JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Psalmien kesä

1.8.2020 6.00

Juttua muokattu:

28.7. 15:03
2020072815033420200801060000

Ter­vo­lan kir­kos­sa oli seu­rat hei­nä­kuun toi­se­na sun­nun­tai­na. Seu­rois­sa oli yk­si puhe ja lau­lu­tuo­kio. Pai­noin mie­lee­ni, mikä psal­mi oli seu­ra­pu­heen ai­hee­na. Unoh­din sen kui­ten­kin. Oli­ko­han se psal­mi 85 tai 86? Vai 84?

Sitä pait­si nu­kuin seu­rois­sa. Pu­hu­ja­na ol­lut Aa­po Mä­en­pää oli­si ai­van hy­vin voi­nut miet­tiä pu­heen­sa ai­ka­na, et­tä oi voi, oli­si­pa tuo Jur­mun Mar­kun vai­mo hok­san­nut nuk­kua va­ras­toon tal­vel­la ja ke­vääl­lä, kun ei ol­lut seu­ro­ja. Tääl­lä nyt nu­ku­taan pit­kän seu­ra­tau­on jäl­keen.

Mi­nul­la on nyt kä­des­sä­ni pie­ni Uu­den tes­ta­men­tin ja Psal­mien yh­teis­pai­nos. Näis­sä kol­mes­sa psal­mis­sa, jois­ta jos­ta­kin Mä­en­pää pu­hui, on suu­ria lau­sei­ta, ru­kouk­sia ja hä­tä­huu­to­ja­kin Ju­ma­lan puo­leen. ”Sil­lä lin­tu on huo­neen­sa löy­tä­nyt, ja pääs­ky­nen pe­sän­sä, jo­hon­ka he poi­kan­sa las­ke­vat.” ”Kui­ten­kin on hä­nen apun­sa nii­den ty­kö­nä, jot­ka hän­tä pel­kää­vät, et­tä mei­dän maal­lam­me kun­nia asuis.” ”Kal­lis­ta, Her­ra, kor­vas ja kuu­le mi­nua; sil­lä minä olen raa­dol­li­nen ja köy­hä.” ”Mut­ta sinä, Her­ra Ju­ma­la, olet ar­mol­li­nen ja lau­pi­as, kär­si­väl­li­nen ja san­gen hyvä ja va­kaa.”

Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä tämä kesä on ol­lut psal­mien kesä.

Lau­lu­tuo­ki­oon va­lit­tu­jen lau­lu­jen jou­kos­sa oli yk­si mi­nun lem­pi­lau­luis­ta­ni, Sii­o­nin lau­lu 74: Jee­sus ar­mos­sa­si, mi­nun on­ne­ni on. Mi­nua kos­ket­taa ai­na lau­lun koh­ta: ”Paha maa­il­ma jää, tah­don tai­vaa­seen pääs­tä.” Lau­lun vii­mei­nen sä­keis­tö on myös kuin oma hen­ki­lö­koh­tai­nen ru­kous Ju­ma­lan puo­leen: ”Vaik­ka kiu­so­ja saan ja ne uu­vut­ta­vat, / var­jot kuo­le­man maan rin­taa ah­dis­ta­vat, / Isä, un­hoi­ta et omaa las­ta­si vai­vaan. / Ar­mo­lu­pauk­set tiel­lä kan­ta­vat tai­vaan.”

Seu­ro­jen jäl­keen kir­kon pi­hal­la ys­tä­vä­ni ker­toi lo­ma­mat­kal­la ta­pah­tu­nees­ta koh­taa­mi­ses­ta kau­an sit­ten Ter­vo­las­sa pap­pi­na ol­leen hen­ki­lön kans­sa. Kes­kus­te­lus­sa tämä pap­pi oli ker­to­nut kuun­nel­leen­sa Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta. Hän oli myös miet­ti­nyt, mi­ten us­ko­vat nuo­ret ovat jak­sa­neet, kun ei ole ol­lut seu­ro­ja, ja et­tä ovat­ko­han nuo­ret jak­sa­neet kuun­nel­la net­ti­seu­ro­ja.

Voi, mi­ten oi­kei­ta huo­lia ja poh­din­to­ja!

Vii­me tal­ven yk­si ylei­sim­mis­tä ko­ro­na­ter­meis­tä on ol­lut lau­ma­suo­ja. Voi­sim­me tä­nään pu­hua myös lam­mas­lau­ma­suo­jas­ta, jon­ka tur­vaa nuo­ret­kin oli­si­vat var­mas­ti tar­vin­neet men­nei­nä kuu­kau­si­na.

Lam­mas­lau­mas­sa on tur­val­lis­ta kul­kea ul­koi­sil­ta vaa­roil­ta tur­vas­sa. Yh­des­sä on tur­val­li­sem­paa kuin yk­sin. Mut­ta ai­na on ole­mas­sa hen­ki­lö­koh­tai­nen tais­te­lu syn­tiä vas­taan. Sii­nä­kin tais­te­lus­sa saa apua, voi­maa ja loh­tua toi­sil­ta lam­mas­lau­mas­sa kul­ki­joil­ta.

On iha­naa aja­tel­la, et­tä nuo­ret pää­se­vät var­maan­kin jo syk­syl­lä yh­des­sä seu­roi­hin. Lam­mas­lau­man suo­jaan.

Kan­nat­taa py­syä lam­mas­lau­mas­sa hel­län pai­me­nen hoi­dos­sa. Si­nä­kin, ra­kas nuo­ri ih­mi­nen, sul­je sy­dä­mee­si psal­min 23 sa­nat: ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu.”

Hanna-MariaJurmu
Olen vuonna 1962 syntynyt tervolalainen Hamma. Arvostan kotiseutuani, tätä vehmasta Kemijoen vartta ja kaunista Meri-Lappia. Asun nykyisin kahdestaan mieheni kanssa. Lapsemme ovat aikuisia, ja he asuvat eri puolilla Suomea. Ajatukseni kulkevat heidän luonaan. Olen Kaarin sekä Sulon ja Alvan isoäiti. Musiikki tuo syvyyttä ja rikkautta elämääni. Se on sydämeni harrastus. Sydämeeni on hiipinyt myös Posio. Sähköpostiosoitteeni on hannamariajurmu@gmail.com
Hanna-MariaJurmu

Maja

25.11.2022 6.00
Hanna-MariaJurmu

Rakkaudesta ja sen tunnustamisesta

28.10.2022 6.00
Hanna-MariaJurmu

Hakaneuloin kiinnitetyt

27.9.2022 6.15
Hanna-MariaJurmu

”Siunaa vieläkin häntä ja hänelle rakkainta ihmistä”

21.8.2022 7.00
Hanna-MariaJurmu

Taivaassa ei enää kukaan tiuski

26.7.2022 10.15
Hanna-MariaJurmu

Ideointia ja harkittua hyötykäyttöä

23.6.2022 6.00
Hanna-MariaJurmu

Pala maisemaa

26.5.2022 6.00
Hanna-MariaJurmu

Perintö

21.4.2022 6.00
Hanna-MariaJurmu

”Koko maailma jakaa kyyneleenne”

20.3.2022 7.00
Hanna-MariaJurmu

Suuri helmikuu

17.2.2022 6.00
Hanna-MariaJurmu

Kirjalahjoja

29.1.2022 8.30
Hanna-MariaJurmu

Pieniä joulukuisia muistiinmerkintöjä

30.12.2021 6.00
Hanna-MariaJurmu

Puu

26.11.2021 6.00
Hanna-MariaJurmu

Laulu, jossa on kaikki

1.11.2021 6.00
Hanna-MariaJurmu

Sävellytyttää

23.9.2021 7.00
Hanna-MariaJurmu

Joko menit pois, minun kesäni?

30.8.2021 7.00
Hanna-MariaJurmu

Kaksi tarinaa, yksi tarina

28.7.2021 8.00
Hanna-MariaJurmu

Koulunkäyntiä ja opiskelua

28.6.2021 7.05
Hanna-MariaJurmu

Arkea ja pyhää

30.5.2021 7.05
Hanna-MariaJurmu

Huhtikuussa ilon kautta

1.5.2021 7.00
Hanna-MariaJurmu

Murheen miekka

30.3.2021 7.15
Hanna-MariaJurmu

Peruskysymysten äärellä

19.2.2021 7.00
Hanna-MariaJurmu

Liian suuria sammakoita ja ihanan kauniita rinnesoita

1.2.2021 6.15
Hanna-MariaJurmu

Vuodet vaihtuvat

6.1.2021 7.20
Hanna-MariaJurmu

Puhdetöitä

29.11.2020 6.15
Hanna-MariaJurmu

Päiväkirjamerkintöjä

30.10.2020 6.00
Hanna-MariaJurmu

Marjastussähläystä

4.10.2020 6.00
Hanna-MariaJurmu

Lasten ystävä, kiitos lasten ystävistä

28.8.2020 6.00
Hanna-MariaJurmu

Miksi puut elävät kauemmin kuin ihmiset?

28.6.2020 6.45
Hanna-MariaJurmu

Alttoelämää

30.5.2020 6.55
Hanna-MariaJurmu

Pieniä onnellisia hetkiä

29.4.2020 6.05
Hanna-MariaJurmu

Öljylehdon nyyhkytykset

10.4.2020 6.00
Hanna-MariaJurmu

Mitä olette, taivas ja avaruus?

23.2.2020 6.10
Hanna-MariaJurmu

Joulu hellii meitä

6.1.2020 6.05
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys