mei­dät. Val­ta­kun­tan­sa evan­ke­liu­mis­sa hän roh­kai­see jo­kais­ta kil­voit­te­le­maan us­kos­sa. Hän kut­suu myös ek­sy­nei­tä ta­kai­sin val­ta­kun­taan­sa.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan puo­les­ta mi­nul­la on ilo toi­vot­taa kaik­ki sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si Su­vi­seu­roi­hin.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys