JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Oma paikka on löytynyt

Puhutaan maasta ja taivaasta
16.2.2024 6.00

Juttua muokattu:

12.2. 11:57
2024021211572120240216060000
Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Jorma Kurtti

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Jorma Kurtti

Aa­da Kuk­ko

Tu­rus­ta ko­toi­sin ole­va Ma­til­da Lam­min­mä­ki on käy­nyt Es­poos­sa seu­rois­sa jo lap­se­na. Toi­mi­ta­lo oli tuol­loin mel­ko uu­si ja mo­der­nin tun­tui­nen. Tu­rus­ta Lam­min­mä­ki muut­ti Es­poo­seen vuon­na 2016. Aluk­si hän kul­ki mie­hen­sä kans­sa seu­rois­sa sekä Hel­sin­gis­sä et­tä Es­poos­sa, mut­ta muu­ta­maa vuot­ta myö­hem­min oma ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tys va­kiin­tui.

– Aloi­tin sä­es­tä­jän teh­tä­vis­sä Es­poos­sa vuon­na 2019, ja muu­ta­maa vuot­ta myö­hem­min lii­tyim­me Es­poon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jä­se­nik­si.

Seu­ra­sä­es­tys­vuo­ro­jen li­säk­si mie­hen­sä nuo­ri­so­työ­toi­mi­kun­nan teh­tä­vien kaut­ta Lam­min­mä­ki on pääs­syt myös sil­loin täl­löin mu­kaan nu­peen sä­es­tä­mään.

Sä­es­tys­vuo­ro­jen ai­ka­na Lam­min­mä­ki is­tuu lä­hel­lä ur­ku­ja. Var­si­nais­ta va­kiin­tu­nut­ta is­tu­ma­paik­kaa ei ole, vaan is­tu­maan men­nään las­ten pe­räs­sä sin­ne, mi­hin mah­tuu. Yleen­sä paik­ka löy­tyy kui­ten­kin va­sem­mal­ta puo­lel­ta seu­ra­sa­lia, eli ur­ku­jen puo­lel­ta.

Seu­ro­jen li­säk­si Lam­min­mä­el­le tär­keim­piä toi­min­to­muo­to­ja ovat las­ten py­hä­kou­lut ja nais­te­nil­lat. Muun mu­as­sa pe­rin­tei­set nais­ten ret­ket Suo­men­lin­naan ovat ol­leet mie­lui­sia.

– Nais­te­nil­lois­sa tu­lee käy­tyä ai­na kun jak­saa ar­ki-il­lan päät­teek­si läh­teä. Niis­sä tu­lee mo­nes­ti vas­taan iha­nia koh­taa­mi­sia ja kes­kus­te­lui­ta.

Lam­min­mä­en mie­leen on pai­nu­nut myös tai­deil­ta, jos­sa oli esil­lä Hel­mi­riit­ta Hon­ka­sen tai­de­te­ok­sia.

– Il­ta oli kyl­lä iha­na, tyk­kään niis­tä Hel­mi­rii­tan töis­tä. Nii­tä tai­taa ol­la esil­lä myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sei­näl­lä.

Es­poon rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä käy suu­rim­mak­si osin per­heel­li­siä ja van­hem­pia ih­mi­siä, nuo­ri­soa vä­hem­män. Lam­min­mä­ki on kui­ten­kin iloin­nut sii­tä, et­tä vaik­ka oman ikäi­siä per­hei­tä on vä­hän, on oma paik­ka jou­kon kes­kel­lä löy­ty­nyt.

– On ol­lut kiva huo­ma­ta, et­tä mu­kaan mah­tuu nuo­re­na­kin ja ys­tä­vys­tyä voi kai­ke­ni­käis­ten kans­sa.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys