Lauantai 23.9.2017
"
Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. 2 Kor. 9:6

Hiskias sjukdom och tillfrisknande

på svenska 17.2.2016 23:25 | Siionin Lähetyslehti
I andra Kungaboken och i profeten Jesajas bok berättas om Juda kung Hiskia, om hans regeringstid och liv. Det textstycke som undersöks anknyter till en situation som ruskade om hela livets grunder för den unge kungen.
Hiskia hade insjuknat allvarligt. Vid sin sjukbädd fick han ett omskakande meddelande från profeten: ”Så säger Herren: Se om ditt hus. Du ligger för döden, du kommer inte att överleva” (2 Kung 20:1).

Achas och Abas son Hiskia var under Gamla testamentets tid den trettonde kungen i Juda rike. Han regerade det judiska folket under 29 år vid tiden omkring 700 fKr. Bibeln ger ett gott vittnesbörd om Hiskia: ”Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort” (2 Kung 18:3). I samma kapitel finns omnämnt att Hiskia avskaffade avgudarnas offerplatser. Han slog kopparormen som Mose gjort i stycken, eftersom den hade blivit ett yttre tecken, en relik som israelerna hade börjat bränna offereldar till.

Det är intressant att notera att Hiskia också omnämns i Nya testamentet. Hans namn finns i Jesu släktlängd i inledningen av Matteus evangelium.

Inför den yttersta frågan

Kung Hiskia fick av Jesaja tankeväckande information om livets förgänglighet och om den annalkande döden. Då vände han sig mot väggen i sin säng och bad högljutt till Gud om hjälp. Dödsångest och sjukdomsplåga leder varje människa till att betrakta sig själv inför den yttersta frågan. I sin nöd fick den gråtande kungen ett tröstande svar. Gud svarade på ett sätt som endast få människor har fått vara med om: Gå tillbaka och säg till Hiskia, fursten över mitt folk: ”Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön och sett dina tårar. Jag skall göra dig frisk igen – i övermorgon får du gå upp till Herrens hus” (2 Kung 20:5).

Av Guds svar framgår att Hiskia hade begråtit sin död. Han var då förmodligen endast 39 år och hade en stark livsvilja. Den allvarligt sjuke kungen fick uppleva ett förunderligt tillfrisknande som skedde under tre dagar. Guds profet Jesaja använde ett yttre sätt att tillfriskna till det. Jesaja lät hämta en fikonkaka som lades på det onda stället.

Hiskia blev frisk och Gud lovade honom ytterligare femton år att leva. Kungen fick liksom förlängd tid att leva och dessutom information om längden på tiden, vilket är ovanligt. Allsmäktige Gud visade sin kraft i botandet av Hiskia och gav till och med ett förunderligt tecken som bevis på det: Han lät skuggan på trappan gå tillbaka de tio steg som den redan tagit nerför Achas trappor.

Det var också Guds välsignelse att Hiskia efter sitt tillfrisknande fick en son, Manasse, som senare ärvde kungatiteln.

Guds nåd befriar

Jesaja har i sin bok bevarat Hiskisas gripande bön när döden stod inför hans ögon: ”Som svalans gälla skri hörs min röst, som duvans klagande läte. Gråtande ser jag mot höjden: Herre, jag är hårt ansatt, grip in till min hjälp!” (Jes 38:14).

Under sin stora plåga fick Hiskia uppleva Guds benådande kärlek. När han fick äga nåden föddes i hans hjärta tacksamhet och stor glädje. Den befriade kungen uttryckte det så här: ”Min bittra plåga blev mig till välsignelse. Du skonade mitt liv och räddade mig från förintelsens avgrund, du kastade alla mina synder bakom dig” (Jes 38:18).

Händelsen som kung Hiskias för tusentals år sedan upplevde om livets begränsning och dödens verklighet är alltid aktuell. Vi lever i en förgänglighetens värld och vaje människas liv blir kortare för varje stund. Profetens uppmaning ”se om ditt hus” är berörande. De som går mot livets afton brukar ordna upp timliga och arvsmässiga frågor till de efterlevande. Det allra viktigaste i att ”se om sitt hus” är evighetsfrågorna, tron som bevaras i ett gott samvete och dess gåva som är själens frälsning.

Guds barns hjärtas viktigaste bön är att få bevaras i tro i Sions kärlek vid levande och renande vattenkällor. Till den som går kampens väg är aposteln Paulus tal till landshöving Felix fortfarande oumbärligt. Där bekänner han att han tillhör den föraktade Guds församling, sin tro på Guds ord och de dödas uppståndelse. Därefter påminner aposteln om vikten av att vårda den personliga tron: ”Därför strävar också jag efter att alltid ha ett gott samvete gentemot Gud och människor” (Apg 24:16)

Pentti Saulio  Översättning: T.A.

Tekstissä käsitellään seuraavaa raamatunkohtaa: 2 Kung 20:1–11

Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 10/2015

Ulla Saarinen
Kuv. Silja-Maria Wihersaari

Päivän retki

Päivän retki kertoo lapsen päivän tapahtumista heräämisestä nukkumaanmenoon. Runomuotoon puettu kuvakertomus puhuttelee hellästi niin lasta kuin aikuistakin. Pienille lapsille Silja-Maria Wihersaaren kaunis akvarellikuvitus avaa oman kertomuksensa.

15 e

Toim. Pekka Kainua

Uskon tiellä – Raamattuluokkatyön tueksi 1–4

Uskon tiellä -raamattuluokkamateriaali on luonteeltaan virikemateriaalia. Se ei pyri antamaan opettajalle valmista tuntisuunnitelmaa. Materiaali sisältää kolme varsinaista opetusosiota: Raamattu, Usko ja elämä sekä Kirkkovuosi. Neljännessä osiossa on ryhmäyttämiseen ja opetukseen tukea antavaa materiaalia.

85 e

Toim. Marja Nieminen ja Marja-Liisa Sivula

Naiset viestinviejinä

Naiset viestinviejinä kertoo 34 uskovaisen naisen elämäntarinan. Naiset tekevät Jumalan valtakunnan työtä kutsuen ja opettaen, puutteessa olevia auttaen ja järjestämällä seuroja. Kirjoituksista välittyy luottamus Jumalaan myös raskaissa koettelemuksissa ja elämän käännekohdissa.
 

19 e

Suomi suloisin, CD 124

Suomi suloisin on ikkuna kotimaamme luonnon ainutlaatuisuuteen ja kansanluonteeseen. Äänite juhlistaa 100-vuotiasta Suomea nuorisokuoron raikkaalla laulannalla. Levyllä on perinteisten isänmaallisten laulujen ja kansanlaulujen lisäksi monien koulumuistoissa elävät maakuntalaulut.

24 e

Tampereen alueelta koottu SRK:n Kamarikuoro, johtana Merja Lohilahti

Herra, hoida lastasi, CD 125

Puhdasoppisuuden ajan virsien sanoma tiivistyy Jumalan huolenpitoon, Pyhän Hengen voimaan ja uskon tuomaan turvaan. Virsissä kuuluu saksalaisen barokin aika. Säestyksinä urut ja jousikvintetti. 
 

22 e

Toim. Sirkka Lehto ja Ari-Pekka Palola

Vanhurskas elää uskosta

SRK:n vuosikirjan 2017 sisältö liittyy kahteen merkkivuoteen: uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaan ja maamme itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan. Kirjan nimi muistuttaa uskonpuhdistuksen keskeisimmästä löydöstä, uskonvanhurskaudesta, sekä siitä, että elävä usko väistämättä näkyy ihmisen elämässä.

23 e

Toim. Pirjo ja Urpo Luokkala

Rakastatko minua? Kirja murrosikäisen vanhemmalle

Kun lapsi tulee murrosikään, vanhempi saa pohdittavakseen monia uusia kysymyksiä. Toimiminen rakentavalla tavalla ei ole kasvatustilanteissa aina helppoa. Tämä kirja kannustaa vanhempia tutustumaan nuoren maailmaan. Sitä kautta avautuu näkökulmia myös murrosikäisten kasvatustyöhön.

18 e

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi