JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Mariella säestää seuroissa

Päivämies
Artikkelit
6.11.2017 6.47

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111202720171106064700

Saat­toi­vat 8. lo­ka­kuu­ta Ala­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­vie­raat hie­man miet­tiä, et­tä mi­ten­kä­hän on­nis­tuu, kun 13-vuo­ti­as Ma­riel­la Haa­pa-aho is­tuu­tui en­sim­mäis­tä ker­taa sun­nun­tai­seu­ro­jen sä­es­tys­vuo­ros­saan ur­ku­jen soit­ta­jan pen­kil­le. Mut­ta hy­vin meni. Sä­es­tys on­nis­tui kuin van­hal­ta te­ki­jäl­tä ja lau­la­jien oli help­po lau­laa.

Vaik­ka sä­es­tä­jä joh­taa lau­lua, on hyvä vä­hän kuu­los­tel­la seu­ra­kun­nan lau­lua, et­tä py­sy­tään sa­mas­sa ryt­mis­sä, mai­nit­see nuo­ri ur­ku­ri.

Ma­riel­lal­le mu­siik­ki on tär­ke­ää. Jo pie­nes­tä pi­tä­en hän on lau­la­nut pal­jon, ja ko­ti­pi­a­no saa ny­kyi­sin naut­tia Ma­riel­lan soi­tos­ta joka päi­vä. Ala­jär­ven mu­siik­ki­o­pis­tos­sa hän opis­ke­lee nyt nel­jät­tä vuot­ta, ja 3/3-tut­kin­to pi­a­nos­ta on val­mis­tu­mas­sa lä­hi­ai­koi­na.

Ma­riel­la ker­too, et­tä oli help­po vas­ta­ta myön­tä­väs­ti, kun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sä­es­tys­vuo­rois­ta vas­taa­va ky­syi Ma­riel­lan kiin­nos­tus­ta seu­ra­sä­es­tyk­seen. Hän sa­noo haa­veil­leen­sa jo kau­an sii­tä, et­tä pää­si­si sä­es­tä­mään seu­rois­sa.

Ma­riel­la on aja­tel­lut men­nä ylä­as­teen jäl­keen lu­ki­oon. Sen jäl­keen hän­tä kiin­nos­tai­si opis­kel­la kant­to­rin tai lää­kä­rin am­mat­tiin. Mu­sii­kin li­säk­si hä­nen har­ras­tuk­siin­sa kuu­luu piir­tä­mi­nen sekä ka­nien ja ka­no­jen hoi­ta­mi­nen. Nii­tä on Haa­pa-ahoil­la lem­mik­kei­nä.

Ko­ti­as­ka­reet ja si­sa­rus­ten kans­sa tou­hu­a­mi­nen vie oman ai­kan­sa päi­väs­tä. Ma­riel­la on per­heen kes­kim­mäi­nen lap­si: on vii­si van­hem­paa ja vii­si nuo­rem­paa si­sa­rus­ta.

Teks­ti ja kuva: Mau­ri Pen­nin­kan­gas

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 1.11.2017

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys