Lauantai 23.9.2017
"
Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. 2 Kor. 9:6

Ljuvliga boningar

på svenska 17.2.2016 23:24 | Siionin Lähetyslehti
Psaltarpsalm 84 känns igen som Korachs ättlingars psalm. Den ger sin beskrivning av Israels folks vandring i ödemarken. En del av folket hade gjort uppror mot sina ledare Mose och Aron. Korach med sina skaror undervisade att hela folket är heligt. En sådan undervisning var inte efter Guds sinnelag. I fjärde Mosebok framgår hur Gud bestraffade Korachs anhöriga (4 Mos 16:32).
Luther skriver i förordet till psalm 84 att psalmen beskriver Guds församlings boningar och dess ljuvlighet. De som förblev hörsamma gentemot Guds röst, gladdes över Guds församling.

Guds församling

Redan Gamla förbundets tids människor såg Guds församling genom tro, ett Herrens Sions på det heliga berget, där Gud träder fram i sin fullkomliga glans (Ps 2:7, 50:2). Profeten Jesaja betraktade Nya förbundets församling, där ”de blindas ögon öppnades och de dövas öron hörde”.  ”De som Herren friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr” (Jes 35:5, 10).

Dessa profetior har redan besannats. Även i vår tid innebär Guds församling rättfärdighet, frid och glädje i Helig nde (Rom 14:17).

Guds ord uppmanar oss att värdesätta församlingens sammankomster och att höra vad Anden säger till församlingen. Aposteln Paulus skrev om Guds församling även som familj: ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten” (Ef 2:19–20).

Församlingens ljuvlighet

Guds församling har alltid varit en stridande församling på jorden. Psaltarpsalm 84 beskriver hur Korachs ättlingar kämpade och färdades trons vandring under strid. De värdesatte den personliga tron och att få bo i Guds församling. De sjöng: ”Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande Guden. Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar: dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud” (Ps 84:3–4).

Guds barns gläds ännu idag för den personliga tron i Guds församling. I liknelsen om vinträdet undervisade Jesus om det gemensamma bandet mellan personlig tro och Kristi kropp, Guds församling: ”Bli kvar i mig så ska jag bli kvar i er. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar” (Joh 15).

Gud visar sin fullkomliga glans i sin församling. Profeten Sakarja såg som förebild för församlingen en gyllene ljusstake, på vilken det fanns en bägare och sju ljus. Gud har i sin församling gett oss allt som vi behöver. Vi saknar ingentin.

På kampens väg

Korachs ättlingar litade på och Gud satte sin tillit till honom i sina liv och i sin troskamp: ” Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Därför räds vi inte om än jorden skälver och bergen störtar i havets djup. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg (Ps 46:1–3, 8). ”En dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma” (Ps 84:11).

Korachs ättlingars erfarenheter kan vara bekanta även för den här tidens Guds barn. Ibland kan vi också känna hur färden går som genom ”en tåredal”. I trons glädje kan vi genomgå bekymmer, livets konflikter och tvivel. Gud har dock hjälpt oss. De möjligheter som Gud har visat har börjat först där våra egna har tagit slut.

Guds nåderike är vår trygghet, där hör vi tröstens ord och framför allt evnageliets glädjebudskap om syndernas förlåtelse.Vi får be att den sökande människa finner Guds rike och får glädjas över en personlig tro. Det leder en gång till evigt liv i himlen. I Guds ord lovas att den sökande ska finna och för den som knackar på ska dörren öppnas.

Jorma Hoppa, Övers. T.A.

Tekstissä käsitellään seuraavaa raamatunkohtaa: Ps 84

Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 2/2016

Toim. Pekka Kainua

Uskon tiellä – Raamattuluokkatyön tueksi 1–4

Uskon tiellä -raamattuluokkamateriaali on luonteeltaan virikemateriaalia. Se ei pyri antamaan opettajalle valmista tuntisuunnitelmaa. Materiaali sisältää kolme varsinaista opetusosiota: Raamattu, Usko ja elämä sekä Kirkkovuosi. Neljännessä osiossa on ryhmäyttämiseen ja opetukseen tukea antavaa materiaalia.

85 e

Suomi suloisin, CD 124

Suomi suloisin on ikkuna kotimaamme luonnon ainutlaatuisuuteen ja kansanluonteeseen. Äänite juhlistaa 100-vuotiasta Suomea nuorisokuoron raikkaalla laulannalla. Levyllä on perinteisten isänmaallisten laulujen ja kansanlaulujen lisäksi monien koulumuistoissa elävät maakuntalaulut.

24 e

Tampereen alueelta koottu SRK:n Kamarikuoro, johtana Merja Lohilahti

Herra, hoida lastasi, CD 125

Puhdasoppisuuden ajan virsien sanoma tiivistyy Jumalan huolenpitoon, Pyhän Hengen voimaan ja uskon tuomaan turvaan. Virsissä kuuluu saksalaisen barokin aika. Säestyksinä urut ja jousikvintetti. 
 

22 e

Toim. Marja Nieminen ja Marja-Liisa Sivula

Naiset viestinviejinä

Naiset viestinviejinä kertoo 34 uskovaisen naisen elämäntarinan. Naiset tekevät Jumalan valtakunnan työtä kutsuen ja opettaen, puutteessa olevia auttaen ja järjestämällä seuroja. Kirjoituksista välittyy luottamus Jumalaan myös raskaissa koettelemuksissa ja elämän käännekohdissa.
 

19 e

Toim. Sirkka Lehto ja Ari-Pekka Palola

Vanhurskas elää uskosta

SRK:n vuosikirjan 2017 sisältö liittyy kahteen merkkivuoteen: uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaan ja maamme itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan. Kirjan nimi muistuttaa uskonpuhdistuksen keskeisimmästä löydöstä, uskonvanhurskaudesta, sekä siitä, että elävä usko väistämättä näkyy ihmisen elämässä.

23 e

Ulla Saarinen
Kuv. Silja-Maria Wihersaari

Päivän retki

Päivän retki kertoo lapsen päivän tapahtumista heräämisestä nukkumaanmenoon. Runomuotoon puettu kuvakertomus puhuttelee hellästi niin lasta kuin aikuistakin. Pienille lapsille Silja-Maria Wihersaaren kaunis akvarellikuvitus avaa oman kertomuksensa.

15 e

Toim. Pirjo ja Urpo Luokkala

Rakastatko minua? Kirja murrosikäisen vanhemmalle

Kun lapsi tulee murrosikään, vanhempi saa pohdittavakseen monia uusia kysymyksiä. Toimiminen rakentavalla tavalla ei ole kasvatustilanteissa aina helppoa. Tämä kirja kannustaa vanhempia tutustumaan nuoren maailmaan. Sitä kautta avautuu näkökulmia myös murrosikäisten kasvatustyöhön.

18 e

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi