JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Huomio perheiden tuen tarpeeseen – tavoitteena lapsiystävällinen Suomi

Uutiset
9.9.2023 16.00

Juttua muokattu:

7.9. 10:43
2023090710432320230909160000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päi­vä­mies

Vä­es­tö­liit­to kam­pan­joi syk­syn ai­ka­na tuo­den esil­le per­he-elä­män eri puo­lia ja vä­es­tön toi­vei­ta.

Per­hei­den jak­sa­mi­nen ja hy­vin­voin­ti Suo­mes­sa on Vä­es­tö­lii­ton mu­kaan vii­me vuo­si­na kär­si­nyt. Hei­dän pal­ve­lui­hin­sa on ha­keu­tu­nut yhä use­am­pi van­hem­pi, joka kär­sii yk­si­näi­syy­des­tä tai kei­not­to­muu­des­ta. Lii­ton mu­kaan nuo­ret ih­mi­set em­pi­vät per­heel­lis­ty­mis­tä. Myös pa­ri­suh­tei­den haas­tei­siin ja elä­män kuor­mit­tu­mi­seen tar­vi­taan apua.

– Nyt on ai­ka toi­mia. Mei­dän on yh­des­sä luo­ta­va Suo­mes­ta per­he- ja lap­siys­tä­väl­li­nen maa, vain näin tur­vaam­me yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suu­den, huo­maut­taa Vä­es­tö­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Ei­ja Koi­vu­ran­ta.

Vä­es­tö­liit­to ke­rää va­ro­ja per­hei­tä tu­ke­vaan Per­he­pul­ma-työ­hön. Pal­ve­lu tar­jo­aa mak­su­ton­ta tu­kea pien­ten las­ten van­hem­mil­le. Apua saa no­pe­as­ti ja ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. Työ on en­nal­ta­eh­käi­se­vää ja sen avul­la toi­vo­taan väl­tet­tä­vän ti­lan­tei­den krii­siy­ty­mi­nen.

Pal­ve­lus­sa voi asi­oi­da ha­lu­tes­saan ni­mi­mer­kin tur­vin. Per­he­pul­man vah­vuus on no­pe­as­sa avun saan­nis­sa, kos­ka sin­ne ei tar­vit­se jo­not­taa. Pal­ve­lu toi­mii osoit­tees­sa hy­va­ky­sy­mys.fi/per­he­pul­ma.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys