JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

"Niin Pohjan valkeat välkkyen nyt juhlaan yhtyvät enkelten"

Puhutaan maasta ja taivaasta
24.12.2023 12.00

Juttua muokattu:

21.12. 15:40
2023122115400520231224120000

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Päi­vä­mies

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus toi­vot­taa jou­lu­nu­me­ron Lau­lun taus­tal­la -pals­tan ju­tun myö­tä kai­kil­le Ju­ma­lan siu­naa­maa Va­pah­ta­jan syn­ty­mä­juh­laa ja tu­le­vaa vuot­ta.

Lau­lun on kir­joit­ta­nut Gag­ne­fis­sa Taa­lain­maal­la asu­va yrit­tä­jä Mat­ti Heik­ki­nen (s. 1945) jou­lu­na 2003. Hän viet­ti jou­lua per­heen­sä kans­sa mö­kil­lä Tan­sen­jär­vel­lä. Tal­vi­nen pak­kas­sää, lu­mi­nen luon­to, kir­kas täh­ti­tai­vas ja re­von­tu­let an­toi­vat ins­pi­raa­ti­on lau­lun syn­ty­mi­sel­le.

Mat­ti Heik­ki­nen on syn­ty­nyt Ou­lus­sa, mut­ta asu­nut Ruot­sis­sa vuo­des­ta 1969 läh­tien. Hän on toi­mi­nut pu­hu­ja­na vuo­des­ta 1970 ja Ruot­sin van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten kes­kus­jär­jes­tön SFC:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na yli 30 vuo­den ajan.

Heik­ki­nen pyy­si Yr­jö Kos­ki­mä­keä te­ke­mään teks­tiin­sä sä­vel­män, kun he ta­pa­si­vat ke­vääl­lä 2004 Taa­lain­maal­la Ruot­sin su­vi­seu­rois­sa. Sää oli kyl­mä, sa­toi jopa rän­tää. Tun­nel­ma ei ol­lut ko­vin ke­säi­nen, pi­kem­min­kin jou­lui­nen. Sä­vel­mä sai al­kun­sa näis­sä tun­nel­mis­sa ja ja­los­tui lo­pul­li­seen muo­toon Kos­ki­mä­en pa­lat­tua Suo­meen.

Heik­ki­nen lä­het­ti lau­lun­sa sä­vel­män kera tar­jol­le Sii­o­nin lau­lu­jen li­sä­vih­koon. Li­sä­vih­ko­työ­ryh­mä muut­ti sä­vel­män kol­mi­ja­koi­sek­si, jol­loin se toi­mii huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­min. Teks­ti muo­kat­tiin tä­hän mit­taan so­pi­vak­si.

SL 8 On kyl­mä Poh­jo­lan pak­kas­sää

1. On kyl­mä Poh­jo­lan pak­kas­sää,

ja päi­vää pi­meys pii­rit­tää.

On lois­te kau­ka­na au­rin­gon,

vaan sil­ti kirk­kaus läs­nä on.

2. Nyt lap­si sei­meen on syn­ty­nyt

ja täh­ti tai­vaal­le syt­ty­nyt.

Se yl­lä kau­pun­gin pie­noi­sen

tuo vies­tin lah­jas­ta tai­vait­ten.

3. Kun lap­si sy­dä­miin tul­la saa,

hän meil­le ar­mon­sa lah­joit­taa.

Hän mail­le vii­mo­jen, nie­tos­ten

tuo läm­mön ko­tiin ja rak­kau­den.

4. Niin Poh­jan val­ke­at välk­ky­en

nyt juh­laan yh­ty­vät en­kel­ten.

Myös Poh­jan tai­vaal­le lois­ta­maan

jää täh­ti Elä­män ruh­ti­naan.

5. Ja ker­ran jou­lus­sa kirk­kau­den

saan näh­dä Her­ra­ni, Jee­suk­sen.

Soi siel­lä lau­lum­me kii­tos­ta,

kun täh­ti joh­dat­ti mat­kal­la.

Läh­de: Lau­la kan­sa Ju­ma­lan, Sii­o­nin lau­lu­jen te­ki­jöi­tä ja taus­to­ja. Toi­mit­ta­neet Ee­ro Kuk­ko, Ari-Pek­ka Pa­lo­la ja Tuo­mas Tai­pa­le. SRK 2016.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys