Tiistai 20.3.2018
"
Voi teidän kieroutuneita ajatuksianne! Eikö savenvalaja muka ole saveaan kummempi? Sanooko teos tekijästään: "Ei hän ole minua tehnyt"? Sanooko luomus luojastaan: "Ei hän mitään ymmärrä"? Jes. 29:16

Ranuan opiston opetussisällöt uudistuvat

Uutiset 19.2.2018 12:38 | Katri Isopahkala


Ranuan kristillisessä kansanopistossa voi opiskella ensi lukuvuonna useita uusia aineita, kuten luonnon hyötykäyttöä, historiaa, liike-elämän englantia ja yhteisötaitoja. 
Opetus uudistuu syksystä 2018 alkaen. Linjamuotoisesta opiskelusta siirrytään opintopolkuihin, joiden myötä lukujärjestykseen tulee uusia oppiaineita. Opiston rehtori Harri Isopahkala kertoo, että tarkoituksena on monipuolistaa opetussisältöjä sekä vastata entistä paremmin tämänhetkisiin koulutustarpeisiin.

– Haluamme vastata tällä uudistuksella sekä nuorten omiin että yhteiskunnan tasolla esiin nousseisiin koulutustarpeisiin. Nämä asiat liittyvät esimerkiksi ammatinvalitsemiseen sekä työnhakuun ja työelämässä toimimiseen.

Isopahkalan mukaan uudistukseen on päädytty muun muassa opiskelijoilta ja vanhemmilta tulleen palautteen perusteella.
 
Linjoista opintopolkuihin
 
Käytännössä uudistus tarkoittaa sitä, että aiempien linjojen sijaan hakijalle on tarjolla opintopolkuja. Hakija valitsee itselleen kaksi opintopolkua ja opiskelee niiden sisältämiä oppiaineita läpi vuoden. Erityisoppijoille on tarjolla oma erityisopintoja sisältävä polkunsa.
 
Ensimmäiseksi poluksi ovat tarjolla: kotitalous, kuvataide, lukio-opinnot, peruskouluopinnot, tekninen työ, tekstiilityö ja viestintä. Opistoon haettaessa pyritään jollekin näistä opintopoluista. Jokaisella polulla on omat valintakriteerinsä.

Kun opiskelijavalinnat on tehty, opiskelijat sijoitetaan toiselle opintopolulle. Sijoittumiseen vaikuttavat opiskelijan omat toiveet ja opintopolkuihin liittyvät valintakriteerit. Toiseksi poluksi ovat tarjolla erätaidot, luontotaidot, tekninen työ, tekstiilityö, työelämätaidot ja yrittäjyys.
 
Lukio-opinnot alulle
 
Kristillisessä kansanopistossa kaikki opiskelevat uskontoa. Aikuisopiskelijoita lukuun ottamatta kaikkien on opiskeltava myös jatko-opintojen kannalta tärkeitä yleissivistäviä aineita, kuten matematiikkaa, viestintää ja englantia. Lisäksi on tarjolla kotitaloutta, musiikkia, vammaistyötä ja monia muita valinnaisaineita.

Lukio-opintoja on tarjolla noin 12 kurssia. Lisäksi on mahdollista, että joitakin valinnaisaineita luetaan hyväksi jatko-opintojen yhteydessä niin lukiossa kuin ammatillisessa oppilaitoksessa.

Isopahkala kertoo, että vaikka ainevalikoima laajenee, opetus pystytään toteuttamaan pääsääntöisesti nykyisin henkilöresurssein.

– Henkilökunnalla on paljon sellaistakin osaamista, jota ei ole aiemmin työssä hyödynnetty.
 
Yhteisötaitoja kaikille
 
Opistovuoden aikana järjestetään useita tapahtumia, joihin on suunniteltava ohjelma, mietittävä ja valmistettava tarjoilut sekä etsittävä sopivat esiintyjät. Tämä kaikki tapahtuu jatkossa yhteisötaitojen oppitunneilla. Yhteisötaidot kuuluvat jokaisen opinto-ohjelmaan.

– Yhteisötaidoista on nuorelle monenlaista hyötyä. Rauhanyhdistysten näkökulmastakin sille on tarvetta, kun seurojen ja muiden tapahtumien järjestäminen siirtyy aikanaan nuorten vastuulle.
 
Aktiivinen opiskelija
 
Ranuan opiston johtokunnan puheenjohtaja Antti Paananen pitää uudistamista välttämättömänä:

– Opintojen rakenteellinen uudistaminen on iso, mutta välttämätön tehtävä. Se on samansuuntainen muissa toisen asteen oppilaitoksissa tapahtuvan opintojen uudistamisen kanssa.

Paananen näkee, että uudistuksen myötä opiskelija voi entistä aktiivisemmin suunnata itse opintojaan. Tästä hyötyvät hänen mielestään niin opiskelija kuin oppilaitos:

– Uskon, että nyt tehtävä uudistus lisää Ranuan opiston vetovoimaa ja antaa opiskelijalle aiempaa paremmat mahdollisuudet suuntautua opistovuoden jälkeen jatko-opintoihin ja työelämään.
 
Haku Ranuan opistoon alkaa 26. helmikuuta. Lisätietoa tulee opiston verkkosivuille (www.rakro.net) tämän viikon aikana.

Kuva: Jonna Pelttari

Tunnisteet:


opisto opintolinja

Lisää aiheesta:

Toim. Anna Illikainen, Katri Isopahkala ja Olli Lohi

Minun Herrani ja Jumalani

Pääsiäiskirja sisältää Raamatun tekstejä, runoja ja kuvia, jotka johdattavat pääsiäisen sanoman äärelle. Runot on kirjoittanut Niilo Rauhala ja kuvitus on Elise Luokkanen-Pylvänäisen käsialaa.
Kirjaan sisältyy myös mp3-muodossa oleva äänikirja, jonka lukee Tapio Holma. Pääsiäismusiikkia soittaa sellolla Mikael Säily.

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi