Lauantai 24.2.2018
"
Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua, te saatte syödä maan hyvyyttä, mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut, miekka syö teidät. Herran suu on puhunut. Jes. 1:19-20

Jeesus kannatas meie eest

eesti 15.11.2017 06:31 | Siionin Lähetyslehti
Patt lahutab inimese Jumalast. Kuna esimesed inimesed paradiisis langesid pattu, pärandub kalduvus patule kõigile inimestele. See on näha maailmas kurjusena, hädana ja ülekohtuna. Paljud inimesed taotlevad lühiajalist naudingut ja edu, unustades samas Jumala tahtmise.
Inimesel endal ei ole jõudu patu vastu võidelda, kui tal ka on siiras eesmärk head teha. Apostel Paulus mainib: ”Ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat. Nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud, ei ole, kes teeb head, ei ühtainsatki.” (Rm. 3: 11–12.)

Piibli järgi teeb niisugune inimene, kes väidab, et on patuta, Jumala valetajaks. Sellist inimest Jumala sõna sisimalt ei puuduta, vaid ta tahab elada ilma selle juhtimise ja õpetuseta. (1Jh. 1: 10.)

Jumal on armastus

Jumal armastab enda loodud inimesi. Sellepärast läkitas ta oma Poja siia maailma inimkonna patte lepitama.

Patu palk on surm, igavene lahusolek Jumalast. Jumala Poeg oli nõus kandma kogu ülekohtu ja suri risti peal meie eest. Ta oli patuta ja ilmsüütu lepitusohver. Ta kandis karistust, mis oleks kuulunud meile, patustele inimestele. Siiski võitis Jeesus surma ja tõusis kolmandal päeval hauast. Tema ülestõusmine avas tee taevasse, igavesse ellu.

Kristuse lepitustöö oli nii täielik, et see puudutab kõiki maailma inimesi. Inimesel on siiski vaja isiklikult uskuda seda Jeesuse lepitustööd, sest ilma usuta on võimatu Jumalale kõlvata. ”Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” (Jh. 3:16.)

KahetseJale antakse andeks

Terviklik Jumala sõna sisaldab käsuõpetuse ja evangeeliumi. Käsuõpetuse ülesandeks on näidata patt patuks, aga kui patune inimene usub evangeeliumi, vabaneb ta patu ahelatest ja saab armust uskuda kõik oma patud andeks.

Evangeeliumi tuum ongi pattude andestamine. Selle kuulutamine on Jumala riigi tähtsaim ülesanne. Usk siirdub ”südamest südamesse”. Püha Vaimu anni saanud usklik inimene võib kuulutada kahetsevale inimesele kõik tema patud andeks. Jumala Poeg ütles: ”Kellele te patud andeks annate, neile on need andeks antud” (Jh. 20: 23).

Jumala arm kuulub kõigile neile, kes kahetsevad oma patte. Usust loobunud inimene saab tagasi Jumala riiki, uskudes temale kuulutatud evangeeliumi. Ahistuste ja kahtluste keskel võistlevale usklikule on evangeelium Jumala jõud, millest saab uut usaldust ja julgust.

Usk tekitab rõõmu

Õnnelik elu ehitub paljudest tähtsatest asjadest, näiteks tervisest, headest inimsuhetest, toimetulekust ja turvalisusest. Kõige suurem õnn on siis elav usk. See on and, mis põhineb ainult Kristuse teenel.

Usklik inimene, kellel on patud andeks saadud ja südametunnistus puhas, saab olla rõõmus ja õnnelik. Ta on teel taeva poole.

Taeva poole rändav usklik inimene ei ole üksinda, sest Jumala Poeg on lubanud olla oma laste keskel iga päev kuni maailma lõpuni. ”Meil on eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige.” (1Jh. 2: 1)

Tekst: Aimo Mikkonen
Allikas: Päivämies 41/2016
Tõlge: A.V.

Julkaistu vironkielisessä numerossa 15.11.2017

Toim. Toivo Määttä

Evankeliumin ihmeitä

Evankeliumin ihmeitä sisältää vanhoillislestadiolaisten saarnaajien ja sanankuulijoiden kokemuksia seuroista ja seuramatkoilta 1800-luvulta 2000-luvulle. Kokemuksia on kotimaan lisäksi muista Pohjoismaista, Keski-Euroopasta, Amerikasta, Venäjältä ja Afrikasta. Kirjan keskeinen sanoma on, miten ihminen saa syntinsä anteeksi.

25 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi