Torstai 22.2.2018
"
Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. 5 Moos. 8:3

Jumalan sana on uskon ravintoa

Usko ja elämä - Matkaevääksi 27.9.2017 07:00 | Päivämies
Mikä on synti? Synti tarkoittaa rikkomista Jumalan tahtoa vastaan. ”Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista” (1. Joh. 3:4).
Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Hän sanoi ihmiselle: ”Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma.” (1. Moos. 2:17.)

Myöhemmin ilmoitettiin Jumalan kymmenen käskyn laki, jonka ankaruus tulee esille siinä, että se ottaa meidät kiinni jo vihastumisesta ja himoitsevasta katseesta (Matt. 5:22, 28). Jaakob totesi yhden lainkohdan rikkojan olevan syypää koko lakiin (Jaak. 2:10).

Synti erottaa Jumalasta

Syntiinlankeemuksen seurauksena turmeltuneesta ihmisestä tuli ajallinen olento. Jumala karkotti ihmisen paratiisista. Jumala lupasi kuitenkin syntien sovituksen, jonka ensimmäinen ihmispari uskoi.

Evankeliumi, hyvä sanoma Vapahtajasta, on kulkenut läpi historian uskovaisten keskuudessa. Kuitenkin jo toisessa sukupolvessa oli epäuskoinen Kain, jonka työt eivät olleet uskon hedelmiä. Syntyminen uskovaiseen kotiin ei automaattisesti merkitse sitä, että säilyy uskomassa. Usko on henkilökohtainen, ja jokainen on itse vastuussa omasta elämästään Jumalalle.

Jos ihminen elää Jumalan tahdon vastaisesti synnissä eikä tee parannusta, hänen sydämessään tapahtuu hengellinen kuolema, ero Jumalasta. Jos maallinen elämä päättyy tässä sieluntilassa, tapahtuu iankaikkinen kuolema.

Tuo rauhan ja vapauden

Jumalan lain tehtävä on herättää synnintunto. Ilman synnintuntoa ihminen ei voi tehdä parannusta. Jumalan kutsulle kannattaa olla kuuliainen. Jos tunnustaa synnin ja haluaa sen korjata, kuten Daavid, ”Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla” (2. Sam. 12:13).

Jeesus totesi fariseuksille: ”Jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne, ja sen tähden synti pysyy teissä” (Joh. 9:41). He yrittivät lain tarkalla noudattamisella kelvata Jumalalle. He eivät tunteneet tekopyhyyttään eivätkä uskoneet Jeesukseen, vaikka näkivät hänen ihmetekonsa.

Jumalan valtakuntaan pääsee uskomalla evankeliumin. Jumalan sanan kuulossa usko vahvistuu, sillä evankeliumi on uskon ravinto ja uskovaisen matkasauva.

Tänäänkin Jumalan valtakunta maan päällä julistaa syntien anteeksiantamusta, jonka kautta pääsee lain alta armon alle. Jumala on kutsunut ihmisen iankaikkiseen elämään, jonka voi saavuttaa vain uskon kautta. Usko on iloinen asia, ja se tuo rauhan ja vapauden.

Veli Tuomivaara
Julkaistu Päivämiehessä 27.9.2017

Toim. Toivo Määttä

Evankeliumin ihmeitä

Evankeliumin ihmeitä sisältää vanhoillislestadiolaisten saarnaajien ja sanankuulijoiden kokemuksia seuroista ja seuramatkoilta 1800-luvulta 2000-luvulle. Kokemuksia on kotimaan lisäksi muista Pohjoismaista, Keski-Euroopasta, Amerikasta, Venäjältä ja Afrikasta. Kirjan keskeinen sanoma on, miten ihminen saa syntinsä anteeksi.

25 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi