JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkon diakonia-avustukset kasvussa

Uutiset
2.7.2024 14.10

Juttua muokattu:

2.7. 14:10
2024070214103620240702141000

Kuva: Lasse Kokko

Kuva: Lasse Kokko

Päi­vä­mies

Evan­ke­lis-lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien di­a­ko­nia-avus­tus­ten mää­rä on kas­va­nut. Tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä kirk­ko oli myön­tä­nyt avus­tuk­sia jo lä­hes 3,5 mil­joo­naa eu­roa, kun vas­taa­va­na ai­ka­na vii­me vuon­na avus­tuk­sia an­net­tiin 2,6 mil­joo­naa eu­roa.

Di­a­ko­ni­a­työs­sä nä­kyy ih­mis­ten huo­li tu­le­vai­suu­des­ta ja ta­lou­del­li­ses­ta sel­viy­ty­mi­ses­tä. Seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­työn puo­leen kään­ty­neet ovat ha­ke­neet tu­kea eri­tyi­ses­ti muut­to­kus­tan­nuk­siin, vuok­riin sekä säh­kö­las­kui­hin. Tar­ve edul­li­sem­piin asu­mis­muo­toi­hin on kas­va­nut.

”Avun pii­riin on ha­keu­tu­nut uu­sia ih­mi­siä, jot­ka ovat tä­hän as­ti pys­ty­neet sin­nit­te­le­mään il­man tu­kea. Mah­dol­li­set sääs­töt on käy­tet­ty, jos nii­tä on ol­lut”, sa­noo di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Nita Ah­jon­pa­lo Jär­ven­pääs­tä.

Vuo­sit­tain Kir­kon di­a­ko­nia ja­kaa avus­tuk­sia yli 10 mil­joo­nan eu­ron edes­tä.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys