JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Amos tõlkis oma koduküla kokkutulekul

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
10.5.2017 8.50

Juttua muokattu:

1.1. 11:14
2020010111140620170510085000

– Usk toob süda­mes­se rahu ja pat­tu­de an­dek­sand­mi­se. Tun­nen ka ar­mas­tust, mis ühen­dab kõiki, kes usu­vad sa­ma­moo­di, rää­gib Amos Pag­nam.

Amos on 23-aas­ta­ne ja õpib aja­lu­gu Lomé üli­koo­lis To­gos. Koh­tu­sin te­ma­ga To­gos, Adé­ti­kopé küla kok­ku­tu­le­kul.

Amos on oma pere va­nim laps. Ta unis­tab õpe­ta­ja ame­tist. Amos on õppi­nud ka ing­li­se keelt, ja nüüd tah­tis ta proo­vi­da kok­ku­tu­le­kul tõlki­mist. Ko­ha­li­kud jut­lus­ta­jad lu­ba­sid ai­da­ta kui vaja.

Amos tõlkis kok­ku­tu­le­ku­jut­lu­se ing­li­se kee­lest ewe keel­de. Abiks oli tal oma ewe­keel­ne Pii­bel. Kuu­la­nud to­go­la­sed ütle­sid, et tõlki­mi­ne läks la­du­salt.

”Tule ja vaa­ta”

Amos lei­dis oma tee kok­ku­tu­le­ku­le 12-aas­ta­selt. Sel ajal elas ta oma pe­re­ga Togo pe­a­lin­nas Lomés. Amos rää­gib, kui­das ta vest­les usk­li­ke naab­ri­te­ga õi­gest teest Ju­ma­la juur­de. Naab­rid kut­su­sid Amo­si ja tema viis aas­tat noo­re­ma ven­na Ed­mun­di kok­ku­tu­le­ku­le Piib­li sõna­de­ga ”Tule ja vaa­ta” (Jh 1:46).

Amos rää­gib, kui­das ta kuu­lis sel­lel kok­ku­tu­le­kul esi­mest kor­da ela­vat evan­gee­liu­mi. Poi­sid taht­sid us­ku­da sõna, mida nad olid kuul­nud. Ühine usk lä­hen­das ven­di tei­ne­tei­se­le. Ar­gie­lus oma ko­dus õnnis­ta­sid nad tei­ne­teist an­dek­sand­mi­se evan­gee­liu­mi­ga. Hil­jem sai ka ven­da­de ema mee­le­pa­ran­du­se ar­mu. Nüüd rõõmus­ta­vad ema ja lap­sed koos ühise usu üle.

Lomés asub Togo suu­rim Ra­huü­hen­dus ning kok­ku­tu­le­kuid kor­ral­da­tak­se An­dek­sand­mi­se ki­ri­kus igal nä­da­lal. Pra­e­gu­sa­jal kor­ral­da­tak­se kok­ku­tu­le­kuid aeg-ajalt ka Adé­ti­kopés.

Ju­ma­la abil

Amos saa­dab ter­vi­tu­si teis­te­le usk­li­ke­le:

– Hoid­ke kin­ni usust Ju­ma­las­se. Tema hoo­lit­seb meie eest ja Tema abil on kõik või­ma­lik. Kui me ei saa koh­tu­da siin il­mas, koh­tu­me ükskord Ta­e­vas.

Tekst: Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Al­li­kas: Päi­vä­mies nro 40/2015

Tõlge: S. K.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 10.5.2017

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys