Torstai 22.2.2018
"
Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. 5 Moos. 8:3

Kirkolliskokouksessa esillä avioliittokäsitys ja kirkon tulevaisuus

Uutiset 8.11.2016 06:29 | Päivämies-verkkolehti
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu syysistuntoonsa Turun kristilliselle opistolle 8.–11. marraskuuta. Asialistalla ovat muun muassa avioliittoa koskeva selonteko, tulevaisuuskomitean mietintö ja arkkipiispan vaalitavan muuttaminen.
Avioliittoa koskevat asiakirjat tiedoksi kokoukselle

Kirkolliskokoukselle esitellään keskiviikkona 9.11. piispainkokouksen elokuussa julkaisema selonteko avioliittolain muutoksen johdosta sekä kirkkohallituksen lokakuussa julkaisema oikeudellinen selvitys tulevan avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkolle.

Kirkolliskokous saa tiedokseen myös keskustelumallin ja siihen liittyvän aineiston, joka on valmistettu keskustelutueksi avioliitosta eri tavalla ajattelevien välille. Kirkolliskokous keskustellee selvityksistä.

Ainoa avioliittoasiaan liittyvä vireillä oleva aloite on edustaja Risto Tuorin aloite, jonka kirkolliskokous lähetti keväällä yleisvaliokuntaan. Aloitteessa esitettiin, että kirkkohallitus selvittää, onko kirkon aiheellista luopua vihkioikeudesta. On todennäköistä, että valiokunnan mietintö valmistuu ja sitä käsitellään syysistunnossa.

Tulevaisuuskomitean mietintö asialistalla

Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö sekä hiippakuntavaltuustoesitys seurakuntavaalien ajankohdan siirtämisestä ja sähköisestä äänioikeutettujen luettelosta ovat vireillä kirkolliskokouksessa.

Komitea julkaisi lokakuussa mietintönsä, jossa se arvioi kirkon organisaatiota ja teki ehdotuksen uudesta organisaatio- ja toimintamallista. Mietinnöstä käydään lähetekeskustelu. Esitys seurakuntavaalien ajankohdan siirtämisestä lähetettiin keväällä yleisvaliokuntaan.

Taloudellisia asioita lähetekeskustelussa

Kirkolliskokous käy lähetekeskustelun Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston talousarvioista vuodelle 2017 ja niiden toiminta- ja taloussuunnitelmista vuosille 2017─2019. Lähetekeskusteluun tulee myös kirkon nelivuotiskertomus, joka julkaistiin 2.11.

Käsittelyssä ovat myös piispainkokouksen esitykset kirkkojärjestyksen muutoksista, jotka koskevat toisen kristillisen kirkon jäsenen osallistumista ehtoolliselle ja toisen kristillisen kirkon papin oikeutta saarnata jumalanpalveluksessa.

Avajaissaarnan Maarian kirkossa pitää Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström. Istunnon avaa puheenjohtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vierailee kirkolliskokouksessa tiistaina 8.11. kello 14 ja pitää puheen.


Kaikki kirkolliskokouksen vireillä olevat asiat sekä työsuunnitelma löytyvät Sakasti-palvelusta.
Kirkolliskokousta voi seurata suorana Youtube-lähetyksenä. Linkki tulee Sakasti-palvelun etusivulle
Kirkolliskokouksen aihetunniste Twitterissä: #kirkolliskokous

Toimitus korjasi 8.10. ministeri Sanni Grahn-Laasosen nimen oikeaan muotoon.

Lisää aiheesta:

Toim. Toivo Määttä

Evankeliumin ihmeitä

Evankeliumin ihmeitä sisältää vanhoillislestadiolaisten saarnaajien ja sanankuulijoiden kokemuksia seuroista ja seuramatkoilta 1800-luvulta 2000-luvulle. Kokemuksia on kotimaan lisäksi muista Pohjoismaista, Keski-Euroopasta, Amerikasta, Venäjältä ja Afrikasta. Kirjan keskeinen sanoma on, miten ihminen saa syntinsä anteeksi.

25 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi